Matrika: manželství 1868

Obřad konán dne 29. 1. 1868
ženich: Řezníček Vincenc – domkař v Bzenci
věk: 26 let
bydliště: č. 64
otec: neuveden
matka: Eleonora z rodu Ondřeje Řezníčka – domkaře z Domanína
nevěsta: Pečírková Marianna
věk: 20 let
bydliště: č. 144
otec: Jan Pečírka – domkař v Bzenci
matka: Anna z rodu Štěpána Ventrče – podruha v Bzenci
poznámka: Plnoletost udělena nevěstě c. k. okresním soudem v Uh. Ostrohu.
Obřad konán dne 3. 2. 1868
ženich: Vrtal Jan – pacholek v Bzenci
věk 31 let
bydliště: č. 51
otec: Jan Vrtal – podsedník v Újezdci
matka: Marianna z rodu Antonína Kuchaře – půlláníka ze Syrovína
nevěsta: Smaženková Barbora
věk: 36 let
bydliště: č. 321
otec: Josef Smaženka – čtvrtník v Lidéřovicích
matka: Anna z rodu Martina Zibala – čtvrtníka v Lidéřovicích
Obřad konán dne 3. 2. 1868
ženich: Novák Jan – domkař v Bzenci
věk: 24 let
bydliště: č. 404
otec: Michal Novák – domkař z Olšovce
matka: Marianna z rodu Františka Valštýna – měšťana ze Bzence
nevěsta: Bukvaldová Františka
věk: 28 let
bydliště: č. 415
otec: Tomáš Bukvald – domkař v Bzenci
matka: Marianna z rodu Filipa Čumra
Obřad konán dne 5. 2. 1868
ženich: Kaštalán Josef – měšťan v Bzenci
věk: 30 let
bydliště: č. 276
otec: Josef Kaštalán – měšťan ze Bzence
matka: Marianna z rodu Jiřího Sáse – panského pacholka ze Bzence
nevěsta: Strašková Marianna
věk: 39 let (nar. 13. 8. 1828)
bydliště: č. 298
otec: Jiří Strašek – domkař ze Bzence
matka: Viktorie z rodu Jana Marečka – měšťana v Bzenci
Obřad konán dne 24. 2. 1868
ženich: Piskoř Antonín – domkař v Bzenci
věk: 30 let
bydliště: č. 151
otec: Felix Piskoř – domkař ze Bzence
matka: Josefa z rodu Václava Sekelýho – domkaře v Bzenci
nevěsta: Pospěchová Františka
věk: 26 let
bydliště: č. 151
otec: Jan Pospěch – domkař ze Bzence
matka: Marianna z rodu Bartoloměje Sigmunda – domkaře ze Bzence
Obřad konán dne 27. 5. 1868
ženich: Hromek František – pekař v Bzenci
věk: 25 let
bydliště: č. 327
otec: Jakub Hromek – krejčí v Bzenci
matka: Barbora z rodu Viktorína Vojtěcha – měšťana ze Bzence
nevěsta: Žáková Anna
věk: 25 let
bydliště: č. 39
otec: Alois Žák – revírník v Buchlovském Salaši
matka: Johanna z rodu Jakuba Houkala – postřihače z Brna
Obřad konán dne 27. 5. 1868
ženich: Martinák Michal – domkař z Domanína
věk: 26 let
bydliště: č. 83
otec: Jan Martinák – domkař z Domanína
matka: Celestina z rodu Františka Slabáka – půlláníka z Domanína
nevěsta: Hromková Maria
věk: 23 let
bydliště: č. 327
otec: Jakub Hromek – měšťan v Bzenci
matka: Barbora z rodu Viktorína Vojtěcha – měšťana ze Bzence
poznámka: Plnoletost udělena nevěstě c. k. okresním soudem v Uh. Ostrohu.
Obřad konán dne 9. 6. 1868
ženich: Mošner Jan – zedník v Bzenci
věk: 44 let
bydliště: č. 385
otec: Arnošt Mošner – podruh v Bzenci
matka: Anežka z rodu Štěpána Ventrči – domkaře ze Bzence
nevěsta: Čapková Kateřina
věk: 37 let
bydliště: č. 390
otec: Antonín Čapka – domkař ze Bzence
matka: Františka z rodu Mikuláše Kutného – domkaře z Olšovce
Obřad konán dne 1. 7. 1868
ženich: Žák Antonín – měšťan a stolařský mistr v Bzenci
věk: 40 let
bydliště: č. 32
otec: Antonín Žák – měšťan v Bzenci
matka: Tekla Rogošová ze Bzence
nevěsta: Ježková Aloisia
věk: 23 let
bydliště: č. 2
otec: Antonín Ježek – měšťan v Bzenci
matka: Terezie z rodu Jana Ulbrechta – měšťana v Bzenci
Obřad konán dne 7. 7. 1868
ženich: Gazda Ignát – měšťan v Bzenci
věk: 51 let
bydliště: č. 249
otec: Ignát Gazda – měšťan v Bzenci
matka: Anna z rodu Martina Chmely – měšťana ze Bzence
nevěsta: Somrová Magdalena
věk: 43 let
bydliště: č. 112
otec: František Somr – domkař z Vracova
matka: Anna z rodu Martina Šinogla – půlláníka z Vracova
Obřad konán dne 28. 7. 1868
ženich: Beneš Jan – domkař a bednář v Syrovíně
věk: 59 let
bydliště: č. 129
otec: František Beneš – domkař ze Syrovína
matka: Anna z rodu Leopolda Sotínského
poznámka: Vdovec.
nevěsta: Somrová Kateřina
věk: 49 let
bydliště: č. 112
otec: František Somr – domkař z Vracova
matka: Anna z rodu Martina Šinogla – půlláníka z Vracova
poznámka: Vdova.
Obřad konán dne 2. 8. 1868
ženich: Jakša Matěj – domkař v Bzenci
věk: 30 let
bydliště: č. 210
otec: Tomáš Jakša – měšťan v Bzenci
matka: Marianna z rodu Martina Karnufka – podsedníka z Olšovce
nevěsta: Vojtěchová Františka
věk: 20 let
bydliště: č. 288
otec: František Vojtěch – měšťan ze Bzence
matka: Josefa z rodu Matěje Kuchaře – měšťana ze Bzence
poznámka: Plnoletost udělena nevěstě c. k. okresním soudem v Uh. Ostrohu.
Obřad konán dne 4. 8. 1868
ženich: Jaroš Karel – domkař ze Bzence
věk: 33 let
bydliště: č. 129
otec: Martin Jaroš – domkař v Bzenci
matka: Kateřina z rodu Josefa Jurečky – domkaře ze Bzence
nevěsta: Zapletalová Marianna
věk: 32 let
bydliště: č. 129
otec: Václav Zapletal – domkař ze Bzence
matka: Terezie z rodu Tomáše Klučky – měšťana ze Bzence
Obřad konán dne 4. 8. 1868
ženich: Fuňák Karel – sklenář a natěrač v Hodoníně
věk: 23 let
bydliště: č. 309
otec: František Fuňák – sklenář ze Bzence
matka: Františka z rodu Josefa Jančí – měšťana ze Bzence
poznámka: Plnoletost udělena ženichovi c. k. okresním soudem v Uh. Ostrohu.
nevěsta: Pechová Františka
věk: 23 let
bydliště: č. 329
otec: Jan Pech – ševcovský mistr ve Bzenci
matka: Terezie z rodu Karla Čermáka – ševcovského mistra ze Bzence
poznámka: Otec neplnoleté dcery svoluje k tomuto sňatku.
Obřad konán dne 31. 8. 1868
ženich: Michna Jan – švec v Bzenci
věk: 23 let (nar. 1. 7. 1844 v Moravské Ostravě)
bydliště: č. 29
otec: Jan Michna – zednický mistr v Moravské Ostravě
matka: neuvedena
poznámka: Plnoletost udělena ženichovi c. k. okresním soudem v Mor. Ostravě.
nevěsta: Trnčáková Maria
věk: 21 let
bydliště: č. 309
otec: Josef Trnčák – švec v Bzenci
matka: Alžběta z rodu Kašpara Součka – krejčího v Bzenci
poznámka: Plnoletost udělena nevěstě c. k. okresním soudem v Uh. Ostrohu.
Obřad konán dne 9. 9. 1868
ženich: Čermák Silvestr – pekař
věk: 26 let
bydliště: č. 11
otec: Karel Čermák – švec v Bzenci
matka: Marianna z rodu Antonína Nevřivého – měšťana v Bzenci
nevěsta: Ružičková Maria
věk: 30 let
bydliště: č. 79
otec: Ondřej Ružička – pekař v Buchlovicích
matka: Aloisie Hatašová
poznámka: Vdova po Filipu Hatašovi – měšťanu a pekaři v Bzenci.
Obřad konán dne 22. 9. 1868
ženich: Šebesta František – měšťan v Bzenci
věk: 25 let
bydliště: č. 213
otec: Josef Šebesta – měšťan v Bzenci
matka: Anna z rodu Goldmanna – měšťana v Bzenci
nevěsta: Ježková Marianna
věk: 20 let
bydliště: č. 294
otec: František Ježek – domkař v Bzenci
matka: Barbora z rodu Antonína Sigmunda – domkaře v Bzenci
poznámka: Otec nezletilé nevěsty svoluje k tomuto sňatku.
Obřad konán dne 29. 9. 1868
ženich: Richmann Jan – soustružník v Bzenci
věk: 47 let
bydliště: č. 136
otec: František Richmann – zámečník v Bzenci
matka: Teresie z rodu (křestní jméno otce neuvedeno) Hasíka – měšťana v Bzenci
nevěsta: Borovičková Anežka
věk: 35 let
bydliště: č. 158
otec: František Borovička – soustružník v Bzenci
matka: Magdalena z rodu Františka Dudíka – půlláníka v Dětkovicích
poznámka: Vdova po Josefu Bednářovi.
Obřad konán dne 13. 10. 1868
ženich: Klučka Augustin – domkař v Bzenci
věk: 25 let
bydliště: č. 190
otec: Matouš Klučka – domkař v Bzenci
matka: Josefa z rodu Vavřince Jiřkovského – domkaře v Bzenci
nevěsta: Edlerová Teresia
věk: 21 let
bydliště: č. 159
otec: Jan Edler – domkař v Bzenci
matka: Marianna z rodu Martina Šebesty – domkaře v Bzenci
poznámka: Plnoletost udělena nevěstě c. k. okresním soudem v Uh. Ostrohu.
Obřad konán dne 4. 11. 1868
ženich: Slavík Josef – domkař v Bzenci
věk: 28 let
bydliště: č. 142
otec: Jan Slavík – domkař v Bzenci
matka: Barbora z rodu Šimona Vrzala – domkaře v Bzenci
nevěsta: Nevřivá Marianna
věk: 23 let
bydliště: č. 116
otec: Valentin Nevřivý – domkař v Bzenci
matka: Františka z rodu Floriana Urbana – měšťana v Bzenci
poznámka: Plnoletost udělena nevěstě c. k. okresním soudem v Uh. Ostrohu.
Obřad konán dne 10. 11. 1868
ženich: Holásek Jan – bednář v Bzenci
věk: 26 let
bydliště: č. 124
otec: František Holásek – bednář z Vracova
matka: Alžběta z rodu Karla Svobody – měšťana ze Strážnice
nevěsta: Pechová Františka
věk: 33 let
bydliště: č. 432
otec: Josef Pech – bednář v Bzenci
matka: Antonie z rodu Františka Zlámala – podsedníka v Kvasicích
Obřad konán dne 11. 11. 1868
ženich: Sekánek Václav – vojenský dovolenec z Olšovce
věk: 27 let
bydliště: č. 20
otec: Ignát Sekánek – podsedník z Olšovce
matka: Josefa z rodu Antonína Indrucha – podsedníka z Olšovce
nevěsta: Bunžová Františka
věk: 20 let
bydliště: č. 154
otec: František Bunža – domkař ze Bzence
matka: Anna z rodu Jana Volfíka – měšťana v Bzenci
poznámka: Plnoletost udělena nevěstě c. k. okresním soudem v Uh. Ostrohu.
Obřad konán dne 18. 11. 1868
ženich: Komárek Antonín – akademický malíř v Bzenci
věk: 29 let
bydliště: č. 86
otec: František Komárek – výměnkář (výminkář) v Nedakonicích
matka: Barbora z rodu Matouše Martináka – půlláníka z Nedakonic
nevěsta: Ježková Antonie
věk: 22 let
bydliště: č. 2
otec: Antonín Ježek – soustružník v Bzenci
matka: Teresie z rodu Jana Ulbrechta – měšťana v Bzenci
poznámka: Otec nezletilé nevěsty svoluje k tomuto sňatku.
Obřad konán dne 22. 11. 1868
ženich: Vrána František – švec v Bzenci
věk: 31 let
bydliště: č. 20
otec: Josef Vrána – švec v Bzenci, dříve v Uh. Ostrohu
matka: Marie z rodu Františka Vanhary (Vaňhary) – ševce v Bzenci
nevěsta: Truchlíková Františka
věk: 41 let
bydliště: č. 307
otec: Antonín Truchlík – obyvatel v Bzenci
matka: Veronika z rodu Matěje Pogody – zámečníka v Bzenci
poznámka: Vdova po Janu Storfovi – stolaři v Bzenci.
Obřad konán dne 25. 11. 1868
ženich: Zábelka Jan – měšťan v Bzenci
věk: 22 let
bydliště: č. 223
otec: František Zábelka – měšťan v Bzenci
matka: Josefa z rodu Jana Slavíka – podsedníka v Olšovci
poznámka: Plnoletost udělena ženichu c. k. okresním soudem v Uh. Ostrohu.
nevěsta: Tvarůžková Marianna
věk: 23 let
bydliště: č. 217
otec: Štěpán Tvarůžek – domkař v Bzenci
matka: Rosalie z rodu Martina Bukvalda – podsedníka v Olšovci
poznámka: Otec nezletilé nevěsty svoluje k tomuto sňatku.

    zdroj:

  • signatura: 5160; okres: Hodonín; město: Bzenec; původce knihy: římskokatolický farní úřad; název knihy: Sňatky 1837 – 1882; použité strany: 115-120.