Uvedený článek z třicátých let dvacátého století pochází z pera Antonína Škrabala, který jej napsal pro brožurku ke dním brannosti v Bzenci, které se zde konaly 5. a 6. července 1934.

BZENEC

Škrabal Antonín

Překrásný pohled ze Starého hradu od kaple sv. Floriána, který stojí již 232 léta na místě hradu v dobách husitských zbořeného vábí nejen blízké obyvatele, ale i vzdálené turisty, pro něž místní odbor upravil za přispění obce slušnou noclehárnu.

Stráně Starého hradu posázeny jsou vinnou révou, která poskytuje vína znamenité jakosti; bzenecký ryzlink „Lipka“ požívá chvalné pověsti. S pěstováním vína v Bzenci zachovaly se i zvyky z dob nejstarších. Podnes každého roku o svátku sv. Vavřince pořádá se na Starém hradě Vavřinecká slavnost, na níž za zvuků hudby ctitelé dobrého vína z dalekého okolí i místní obyvatelstvo v čele se starostou a zástupci města oslaví chvalitebný starý obyčej „Uzavírání vinných hor“ dlouho do noci při poháru šumícího vína.

Pohlédneme-li ze Starého hradu k jihu, pod nohama spatříme město Bzenec. Ve východní části města vyhlédají ze zeleni stromů Zemské kasárny, v nichž je ubytován dělostřelecký pluk č. 125. Z jiných veřejných budov spatříme v popředí obecnou i měšťanskou školu a farní kostel barokového slohu. Nová, moderní budova poštovního úřadu, předloni nákladem tří čtvrtí milionu Kč vybudována nákladem obce, skrývá se z větší části našim zrakům za stromovím vlevo od kostela. V pozadí města na jihu – vpravo od nádraží za rafinerií lihu třpytí se v záři slunečného dne městské koupaliště, na jehož účelné zařízení věnovalo město před dvěma roky více než čtvrt milionu Kč. V parku u samého koupaliště pod košatými korunami lip je příjemné posezení po únavě koupání a veslování. V buffetě najdeme občerstvení a v teple vytopené ohřívárně v zimě též odpočinku po zdravém sportu. Na západní straně města vyniká synagoga a za ní krásný zámek ve slohu anglické gotiky, budovaný v letech 1848 – 1856 hr. Vilémem z Reichenbachu – Lesonic na místě barokového zámku.

Bzenec opožďoval se časem ve vývoji za okolními městy, jež, třeba i menší, přebírala mu úřady, školy a význam, který měl v minulosti. V novější době dohání, co bylo zameškáno, a neleká se ani značných vydání. Betonové chodníky před domy po obou stranách náměstí, u nich nově vysázené okrasné stromy, upravené, v čistotě udržované a lavečkami opatřené parčíky před školou a u pomníku padlých nemálo přispěly ku vzhledu města.

Od nového mostu přes řeku Moravu a silnice Bzenec – Strážnice, o jejichž stavbu se zdarem Bzenec usiluje, očekává se většího oživení našeho města obchodním ruchem ze Slovenska.

Krásná poloha města, četné památky z doby minulé, znamenité vinařství a snaha po rozvoji postaví jistě v budoucnu Bzenec na místo, které mu patří.