Matrika: manželství 1866

Obřad konán dne 8. 1. 1866
ženich: Zbořil Vincenz (Vincenc Zbořil) – podruh v Žádovicích
věk: 37 let
bydliště: č. 45
otec: Wenzl Zbořil (Václav Zbořil) – podsedník v Moravanech
matka: Johanna roz. Šnupíková (Šňupíková) – dcera podruha z Kyjova
nevěsta: Pučková (Půčková) Josefa
věk: 52 let
bydliště: neuvedeno
otec: Sewerin Pušek (Severín Půček) – čtvrtník v Žádovicích
matka: Anna z rodu Antonína Hlaváče – rolníka z Žádovic
Obřad konán dne 16. 1. 1866
ženich: Kastinger Ignaz (Ignác Kastinger) – domkař v Bzenci
věk 25 let
bydliště: č. 382
otec: Josef Kastinger – měšťan v Bzenci
matka: Katharina (Kateřina) z rodu Antonína Indrucha – podsedníka v Olšovci
nevěsta: Ventrčová Mariana
věk: 23 let
bydliště: neuvedeno
otec: Johann (Jan) Ventrča – domkař v Olšovci
matka: Josefa z rodu Michala Malaříka – domkaře v Bzenci
Obřad konán dne 31. 1. 1866
ženich: Nevřivý Georg (Jiří Nevřivý)
věk: 23 let
bydliště: č. 292
otec: neuveden
matka: Franziska (Františka) z rodu Floriana Urbana – měšťana v Bzenci
nevěsta: Kurečková Mariana
věk: 28 let
bydliště: neuvedeno
otec: Johann Kurečka (Jan Kurečka) – domkař v Olšovci
matka: Genovéfa z rodu Jakuba Pogody – domkaře v Olšovci
Obřad konán dne 6. 2. 1866
ženich: Juračka Methúd (Juračka Metúd) – podsedník v Žeravicích
věk: 23 let
bydliště: č. 24
otec: Karl Juračka (Karel Juračka) – půlláník v Žeravicích
matka: Klára z rodu Cypriána Juřeny – půlláníka v Žeravicích
poznámka: Ženich narozen 24. 9. 1842 v Žeravicích.
nevěsta: Eimuthová Josefa
věk: 25 let
bydliště: č. 52
otec: neuveden
matka: Mariana z rodu Augusta Eimutha – obuvníka v Dřevohosticích
pozámka: Nevěsta narozena 6. 2. 1845 v Dřevohosticích.
Obřad konán dne 6. 2. 1866
ženich: Fischer Johann (Fischer, Fišer Jan) – revírník z Bystřičky u Vsetína
věk: 35 let
bydliště: č. 44
otec: Franz Fischer (František Fischer, Fišer) – mlynář v Majetíně
matka: Anna z rodu Jana Pitsche – hostinského z Daskabátů (okr. Olomouc)
nevěsta: Hybner Maria Aloisia (Hybnerová Marie Aloisie)
věk: 21 let
bydliště: č. 53
otec: Hieronymus (Jeroným) Hybner – vrchní dozorce finanční stráže ve Střelné
matka: Antonia (Antonie, Antonína) Kašpárková ze Střelné
poznámka: Nevěsta narozena 6. 6. 1844 ve Střelné – farnost Lidečko.
Obřad konán dne 6. 2. 1866
ženich: Sutner Karl (Sutner Karel) – krejčí v Bzenci
věk: 33 let
bydliště: č. 83
otec: Johann Sutner (Jan Sutner) – obuvník ve Strážnici
matka: Anna z rodu Ignáce Lehkého – podruha ve Strážnici
nevěsta: Solařík Maria (Solaříková Marie)
věk: 25 let
bydliště: č. 26
otec: neuveden
matka: Barbara (Barbora) z rodu Jakuba Solaříka – obuvníka ve Strážnici
Obřad konán dne 7. 2. 1866
ženich: Jeniček Josef (Jeníček Josef) – měšťan v Bzenci
věk: 23 let
bydliště: č. 54
otec: Thomas Jeniček (Tomáš Jeníček) – domkař v Olšovci
matka: Barbara (Barbora) z rodu Isidora Pospěcha – domkaře v Olšoovci
nevěsta: Nikl Eleonora (Niklová Eleonora)
věk: 22 let
bydliště: neuvedeno
otec: Josef Nikl – měšťan v Bzenci
matka: Josefa z rodu Ignáce Gazdy – měšťana v Bzenci
Obřad konán dne 11. 2. 1866
ženich: Nedbal Josef – podruh v Bzenci
věk: 35 let
bydliště: č. 27
otec: Bartholomäus Nedbal (Bartoloměj Nedbal) – čtvrtník v Dobrochově
matka: Elisabeth (Alžběta) Drtilová – z rodu domkaře v Dobrochově
nevěsta: Pospěch Katharina (Pospěchová Kateřina)
věk: 38 let
bydliště: č. 177
otec: neuveden
matka: Genovefa (Genovéfa, Jenovéfa) z rodu Jana Pospěcha – domkaře v Bzenci
Obřad konán dne 1. 5. 1866
ženich: Podhorsky Andreas (Podhorský Ondřej)
věk: 33 let
bydliště: č. 151
otec: Johann Podhorsky (Jan Podhorský) – tkadlec z Koryčan
matka: Anna z rodu Václava Šefčíka (Ševčíka) – podruha z Koryčan
nevěsta: Gogela Antonia (Gogelová Antonie)
věk: 30 let
bydliště: č. 27
otec: Josef Gogela – krejčí v Bzenci
matka: Mariana Franková ze Šardic
Obřad konán dne 2. 5. 1866
ženich: Hromek Johann (Hromek Jan) – krejčí v Bzenci
věk: 29 let
bydliště: č. 327
otec: Jakob Hromek (Jakub Hromek) – měšťan v Bzenci
matka: Barbara (Barbora) z rodu Viktorína Vojtěcha – výměnkáře v Bzenci
nevěsta: Kuka Barbara (Kuková Barbora)
věk: 29 let
bydliště: č. 18
otec: Wenzel Kuka (Václav Kuka) – bednář v Kounicích
matka: Barbara (Barbora) z rodu Václava Bláhy – krejčího z Kounic
Obřad konán dne 2. 5. 1866
ženich: Osterezý Paul (Ostrézi Pavel) – domkař v Bzenci
věk: 28 let
bydliště: č. 114
otec: Josef Osterezý (Josef Ostrézi) – domkař v Bzenci
matka: Dorothea (Dorota) z rodu Ignáce Jakši – domkaře v Bzenci
nevěsta: Janča Apollonia (Jančová Apolonie, Apoléna)
věk: 30 let
bydliště: č. 62
otec: Wenzel Janča (Václav Janča) – čtvrtník z Horněmčí
matka: Viktoria (Viktorie) z rodu Martina Kornuta – čtvrtníka v Boršicích
Obřad konán dne 7. 5. 1866
ženich: Žák Johann (Žák Jan) – obuvník v Bzenci
věk: 26 let
bydliště: č. 227
otec: Alois Žák – revírník v Salaši
matka: Johanna roz. Houkalová
nevěsta: Brňáková Veronika
věk: 23 let
bydliště: č. 45
otec: Josef Brňák – domkař v Bzenci
matka: Sidonia z rodu Jiřího Stava (Stavjaného?) – domkaře v Bzenci
Obřad konán dne 22. 5. 1866
ženich: Karnufek Franz (Karnufek František) – měšťan v Bzenci
věk: 28 let
bydliště: č. 279
otec: František Karnufek – měšťan v Bzenci
matka: Katharina (Kateřina) z rodu Ignáce Gazdy – měšťana v Bzenci
nevěsta: Ručka Franziska (Ručková, Růčková Františka)
věk: 29 let
bydliště: č. 143
otec: Josef Ručka (Růčka) – domkař v Bzenci
matka: Anna z rodu Františka Kutného – měšťana v Bzenci
Obřad konán dne 6. 5. 1866
ženich: Slabák Philip (Slabák Filip) – čtvrtník v Domaníně
věk: 28 let
bydliště: č. 65
otec: Cyprian Slabák – domkař v Temnitz (Těmicích)
matka: Juliana z rodu Antonína Klempiříka – domkaře v Domaníně
nevěsta: Pavlíček Franziska (Pavlíčková Františka)
věk: 28 let
bydliště: č. 80
otec: Anselm Pavlíček – domkař v Domaníně
matka: Anna z rodu Františka Adama – podsedníka v Domaníně
Obřad konán dne 23. 8. 1866
ženich: Dobrušek Josef – podruh ve Bzenci
věk: 33 let
bydliště: č. 36
otec: Nikolaus (Mikuláš) Dobrušek – domkař v Dolněmčí
matka: Anna z rodu Heinricha Friedricha – domkaře v Dolněmčí
nevěsta: Vaculová Katharina (Kateřina)
věk: 37 let
bydliště: č. 36
otec: Josef Vacula – rolník v Topolné
matka: Apollonia (Apoléna) z rodu Lukáše Štěpaníka – rolníka v Topolné
Obřad konán dne 14. 10. 1866
ženich: Lajczmon Franz (Lajczmon František) – pekař v Bzenci
věk: 31 let
bydliště: č. 198
otec: Thomas Lajczmon (Tomáš Lajczmon) – krejčovský mistr z Brezové v Uhrách
matka: Elisabeth rozená Libich
nevěsta: Plavina Caecilia Katharina (Plavinová Cecilie Kateřina)
věk: 41 let
bydliště: č. 198
otec: Wenzel Plavina (Václav Plavina) – zednický tovaryš v Brně
matka: Klara (Klára) rozená Hromková
Obřad konán dne 4. 11. 1866
ženich: Sigmund Franz (Sigmund František) – domkař v Bzenci
věk: 26 let
bydliště: č. 194
otec: Filipp Sigmund (Filip Sigmund) – podruh v Bzenci
matka: Theresia (Terezie) z rodu Matouše Nedomy – mlynáře ve Čtyřech Dvorech na panství pernštejnském.
nevěsta: Otava Maria (Otavová Marie)
věk: 30 let
bydliště: č. 27
otec: neuveden
matka: Magdalena z rodu Tomáše Otavy – domkaře v Bzenci
Obřad konán dne 4. 11. 1866
ženich: Řikovský Filipp (Říkovský Filip) – krejčí v Bzenci
věk: 47 let
bydliště: č. 171
otec: Valentin Řikovský (Říkovský) – domkař v Bzenci
matka: Anna z rodu Václava Kopřivy – domkaře v Bzenci
nevěsta: Voščický Thekla (Voščická, Voštická Tekla)
věk: 33 let
bydliště: č. 193
otec: Johann Voščický (Jan Voščický, Voštický) – domkař v Bzenci
matka: Juliana z rodu Josefa Adamčíka – domkaře v Bzenci
Obřad konán dne 14. 11. 1866
ženich: Hrbáček Georg (Jiří) – domkař v Bzenci
věk: 25 let
bydliště: č. 163
otec: Tomáš Hrbáček – domkař v Bzenci
matka: Ewa (Eva) z rodu Františka Šišvalda – domkaře v Bzenci
nevěsta: Tvaružek Marianna (Tvarůžková Marianna)
věk: 20 let
bydliště: č. 152
otec: Josef Tvaružek (Tvarůžek) – domkař v Bzenci
matka: Franziska (Františka) z rodu Valentina Heringa – domkaře v Bzenci
Obřad konán dne 18. 11. 1866
ženich: Rachvalla Franz (Rachvala František) – vdovec a měšťan v Bzenci
věk: 52 let
bydliště: č. 203
otec: Mathias Rachwalla (Matěj Rachvala) – měšťan v Bzenci
matka: Theresia (Terezie) z rodu Balthasara (Baltazara) Mikulíka – měšťana v Bzenci
nevěsta: Kotek Ernestina (Kotková Arnošta)
věk: 30 let
bydliště: č. 293
otec: Johann Kotek (Jan Kotek) – podruh v Bzenci
matka: Anna z rodu Johanna Machayna (Jana Macháně) – drába v Hodoníně
Obřad konán dne 20. 11. 1866
ženich: Krystek Franz (Kristek František) – měšťan a stolařský mistr v Bzenci
věk: 22 let
bydliště: č. 33
otec: † Johann Krystek (Jan Kristek) – měšťan a stolařský mistr v Bzenci
matka: Anna z rodu Antonína Sigmunda – domkaře v Bzenci
nevěsta: Richmann Maria (Richmannová, Rychmanová Marie)
věk: 21 let
bydliště: č. 85
otec: Martin Richmann (Martin Richmann, Rychmann) – měšťan v Bzenci
matka: Franziska (Františka) z rodu  Josefa Horného – měšťana v Bzenci
Obřad konán dne 21. 11. 1866
ženich: Tvaružek Josef (Tvarůžek Josef) – vdovec a měšťan v Bzenci
věk: 25 let
bydliště: č. 247
otec: Franz Tvaružek (František Tvarůžek) – měšťan v Bzenci
matka: Anna z rodu Josefa Studenta (Študenta) – měšťana v Bzenci
nevěsta: Čapka Franciska (Čapková Františka)
věk: 24 let
bydliště: č. 98
otec: Anton Čapka (Antonín Čapka) – domkař v Bzenci
matka: Franziska (Františka) z rodu Nikolaus Kutný (Mikuláše Kutného) – výměnkáře z Olšovce
Obřad konán dne 25. 11. 1866
ženich: Nožička Johann (Nožička Jan) – obuvník v Bzenci
věk: 31 let
bydliště: č. 3
otec: Simon Nožička (Šimon Nožička) – půlchalupník v Boršicích
matka: Marianna z rodu Tomáše Ondráška – podruha z Boršic
nevěsta: Kristin Anna Theresia  (Kristinová Anna Terezie)
věk: 20 let
bydliště: č. 81
otec: Josef Kristin – topič na nádraží v Přerově
matka: Anna z rodu Františka Nováka z Litenčic
Obřad konán dne 26. 11. 1866
ženich: Lorenz Ernest (Lorenz Arnošt) – vdovec a obuvník v Petrinu v Banátech
věk: 38 let
bydliště: čp. 126
otec: † Franz Lorenz (František Lorenz) – měšťan v Bzenci
matka: Franziska (Františka) rozená Hassik (Hasíková)
nevěsta: Sigmund Franziska (Sigmundová Františka)
věk: 25 let
bydliště: č. 139
otec: Philipp Sigmund (Filip Sigmund) – patental invaliden (válečný invalida) ve Vracově
matka: Theresia (Terezie) z rodu Matěje Nedomy – domkaře ve Čtyřech Dvorech v brněnském kraji

    zdroj:

  • signatura: 5160; okres: Hodonín; město: Bzenec; původce knihy: římskokatolický farní úřad; název knihy: Sňatky 1837 – 1882; použité strany: 99-103.