Matrika: manželství 1864

Obřad konán dne 10. 1. 1864
ženich: Novák Konrad – stolařský mistr v Bzenci
věk: 32 let
bydliště: č. 177
otec: neuveden
matka: Anna z rodu Ignáce Nováka – domkaře v Bzenci
nevěsta: Felmayer Theresia (Fellmayerová Terezie)
věk: 36 let
bydliště: č. 177
otec: Thomas Felmayer (Tomáš Fellmayer) – bednářský mistr v Bzenci
matka: Josefa z rodu Floriána Čvrčka (Švrčka) – měšťana v Bzenci
Obřad konán dne 20. 1. 1864
ženich: Psotka Josef – pekařský mistr z Tupes
věk 24 let
bydliště: č. 328
otec: Josef Psotka – pekař v Tupesích
matka: Francziska (Františka) z rodu Antonína Mikulíka – hospodského v Tupesích
nevěsta: Fialka Theresia (Fialková Terezie)
věk: 23 let
bydliště: č. 328
otec: Anton Fialka (Antonín Fialka) – měšťan v Bzenci
matka: Mariana z rodu Františka Nováka – měšťana v Bzenci
Obřad konán dne 25. 1. 1864
ženich: Jeniček Franz (Jeníček František) – podruh v Bzenci
věk: 33 let
bydliště: č. 355
otec: neuveden
matka: Anna z rodu Vendelína Jeníčka – domkaře v Olšovci
nevěsta: Zelinka Mariana (Zelinková Mariana)
věk: 35 let
bydliště: č. 355
otec: Šimon Zelinka – domkař z Vracova
matka: Barbara (Barbora) z rodu Libora Nevřivého – domkaře v Bzenci
Obřad konán dne 26. 1. 1864
ženich: Mareček Franz (Mareček František) – soustružnický mistr v Bzenci
věk: 28 let
bydliště: č. 29
otec: Johann (Jan) Mareček – domkař v Bzenci
matka: Barbara (Barbora) z Rakouska (v jiných zápisech uváděna jako dcera Františka Koppensteinera – obyvatele ve Wilhelmsburgu v Dolních Rakousích)
nevěsta: Otrusina Maria (Otrusinová Marie)
věk: 22 let
bydliště: č. 62
otec: Josef Otrusina – měšťan ve Strážnici
matka: Mariana rozená Jahl (Jahlová?) ze Bzence
Obřad konán dne 27. 1. 1864
ženich: Pecháček Johann (Pecháček Jan) – kovář v Bzenci
věk: 24 let
bydliště: č. 345
otec: Wenzl Pechaček (Václav Pecháček) – podruh ve Kvasicích
matka: Barbara (Barbora) rozená Švejčarová z Kvasic
nevěsta: Altmann Theresia (Altmannová Terezie)
věk: 27 let
bydliště: č. 345
otec: Franz (František) Altmann – podruh v Bzenci
matka: Anna z rodu Fabiana Stavjaného – domkaře v Bzenci
Obřad konán dne 2. 2. 1864
ženich: Jaroš Martin – podruh v Bzenci
věk: 25 let
bydliště: č. 155
otec: Martin Jaroš – domkař v Bzenci
matka: Katharina (Kateřina) z rodu Josefa Jurečky – domkaře v Bzenci
nevěsta: Zelinka Anna (Zelinková Anna)
věk: 24 let
bydliště: č. 355
otec: Simon Zelinka (Šimon Zelinka) – domkař v Bzenci
matka: Barbara (Barbora) z rodu Libora Nevřivého – domkaře v Bzenci
Obřad konán dne 3. 2. 1864
ženich: Sova Josef – tesař v Bzenci
věk: 23 let
bydliště: č. 230
otec: Johann Sova (Jan Sova) – měšťan v Bzenci
matka: Johanna z rodu Vincence Grunera – měšťana v Bzenci
nevěsta: Jurečka Mariana (Jurečková Mariana)
věk: 24 let
bydliště: č. 32
otec: Martin Jurečka – podsedník v Olšovci
matka: Josefa z rodu Františka Šebesty – měšťana v Bzenci
Obřad konán dne 3. 2. 1864
ženich: Repik Balthasar (Repík Baltazar) – podruh v Bzenci
věk: 30 let
bydliště: č. 344
otec: Filip Repik (Filip Repík) – domkař v Bzenci
matka: Apollonia (Apoléna) z rodu Jana Růčky – měšťana v Bzenci
nevěsta: Staněk Franziska (Staňková Františka)
věk: 32 let
bydliště: č. 344
otec: Josef Staněk – podsedník a kovář z Rousky (Rouské)
matka: Anna z rodu Jana Fialy z Všechovic
Obřad konán dne 4. 4. 1864
ženich: Pech Johann (Pech, Pecha Jan) – domkař v Bzenci
věk: 30 let
bydliště: čp. 293
otec: Franz Pech (František Pech, Pecha) – domkař v Bzenci
matka: Theresia (Terezie) z rodu Josefa Flessnera – domkaře v Bzenci
nevěsta: Kotek Barbara (Kotková Barbora)
věk: 29 let
bydliště: č. 294
otec: Johann Kotek (Jan Kotek) – kloboučník v Bzenci
matka: Anna z rodu Jana Macháně – domkaře v Hodoníně
Obřad konán dne 4. 5. 1864
ženich: Mataušek Anton (Matoušek Antonín) – domkař v Bzenci
věk: 52 let
bydliště: č. 400
otec: Josef Matoušek – domkař v Bzenci
matka: Mariana z rodu Matěje Strnada – domkaře v Bzenci
nevěsta: Zapletal Franziska (Zapletalová Františka)
věk: 34 let
bydliště: č. 42
otec: Balthasar Prehs (Baltazar Press) – domkař v Olšovci
matka: Thekla (Tekla) z rodu Františka Šebesty – domkaře v Bzenci
poznámka: Vdova po Ignáci Zapletalovi – domkaři v Olšovci.
Obřad konán dne 24. 5. 1864
ženich: Repík Josef – domkař v Olšovci
věk: 29 let
bydliště: č. 15
otec: Georg Repík (Jiří Repík) – domkař v Olšovci
matka: Josefa z rodu Josefa Tvarůžka – měšťana v Bzenci
nevěsta: Sigmund Mariana (Sigmundová Mariana)
věk: 34 let
bydliště: č. 127
otec: Thomas Sigmund (Tomáš Sigmund) – domkař v Bzenci
matka: Anna z rodu Michala Osterézí (Ostrézi) – domkaře v Bzenci
Obřad konán dne 6. 7. 1864
ženich: Tvaružek Anton (Tvarůžek Antonín) – obuvník v Bzenci
věk: 34 let
bydliště: č. 37
otec: Johann Tvaružek (Jan Tvarůžek) – domkař v Bzenci
matka: Mariana z rodu Floriána Urbana – domkaře v Bzenci
nevěsta: Uher Judith (Uherová Judita)
věk: 31 let
bydliště: č. 12
otec: Franz Uher (František Uher) – obuvník
matka: Josef Hanák – hauer (kopáč) v Mistelbachu v Rakousku
Obřad konán dne 13. 7. 1864
ženich: Lisner Franz (Lisner František) – obecní pasák v Bzenci
věk: 42 let
bydliště: neuvedeno
otec: Georg Lisner (Jiří Lisner) – pasák v Jestřabí
matka: Theresia (Terezie) z rodu Josefa Hnílka – domkaře z Bukovan
nevěsta: Holčík Katharina (Holčíková Kateřina)
věk: 44 let
bydliště: neuvedeno
otec: neuveden
matka: Katharina (Kateřina) z rodu Štěpána Holčíka – čtvrtníka z Lhoty

    zdroj:

  • signatura: 5160; okres: Hodonín; město: Bzenec; původce knihy: římskokatolický farní úřad; název knihy: Sňatky 1837 – 1882; použité strany: 94-95.