Matrika: manželství 1867

Obřad konán dne 9. 1. 1867
ženich: Pečírka Josef – domkař v Bzenci
věk: 29 let
bydliště: č. 123
otec: Jan Pečírka – domkař v Bzenci
matka: Anna z rodu Štěpána Ventrči – nádeníka v Bzenci
poznámka: Vdovec.
nevěsta: Brázdová Marianna
věk: 28 let
bydliště: č. 50
otec: Jan Brázda – domkař a krejčí v Bzenci
matka: Marianna z rodu Vavřince Chmely – měšťana v Bzenci
Obřad konán dne 28. 1. 1867
ženich: Kutný František – měšťan v Bzenci
věk 36 let
bydliště: č. 238
otec: Jakub Kutný – měšťan v Bzenci
matka: Kateřina z rodu Vincence Grunera – měšťana v Bzenci
nevěsta: Vašíková Maria Anna
věk: 27 let
bydliště: č. 12
otec: Filip Vašík – měšťan v Bzenci
matka: Eleonora z rodu Balthazara Mikulíka – měšťana v Bzenci
Obřad konán dne 3. 2.1867
ženich: Jakša František
věk: 24 let
bydliště: č. 210
otec: Tomáš Jakša – měšťan v Bzenci
matka: Marianna z rodu Martina Karnufka – podsedníka v Olšovci
nevěsta: Vojtěchová Marianna
věk: 23 let
bydliště: č. 288
otec: František Vojtěch – měšťan v Bzenci
matka: Josefa z rodu Matěje Kuchaře – měšťana v Bzenci
poznámka: Plnoletost udělena nevěstě c. k. okresním soudem v Uh. Ostrohu.
Obřad konán dne 3. 2. 1867
ženich: Jančí Filip – domkař v Bzenci
věk: 31 let
bydliště: č. 299
otec: František Jančí – domkař v Bzenci
matka: Marianna z rodu Filipa Brázdy – měšťana v Bzenci
nevěsta: Rudlová Františka
věk: 27 let
bydliště: č. 131
otec: Šebastián Rudl – domkař v Bzenci
matka: Alžběta z rodu Jiřího Biče – měšťana v Bzenci
Obřad konán dne 5. 2. 1867
ženich: Valda Jakub – domkař a ševcovský mistr v Bzenci
věk: 31 let
bydliště: č. 112
otec: Jan Valda – domkař v Bzenci
matka: Marianna z rodu Petra Michalíka – domkaře v Bzenci
nevěsta: Varadinková Marianna
věk: 29 let
bydliště: č. 86
otec: Ignát Varadinek – podsedník v Olšovci
matka: Rosalie z rodu Filipa Čumra – měšťana v Bzenci
Obřad konán dne 6. 2. 1867
ženich: Koutný Ignát Blažej – kramář a domkař z Blišic
věk: 27 let
bydliště: č. 50
otec: Martin Koutný – kramář z Blišic
matka: Anna z rodu Josefa Vojtka – čtvrtníka z Blišic
poznámka: Vdovec.
nevěsta: Kotzová Františka
věk: 28 let
bydliště: č. 17
otec: Josef Kotz – panský úředník v Bzenci
matka: Marie z rodu Josefa Herbugera – měšťana z Dornbernu na Bodamském jezeru (správně Dornbirn v Rakousku)
Obřad konán dne 13. 2. 1867
ženich: Jakša Matěj – měšťan v Bzenci
věk: 30 let
bydliště: č. 210
otec: Tomáš Jakša – měšťan v Bzenci
matka: Marianna z rodu Martina Karnufka – podsedníka v Olšovci
nevěsta: Škodová Barbora
věk: 26 let
bydliště: č. 212
otec: Josef Škoda – domkař v Bzenci
matka: Magdalena z rodu Antonína Nevřivého – měšťana v Bzenci
Obřad konán dne 13. 2. 1867
ženich: Stavjaný Antonín – domkař v Bzenci
věk: 24 let
bydliště: č. 166
otec: František Stavjaný – domkař a tesařský mistr v Bzenci
matka: Barbora z rodu Josefa Šrámka – měšťana v Bzenci
nevěsta: Ostrezý Františka
věk: 26 let
bydliště: č. 173
otec: Jan Ostrezý – domkař v Bzenci
matka: Eleonora z rodu Tomáše Varadinka – měšťana v Bzenci
Obřad konán dne 17. 2. 1867
ženich: Bunža František – domkař v Bzenci
věk: 24 let
bydliště: č. 154
otec: František Bunža – domkař v Bzenci
matka: Anna z rodu Jana Bolfíka – měšťana v Bzenci
nevěsta: Sučková Maria
věk: 22 let
bydliště: č. 260
otec: Vincenc Suček – měšťan v Bzenci
matka: Anna z rodu Matěje Kuchaře – měšťana v Bzenci
poznámka: Otec nezletilé nevěsty svoluje k tomuto sňatku.
Obřad konán dne 20. 2. 1867
ženich: Tvarůžek František – domkař v Bzenci
věk: 27 let
bydliště: č. 242
otec: Matouš Tvarůžek – měšťan v Bzenci
matka: Františka z rodu Josefa Šrámka – měšťana v Bzenci
nevěsta: Goliášová Františka
věk: 25 let
bydliště: č. 157
otec: Filip Goliáš – domkař v Bzenci
matka: Kateřina z rodu Michaela Procházky – domkaře v Bzenci
Obřad konán dne 26. 2. 1867
ženich: Indruch Josef – měšťan v Bzenci
věk: 22 let
bydliště: č. 309
otec: Josef Indruch – měšťan v Bzenci
matka: Josefa z rodu Karla Goldmanna – měšťana v Bzenci
nevěsta: Koutná Františka
věk: 20 let
bydliště: č. 264
otec: Ignát Koutný – měšťan v Bzenci
matka: Teresie z rodu Martina Bukvalda – podsedníka v Olšovci
poznámka: Plnoletost udělena ženichu a nevěstě c. k. okresním soudem v Uh. Ostrohu.
Obřad konán dne 26. 2. 1867
ženich: Jurnikl Matouš – domkař v Bzenci
věk: 26 let
bydliště: č. 390
otec: Josef Jurnikl – domkař v Bzenci
matka: Dorota z rodu Pavla Kaštalána – měšťana v Bzenci
nevěsta: Heringová Magdalena
věk: 23 let
bydliště: č. 178
otec: Václav Hering – domkař v Bzenci
matka: Tekla z rodu Floriána Sovy – domkaře v Bzenci
poznámka: Plnoletost udělena nevěstě c. k. okresním soudem v Uh. Ostrohu.
Obřad konán dne 27. 2. 1867
ženich: Kuchař Matěj – měšťan v Bzenci
věk: 23 let
bydliště: č. 275
otec: Matěj Kuchař – měšťan v Bzenci
matka: Rosalie z rodu Františka Pospěcha – měšťana v Bzenci
nevěsta: Heringová Josefa
věk: 22 let
bydliště: č. 336
otec: Antonín Hering – měšťan v Bzenci
matka: Marianna z rodu Valentina Klučky – měšťana v Bzenci
poznámka: Otcové nezletilých snoubenců svolují k tomuto sňatku.
Obřad konán dne 3. 3. 1867
ženich: Biča Josef – domkař v Bzenci
věk: 28 let
bydliště: č. 207
otec: Antonín Biča – měšťan v Bzenci
matka: Františka z rodu Josefa Sekelýho – domkaře v Bzenci
nevěsta: Bačáková Anna
věk: 33 let (nar. 19. 9. 1833 – v Tučapech)
bydliště: č. 207
otec: neuveden
matka: Josefa Bačáková z rodu Antonína Bačáka – podsedníka z Tučap
Obřad konán dne 4. 3. 1867
ženich: Nesvadba Josef – sedlář v Bzenci
věk: 62 let
bydliště: č. 85
otec: Antonín Nesvadba – knihař z Kostelce
matka: Petronila z rodu Libora Blahy
nevěsta: Slezinová Marianna
věk: 47 let
bydliště: č. 85
otec: Martin Slezina – čtvrtník ve Znorově (Vnorovy)
matka: Marianna z rodu Jana Guči – čtvrtníka ve Veselí
Obřad konán dne 15. 5. 1867
ženich: Zach František – naddělostřelec u c. k. 5. pluku dělostřeleckého a švecovský mistr v Bzenci
věk: 30 let
bydliště: č. 181
otec: Matouš Zach – podruh z Nedakonic
matka: Teresie z rodu Josefa Přerovského – řezníka v Bzenci
nevěsta: Kogelová Veronika
věk: 35 let
bydliště: č. 130
otec: Josef Kogela – krejčovský mistr a domkař v Bzenci
matka: Jakob Frank – švýcar v Bzenci
Obřad konán dne 22. 5. 1867
ženich: Bukvald Baltasar – domkař v Bzenci
věk: 29 let
bydliště: č. 415
otec: Tomáš Bukvald – domkař v Bzenci
matka: Marianna z rodu Filipa Čumra – měšťana v Bzenci
nevěsta: Zapletalová Josefa
věk: 24 let
bydliště: č. 248
otec: Matouš Zapletal – měšťan v Bzenci
matka: Marianna z rodu Františka Indrucha – podsedníka v Olšovci
Obřad konán dne 3. 6. 1867
ženich: Bartoň Matouš – podruh v Bzenci
věk: 26 let
bydliště: č. 178
otec: Antonín Bartoň – domkař z Tučap
matka: Františka z rodu Josefa Lakosyla (Lakosila) – domkaře v Ořechově
nevěsta: Řeháková Kristina
věk: 31 let
bydliště: č. 178
otec: Martin Řehák – domkař ve Znorovách (Vnorovy)
matka: Kristina z rodu Martina Kuryviála – domkaře ve Znorovách
Obřad konán dne 10. 6. 1867
ženich: Paprsek Jan – havíř v Kostelci
věk: 48 let
bydliště: č. 54
otec: Mikuláš Paprsek – podruh v Úsově
matka: Kateřina z rodu Františka Gabriela – trubníka (trubač) v Úsově
poznámka: Vdovec.
nevěsta: Otavová Kateřina
věk: 33 let
bydliště: č. 140
otec: neuveden
matka: Magdalena z rodu Tomáše Otavy – domkaře v Bzenci
Obřad konán dne 20. 6. 1867
ženich: Goldman Antonín – domkař v Bzenci
věk: 30 let
bydliště: č. 391
otec: Ignát Goldman – domkař v Bzenci
matka: Rosalie z rodu Antonína Varadinka – domkaře v Bzenci
nevěsta: Rosípalová (Rosypalová) Maria Anna
věk: 26 let (nar. 1. 6. 1841 na St. Brně)
bydliště: č. 391
otec: neuveden
matka: Františka rozená Rosípalová z Brna
Obřad konán dne 25. 6. 1867
ženich: Veber Jan – natěrač a sklenář v Bzenci
věk: 23 let
bydliště: č. 83
otec: Jan Veber – domkař ve Veselí
matka: Terezie z rodu Františka Hajníka – podsedníka ve Veselí
poznámka: Plnoletost udělena ženichu c. k. okresním soudem v Uh. Ostrohu.
nevěsta: Karásková Františka
věk: 24 let
bydliště: č. 83
otec: neuveden
matka: Kateřina z rodu Tomáše Karáska – mlynářského tovaryše ze Strážnice
Obřad konán dne 25. 6. 1867
ženich: Plevák Tomáš – dráb z Ořechova
věk: 49 let
bydliště: č. 15
otec: František Plevák – podsedník z Vážan
matka: Kateřina z rodu Floriána Melichárka – podsedníka z Vážan
poznámka: Vdovec.
nevěsta: Sedláčková Marianna
věk: 47 let
bydliště: č. 145
otec: Jiří Sedláček – půlčtvrtník z Louky
matka: Alžběta z rodu Pavla Sečkáře – čtvrtníka z Louky
Obřad konán dne 27. 6. 1867
ženich: Jaroš Josef – domkař v Bzenci
věk: 24 let
bydliště: č. 420
otec: Jan Jaroš – domkař v Bzenci
matka: Lucie z rodu Michala Juřeny – domkaře v Bzenci
poznámka: Vdovec.
nevěsta: Tauberová Alžběta
věk: 24 let
bydliště: č. 17
otec: Martin Tauber – nádenník z Blumentalu (předměstí Prešpurku v Uhrách)
matka: Alžběta Noškovičová
Obřad konán dne 2. 7. 1867
ženich: Jančí Josef – podruh v Bzenci
věk: 28 let
bydliště: č. 232
otec: František Jančí – domkař v Bzenci
matka: Marianna z rodu Filipa Brázdy – měšťana v Bzenci
nevěsta: Kastingerová Marianna
věk: 25 let
bydliště: č. 158
otec: Filip Kastinger – domkař v Bzenci
matka: Alžběta z rodu Josefa Ostrezý – řezníka v Bzenci
Obřad konán dne 21. 7. 1867
ženich: Otava Valentin – domkař v Bzenci
věk: 29 let
bydliště: č. 26
otec: Josef Otava – domkař ze Bzence
matka: Anna z rodu Augustina Gazdy – měšťana v Bzenci
nevěsta: Rachvalová Barbora
věk: 25 let
bydliště: č. 261
otec: Matouš Rachvala – měšťan v Bzenci
matka: Kateřina z rodu Josefa Goliáše – podsedníka v Olšovci
Obřad konán dne 23. 7. 1867
ženich: Rosa František – uzenář v Bzenci
věk: 33 let
bydliště: č. 25
otec: Jeroným Rosa – domkař v Bzenci
matka: Anna z rodu Františka Nepila – domkaře z Černovic
nevěsta: Brandejská Karolína
věk: 24 let
bydliště: č. 25
otec: Václav Brandejský – švec ze Starého Města (u Uh. Hradiště)
matka: Veronika z rodu Anny Skácelové
Obřad konán dne 6. 8. 1867
ženich: Kocurek Augustin – krajčí ve Bzenci
věk: 33 let
bydliště: č. 34
otec: Pavel Kocurek – domkař v Bzenci
matka: Kateřina z rodu Jana Jíleho – tkalce
nevěsta: Kučerová Františka
věk: 37 let
bydliště: č. 34
otec: Josef Kučera – podsedník v Hostějově
matka: Rosina z rodu Jiřího Střížka – podruha
Obřad konán dne 6. 8. 1867
ženich: Jelínek Antonín – měšťan v Bzenci
věk: 27 let
bydliště: č. 9
otec: Filip Jelínek – podsedník v Olšovci
matka: Anna z rodu Floriána Urbana – měšťana v Bzenci
nevěsta: Kurová Josefa
věk: 24 let
bydliště: č. 341
otec: Martin Kur – panský dráb v Bzenci
matka: Klára z rodu Víta Zábelky – měšťana v Bzenci
Obřad konán dne 6. 8. 1867
ženich: Slavík Antonín – domkař v Bzenci
věk: 26 let
bydliště: č. 336
otec: neuveden
matka: Teresie z rodu Václava Slavíka – měšťana v Bzenci
nevěsta: Jančí Teresia
věk: 20 let
bydliště: č. 121
otec: František Jančí – domkař v Bzenci
matka: Františka z rodu Karla Flesnera – řezníka v Bzenci
poznámka: Plnoletost udělena nevěstě c. k. okresním soudem v Uh. Ostrohu.
Obřad konán dne 13. 8. 1867
ženich: Pospěch Martin – domkař v Bzenci
věk: 30 let
bydliště: č. 199
otec: Martin Pospěch – měšťan v Bzenci
matka: Eleonora z rodu Martina Jaroše – domkaře v Bzenci
nevěsta: Pečírková Anna
věk: 27 let
bydliště: č. 144
otec: Jan Pečírka – domkař v Bzenci
matka: Anna z rodu Štěpána Ventrči – podruh v Bzenci
Obřad konán dne 14. 8. 1867
ženich: Junek Jakob – výměnkář (výminkář) v Bzenci
věk: 63 let
bydliště: č. 197
otec: Jan Junek – domkař v Bzenci
matka: Kateřina z rodu Jana Chmely – domkaře v Bzenci
nevěsta: Kempová Monika
věk: 20 let
bydliště: č. 197
otec: Antonín Kempa – podruh v Újezdci
matka: Barbora z rodu Štěpána Luňáka – podsedníka v Újezdci
Obřad konán dne 17. 8. 1867
ženich: Vojtek Antonín – kovář z Písku
věk: 48 let
bydliště: č. 169
otec: Antonín Vojtek – kovář z Nedakonic
matka: Anežka z rodu Isidora Leciána – kováře v Nedakonicích
nevěsta: Pechuchová Marianna
věk: 43 let
bydliště: č. 177
otec: Josef Pecuch – kolář a půlčtvrtník z Kněždubu
matka: Josefa z rodu Jana Truhláře – mlynáře z Hluku
Obřad konán dne 21. 8. 1867
ženich: Jan Sáz (Sás) – kloboučník v Bzenci
věk: 32 let
bydliště: č. 61
otec: Josef Sáz – panský pacholek a domkař v Bzenci
matka: Barbora z rodu Kašpara Sučka (Súčka) – domkaře v Bzenci
nevěsta: Varaničová Kateřina
věk: 23 let
bydliště: č. 50
otec: Bartoloměj Varanič – půlláníka v Haringsee (Rakousko)
matka: Marie Glaserová z Haringsee
Obřad konán dne 21. 8. 1867
ženich: Sáz (Sás) Alois – švec v Bzenci
věk: 25 let
bydliště: č. 61
otec: Josef Sáz – panský pacholek a domkař v Bzenci
matka: Barbora z rodu Kašpara Sučka (Súčka) – domkaře ze Bzence
nevěsta: Opravilová Josefa
věk: 25 let
bydliště: č. 323
otec: Ludwig (Ludvík) Opravil – švec v Bzenci
matka: Barbora z rodu Antona (Antonína) Truchlíka – domkaře ze Bzence
Obřad konán dne 28. 8. 1867
ženich: Volleník (Voleník) Alois – hodinářský mistr v Bzenci
věk: 25 let
bydliště: č. 83
otec: Alois Volleník – hodinářský mistr v Bzenci
matka: Anna z rodu Bernarda Mayershoffera – podkoního u barona Beronyi v Prešpurku
nevěsta: Vozgová Maria
věk: 21 let
bydliště: č. 83
otec: Ignát Vozga – měšťan v Bzenci
matka: Marianna z rodu Arnošta Stehlíka – domkaře v Bzenci
poznámka: Otec nezletilé dcery svoluje k tomuto sňatku.
Obřad konán dne 3. 9. 1867
ženich: Suček (Súček) Matouš – domkař v Bzenci
věk: 40 let
bydliště: č. 68
otec: Kašpar Suček – domkař v Bzenci
matka: Marianna z rodu Antonína Kotka – měšťana ze Bzence
nevěsta: Čupová Alžběta
věk: 31 let
bydliště: č. 64
otec: Jan Čupa – čtvrtník z Rejhradu (Rajhradu)
matka: Teresie z rodu Fabiána Jedličky – čtvrtníka z Popovic
Obřad konán dne 9. 9. 1867
ženich: Brázda Pavel – měšťan v Bzenci
věk: 27 let
bydliště: č. 283
otec: Martin Brázda – měšťan v Bzenci
matka: Anna z rodu Pavla Richmacha – podsedníka z Olšovce
nevěsta: Jurečková Františka
věk: 22 let
bydliště: č. 97
otec: Jan Jurečka – domkař v Bzenci
matka: Marianna z rodu Kašpara Ručky – měšťana v Bzenci
poznámka: Plnoletost udělena nevěstě c. k. okresním soudem v Uh. Ostrohu.
Obřad konán dne 2. 10. 1867
ženich: Varadinek František – domkař v Bzenci
věk: 26 let
bydliště: č. 110
otec: Josef Varadinek – měšťan ze Bzence
matka: Josefa z rodu Jakuba Tvarůžka – měšťana v Bzenci
nevěsta: Goliášová Magdalena
věk: 20 let
bydliště: č. 383
otec: Filip Goliáš – domkař ze Bzence
matka: Kateřina z rodu Michaela Procházky – domkaře v Bzenci
poznámka: Otec nezletilé nevěsty svoluje k tomuto sňatku.
Obřad konán dne 6. 11. 1867
ženich: Kotek František – domkař a zedník v Bzenci
věk: 25 let
bydliště: č. 427
otec: Arnošt Kotek – domkař v Bzenci
matka: Apolonie z rodu Josefa Ventrči – domkaře z Olšovce
nevěsta: Študenská Anna
věk: 27 let
bydliště: č. 62
otec: Jan Študenský – soused ve Strážnici
matka: Barbora z rodu Pavla Stanislava – souseda ve Strážnici
Obřad konán dne 6. 11. 1867
ženich: Tvarůžek Matěj – podruh a ševcovský mistr v Bzenci
věk: 34 let
bydliště: č. 35
otec: Jan Tvarůžek – domkař v Bzenci
matka: Marianna z rodu Floriána Urbana – měšťana v Bzenci
nevěsta: Břešťáková Josefa
věk: 18 let
bydliště: č. 56
otec: Florián Břešťák – podruh z Blatnice
matka: neuvedena
poznámka: Vrchnoporučenské povolení nevěstě ku sňatku od c. k. okresního soudu v Uh. Ostrohu.
Obřad konán dne 11. 11. 1867
ženich: Matyáš Antonín – ševcovský mistr v Uh. Ostrohu
věk: 28 let
bydliště: č. 56
otec: Matouš Matyáš – domkař z Uh. Ostrohu
matka: Magdalena z rodu Jiřího Hamíse – podruha z Uh. Ostrohu
nevěsta: Indrová Anna
věk: 27 let
bydliště: č. 42
otec: Josef Indra – stolař z Křenovic
matka: Františka z rodu Františka Maulera – učitele z Křenovic
Obřad konán dne 12. 11. 1867
ženich: Ducháček Jiří – tesař z Olšovce
věk: 26 let
bydliště: č. 34
otec: Vincenc Ducháček – výměnkář (výminkář) z Olšovce
matka: Apolonie z rodu Františka Dobiáše – domkaře z Temnic (Těmice)
nevěsta: Hudová Antonia
věk: 23 let
bydliště: č. 112
otec: neuveden
matka: Teresie z rodu Tomáše Hudy – mlynářského tovaryše v Bzenci
poznámka: Vrchnoporučenské povolení nevěstě ku sňatku od c. k. okresního soudu v Uh. Ostrohu.
Obřad konán dne 13. 11. 1867
ženich: Pečírka Fabián – dovolenec a domkař v Bzenci
věk: 26 let
bydliště: č. 189
otec: Viktorín Pečírka – domkař ze Bzence
matka: Magdalena z rodu Martina Jaroše – domkaře v Bzenci
nevěsta: Bičová Františka
věk: 27 let
bydliště: č. 256
otec: Matouš Biča – měšťan ze Bzence
matka: Teresie z rodu Mikuláše Kutného – domkaře z Olšovce
Obřad konán dne 14. 11. 1867
ženich: Mlček Josef – švec v Bzenci
věk: 23 let
bydliště: č. 102
otec: Jiří Mlček – domkař v Bzenci
matka: Anna z rodu Martina Vítka – ovčího hospodáře z Kněždubu
poznámka: Otec nezletilého ženicha svoluje k tomuto sňatku.
nevěsta: Kocourková Anna
věk: 29 let
bydliště: č. 68
otec: Josef Kocourek – domkař ze Syrovína
matka: Marianna z rodu Antonína Němce – čtvrtníka ze Syrovína
Obřad konán dne 20. 11. 1867
ženich: Bunža Josef – měšťan v Bzenci
věk: 24 let
bydliště: č. 351
otec: František Bunža – měšťan v Bzenci
matka: Teresie z rodu Jana Klučky – měšťana v Bzenci
nevěsta: Šebestová Marianna
věk: 22 let
bydliště: č. 285
otec: Josef Šebesta – měšťan v Bzenci
matka: Anna z rodu Karla Goldmanna – měšťana v Bzenci
poznámka: Plnoletost udělena nevěstě c. k. okresním soudem v Uh. Ostrohu.
Obřad konán dne 25. 11. 1867
ženich: Horák Jan – řemenář v Bzenci
věk: 34 let
bydliště: č. 24
otec: Josef Horák – chalupník ze Zámostí
matka: Anna z rodu Josefa Skuhry – ze Staré Hasiny
nevěsta: Rosová Anna
věk: 40 let
bydliště: č. 24
otec: Jeroným Rosa – domkař ze Bzence
matka: Anna z rodu Františka Nepila – bednáře z Černovic
Obřad konán dne 27. 11. 1867
ženich: Vozga František – řezník v Bzenci
věk: 40 let
bydliště: č. 60
otec: Tomáš Vozga – měšťan v Bzenci
matka: Juliana z rodu Josefa Folty – měšťana ze Bzence
nevěsta: Goliášová Kateřina
věk: 43 let
bydliště: č. 78
otec: Josef Goliáš – měšťan v Bzenci
matka: Apolonie z rodu Františka Žižíka – domkaře ze Bzence
poznámka: Vdova.

    zdroj:

  • signatura: 5160; okres: Hodonín; město: Bzenec; původce knihy: římskokatolický farní úřad; název knihy: Sňatky 1837 – 1882; použité strany: 104-114.