Matrika: manželství 1865

Obřad konán dne 7. 2. 1865
ženich: Sáz Josef (Sás Josef)
věk: 29 let
bydliště: č. 61
otec: Josef Sáz (Sás) – panský služebník v Bzenci
matka: Barbara (Barbora) z rodu Kašpara Súčka – městského služebníka v Bzenci
nevěsta: Klučka Mariana (Klučková Mariana)
věk: 26 let
bydliště: č. 157
otec: Josef Klučka – domkař v Bzenci
matka: Veronika z rodu Matěje Tvarůžka – domkaře v Bzenci
Obřad konán dne 8. 2. 1865
ženich: Kotek Ernest (Arnošt)
věk 28 let
bydliště: č. 330
otec: Ernest Kotek (Arnošt Kotek) – domkař v Bzenci
matka: Apolonia (Apoléna) z rodu Josefa Ventrče – domkaře v Olšovci
nevěsta: Sprava Mariana (Správová Mariana)
věk: 28 let
bydliště: č. 48
otec: Josef Sprava (Josef Správa) – domkař z Boršic
matka: Katharina (Kateřina) z rodu Jana Tomčaly – podsedníka ze Suchova
Obřad konán dne 8. 2. 1865
ženich: Ručka Franz (Ručka, Růčka František) – měšťan v Bzenci
věk: 29 let
bydliště: č. 348
otec: Vinzenz Ručka (Vincenc Ručka, Růčka) – měšťan v Bzenci
matka: Mariana z rodu Bartoloměje Zábelky – měšťana v Bzenci
nevěsta: Kutná Josefa
věk: 25 let
bydliště: č. 198
otec: Josef Kutný – měšťan v Bzenci
matka: Juliana z rodu Jana Junka – měšťana v Bzenci
Obřad konán dne 25. 2. 1865
ženich: Kutný Wenzl (Kutný Václav) – měšťan v Bzenci
věk: 26 let
bydliště: č. 285
otec: Jakob Kutný (Jakub Kutný) – měšťan v Bzenci
matka: Katharina (Kateřina) z rodu Vincence Grunera – provazníka v Bzenci
nevěsta: Šebesta Mariana (Šebestová Mariana)
věk: 20 let
bydliště: č. 213
otec: Josef Šebesta – měšťan v Bzenci
matka: Anna z rodu Karla Goldmanna – měšťana v Bzenci
Obřad konán dne 21. 2. 1865
ženich: Šebesta Josef – měšťan v Bzenci
věk: 29 let
bydliště: č. 213
otec: Josef Šebesta – měšťan v Bzenci
matka: Anna z rodu Martina Jelínka – měšťana v Bzenci
nevěsta: Sommer Franziska (Sommerová Františka)
věk: 23 let
bydliště: č. 255
otec: Stefan Sommer (Štěpán Sommer) – měšťan v Bzenci
matka: Magdalena z rodu Floriana Urbana – měšťana v Bzenci
Obřad konán dne 26. 2. 1865
ženich: Hrbaček Jakob (Hrbáček Jakub) – domkař v Bzenci
věk: 32 let
bydliště: č. 163
otec: Thomas Hrbaček (Tomáš Hrbáček) – domkař v Bzenci
matka: Ewa (Eva) z rodu Františka Šišvalda – podruha v Bzenci
nevěsta: Pospěch Josefa (Pospěchová Josefa)
věk: 35 let
bydliště: č. 199
otec: Martin Pospěch – domkař v Bzenci
matka: Eleonora z rodu Martina Jaroše – domkaře v Bzenci
Obřad konán dne 26. 2. 1865
ženich: Dörner Josef – podruh v Bzenci
věk: 33 let
bydliště: č. 42
otec: Johann (Jan) Dörner – podruh na Velehradě
matka: Franziska (Františka) z rodu Vendelína Hertla – domkaře z Velehradu
nevěsta: Waradinek Anna (Varadinková Anna)
věk: 23 let
bydliště: č. 55
otec: Ignaz Waradinek (Ignác Varadinek) – domkař ve Bzenci
matka: Rosalia z rodu Filipa Summera – měšťana v Bzenci
Obřad konán dne 27. 2. 1865
ženich: Šabert Jakob (Šabert Jakub) – kovářský pomocník v rohateckém cukrovaru
věk: 27 let
bydliště: č. 22
otec: Jakob Šabert (Jakub Šabert) – bednář a domkař v Ratkově (Raťkově)
matka: Johanna z rodu Jiřího Sedláčka – kočího v Lohsen (Lazy pod Makytou)
poznámka: Narozen 17. 7. 1838 v Ratkově (Raťkově).
nevěsta: Šmarhák Anna (Šmarháková Anna)
věk: 22 let
bydliště: č. 92
otec: Wenzel Šmarhák (Václav Šmarhák) – obecní pasák v Žeravicích
matka: Barbara (Barbora) z rodu Šebestiána Němce – domkaře v Žádovicích
Obřad konán dne 25. 4. 1865
ženich: Rogoš Franz (Rogoš František) – voskář a pernikář v Bzenci
věk: 23 let
bydliště: č. 84
otec: Josef Rogoš – měšťan v Bzenci
matka: Thekla (Tekla) z rodu Josefa Boháče (v dalších letech psáno Bohatého) – čtvrtníka v Domaníně
nevěsta: Riedl Paulina (Riedlová Pavlína)
věk: 19 let
bydliště: č. 89
otec: Riedl Wenzel (Riedl Václav) – panský pilař na vodní pile v Rohatci (v pozdějších letech uváděn jako mlynář – součástí vodních pil byl často i mlýn)
matka: Katharina (Kateřina) z rodu Antonína Sádla – z Mistrinitz (Mistřína, Mistřic?)
Obřad konán dne 16. 5. 1865
ženich: Šantruček Johann (Šantruček, Šantrůček Jan) – bradýř (ranhojič) v Augest (Újezdu)
věk: 25 let
bydliště: č. 29
otec: Josef Šantruček – sklenářský mistr ve Veselí
matka: Franziska (Františka) Šantručková z Veslelí
nevěsta: Berg Franziska (Bergová Františka)
věk: 19 let
bydliště: č. 318
otec: Karl Berg (Karel Berg) – bradýř (ranhojič) v Bzenci
matka: Anna z rodu Karla Šlaufa – polesného v Bzenci
Obřad konán dne 23. 5. 1865
ženich: Pospěch Franz (Pospěch František) – měšťan v Bzenci
věk: 26 let
bydliště: č. 199
otec: Martin Pospěch – měšťan v Bzenci
matka: Eleonora z rodu Martina Jaroše – domkaře v Bzenci
nevěsta: Indruch Anna (Indruchová Anna)
věk: 54 let
bydliště: č. 295
otec: Anton Indruch (Antonín Indruch) – podsedník v Olšovci
matka: Magdalena z rodu Václava Jakše – kováře v Bzenci
Obřad konán dne 30. 5. 1865
ženich: Urban Franz (Urban František) – domkař v Bzenci
věk: 31 let
bydliště: č. 302
otec: Ignaz Urban (Ignác Urban) – domkař v Bzenci
matka: Veronika z rodu Ondřeje Golda – domkaře v Bzenci
nevěsta: Tomaštik Antonia (Tomaštíková Antonie)
věk: 32 let
bydliště: č. 86
otec: Johann Tomaštik (Jan Tomaštík) – podruh v Oskolu
matka: Franziska (Františka) z rodu domkaře z Oskolu
Obřad konán dne 6. 6. 1865
ženich: Prachař Franz (Prachař František) – řemenář v Uh. Hradišti
věk: 25 let
bydliště: č. 88
otec: Karl Prachař (Karel Prachař) – řemenář v Dolním Újezdě u Olomouce
matka: Petronilla z rodu Jana Pazděry – tesaře ve Velkém Újezdě u Olomouce
nevěsta: Chmela Ernestina (Chmelová Arnošta)
věk: 22 let
bydliště: č. 152
otec: Josef Chmela – krejčí v Bzenci
matka: Anna z rodu Františka Lorenze – měšťana v Bzenci
Obřad konán dne 8. 6. 1865
ženich: Rohsa Wenzel (Rossa, Rosa Václav) – řezník v Bzenci
věk: 28 let
bydliště: č. 42
otec: Hieronymus Rohsa (Hieronymus Rossa, Rosa) – řezník v Bzenci
matka: Anna z rodu Jana Nepila – bednáře v Čechách (v pozdějších zápisech uváděn jako bednář a domkař v Černovicích)
nevěsta: Macková Josefa
věk: 23 let
bydliště: č. 188
otec: Georg Macek (Jiří Macek) – stolař v Brumově
matka: Rosalia z rodu Jana Bernáta – řezníka z Brumova
Obřad konán dne 23. 7. 1865
ženich: Motek Johann (Motek Jan) – kovář a podruh v Bzenci
věk: 25 let
bydliště: č. 11
otec: Josef Motek – domkař v Ježově
matka: Anna z rodu Jana Pohla – domkaře v Ježově
nevěsta: Blažek Katharina (Blažková Kateřina)
věk: 37 let
bydliště: č. 41
otec: Michael Blažek – domkař v Lažanech
matka: Katharina (Kateřina) z rodu Jiřího Bílého – rolníka v Lažanech
Obřad konán dne 15. 8. 1865
ženich: Jaroš Josef – domkař v Bzenci
věk: 23 let
bydliště: č. 420
otec: Johann Jaroš (Jan Jaroš) – domkař v Bzenci
matka: Lucia (Lucie) z rodu Michaela Juřeny – domkaře v Bzenci
nevěsta: Otava Josefa (Otavová Josefa)
věk: 24 let
bydliště: č. 26
otec: Josef Otava – domkař v Bzenci
matka: Anna z rodu Karla Gazdy – měšťana v Bzenci
Obřad konán dne 12. 9. 1865
ženich: Kurečka Jakob (Kurečka Jakub) – domkař v Bzenci
věk: 23 let
bydliště: č. 61 (64)
otec: Johann Kurečka (Jan Kurečka) – domkař v Bzenci
matka: Genovefa z rodu Jakuba Pogody – domkaře v Olšovci
nevěsta: Kutná Mariana
věk: 25 let
bydliště: č. 234
otec: Martin Kutný – měšťan v Bzenci
matka: Josefa z rodu Jiřího Sučka (Súčka, Součka) – měšťana v Bzenci
Obřad konán dne 3. 10. 1865
ženich: Repík Paul (Repík Pavel) – podruh v Bzenci
věk: 22 let
bydliště: č. 360
otec: Franz Repík (František Repík) – domkař v Bzenci
matka: Anna z rodu Tomáše Němce – domkaře z Olšovce
nevěsta: Šebesta Franziska (Šebestová Františka)
věk: 34 let
bydliště: č. 108
otec: Jakob Šebesta (Jakub Šebesta) – domkař v Bzenci
matka: Anna z rodu Heringa – domkaře v Bzenci
poznámka: Vdova po Josefu Ventrčovi – domkaři v Olšovci.
Obřad konán dne 25. 11. 1865
ženich: Havránek Rudolf – kovář v Břesovicích (Vřesovice)
věk: 23 let
bydliště: č. 50
otec: Alois Havránek – kovář v Břesovicích (Vřesovice)
matka: Franziska (Františka) z rodu Jana Chmely – domkaře v Mouchnicích
nevěsta: Waďura Franziska (Vaďurová Františka)
věk: 38 let
bydliště: č. 8
otec: Josef Waďura (Josef Vaďura) – podsedník v Polešovicích
matka: Mariana z rodu Antonína Krejčího – podsedníka v Polešovicích

    zdroj:

  • signatura: 5160; okres: Hodonín; město: Bzenec; původce knihy: římskokatolický farní úřad; název knihy: Sňatky 1837 – 1882; použité strany: 96-99.