Mapy

Na této stránce se nachází kopie starých map, které zachycují Bzenec nebo alespoň část jeho katastru. Kliknutím na obrázek otevřete mapu ve vyšším rozlišení v novém okně. Pokud je pod mapou odkaz, kliknutím na něj otevřete (rovněž v novém okně) interaktivní prohlížeč Zoomify s danou mapou.

    Děkujeme organizacím, které umožnily prezentaci historických map:

  • 1st (2nd) Military Survey, Section No. xy, Austrian State Archive/Military Archive, Vienna
  • Laboratoř geoinformatiky Univerzita J.E. Purkyně – http://www.geolab.cz
  • Ministerstvo životního prostředí ČR – http://www.env.cz
  • Historický ústav AV ČR – http://www.hiu.cas.cz

I. vojenské mapování – josefské

Mapování probíhalo v letech 1764-1768 a 1780-1783 (rektifikace).

list č. 105

– oblast na sever od Bzence

I. vojenské mapování - josefské - list 105

Otevřít mapu na serveru http://oldmaps.geolab.cz

list č. 115

– oblast na jih od Bzence

I. vojenské mapování - josefské - list 115

Otevřít mapu na serveru http://oldmaps.geolab.cz

II. vojenské mapování – josefské

Mapování probíhalo v letech 1836-1852.

list O-11-V

– Bzenec a oblast na sever od města, r. 1836-1837

II. vojenské mapování - josefské - list O-11-V

Otevřít mapu na serveru http://oldmaps.geolab.cz

Mapa Bzence z roku 1728

– zdroj: Hanák J., Paměti města Bzence, přetisk Adamov 1999

mapa Bzence z roku 1728

Vysvětlivky

Mapa města Bzence a zámku, náležejícího jeho vysoké říšské hraběcí excelenci hraběti z Pruskova, s okolím, ttiž s jeh a jeho poddaných domy, vinicemi, rolemi, lukami, rybníky, s panskou bažantnicí a oborou, geometricky přesně vyměřená a nakreslená od Josefa Antonína Pernlohnera, inženýra hraběte Khevenhillera.

Anno 1728


A. Město Bzenec 15. Horní Doubrava
B. Farní chrám 16. Dlouhá alej
C. Nadační kaple 17. Cesta k Miloticím
D. Fara 18. Cesta k Vracovu
E. Horní náměstí 19. Cesta k Hodonínu
F. Dolní náměstí 20. Cesta k Vídni
G. Pivovar 21. Cesta k Přívozu
H. Dvorec 22. Dolní Doubrava
J. Zámek 23. Cesta k Přívozu
K. Zámecká kaple 24. Louky u Olšov. rybníka
L. Park 25. Vesnice Olšovec
M. Zahrada kuchyňská 26. Mlýn u Olšovce
N. Zahrada ne chřest 27. Rybníček na násadu
O. Dvůr 28. Ovčírna
P. Štěpnice 29. Na Fabiáně
Q. Stará bažantnice 30. Bzenecké vinice
R. Zvl. zahrada na zeleninu 31. Židovský hřbitov
S. Pastvina za dvorcem 32. Židovské domy
T. Pastvina u myslivny 33. Židovská škola (templ)
U. Myslivna 34. Cesta do Syrovína
V. Nová bažantnice 35. Cesta do Domanína
W. Zelin. zahr. poddaných 36. Cesta do vinohradů
X. Uliční rybník 37. Boudy
Y. Kaple sv. Floriána 38. Jezuitská bouda
Z1. Panské vinice 39. Jezuitská vinice
Z2. Šibeniční pastvina 40. Olšovské pole
41. Cesta k Hradišti
1. Horní rybník 42. Cesta k Veselí
2. Mlýn 43. Cesta k Veselí
3. Panské louky 44. Olšovská role
4. Pastvina na Nivce 45. Bzenecké zelin. zahr.
5. Uliční louky 46. Panské louky
6. Nová obora 47. Louky poddaných
7. Hlavní alej 48. Vracovksý potok
8. Křížová alej 49. Bzenecký potok
9. Postranní alej 50. Olšovský rybník
10, Louky poddaných 51. Olšovský lesík
11. Pole 52. Olšov. zelin. zahrady
12. Malé louky
13. Malé louky Domy křesťanů jsou označeny červeně,
domy židů černě
14. Obv. obory 3.250 sáhů

Mapa popraviště

– zdroj: Hanák J., Dějiny vinařství v Bzenci, vydáno r. 1922
– mapa pochází z první poloviny 18. století

mapa z první poloviny 18. století zachycuje bzenecké popraviště

Letecké snímky z roku 1938

letecký snímek Bzence z roku 1938

letecký snímek Bzence z roku 1938