Uvedený článek byl publikován v časopise Vinařský obzor v roce 1917 (Ročník XI., č. 7, str. 97 – 104). Pro svou zajímavost jej uveřejňujeme celý, nejen část týkající se viničních tratí v městě Bzenci. Zároveň upozorňujeme na v textu často uváděný výraz  Moravské Slovensko, které neznačí žádnou z oblastí dnešní Slovenské republiky, ale je tehdy užívaným výrazem pro Slovácko.

Seznam tratí viničních, nynějších i zaniklých na Moravském Slovensku (1917)

Vládní rada Josef Klvaňa,

ředitel c. k. reál. gymnasia v Kyjově.

Když upravoval jsem pro „Národopisný soupis“, kterýž vydávati míní Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, umění a slovesnost v Praze a Společnost národopisného musea českoslovanského v Praze, stať „Vinařství na Moravském Slovensku“, sestavil jsem si pomocí učitelstva, pp. okr. školních inspektorů a předsedů c. k. okr. škol. rad na Mor. Slovensku, jimiž tu buď vzdán za ochotu nejvřelejší dík, také soupis všech tratí viničních nynějších a zaniklých na našem milém Slovácku. Myslím, že vypočtení našich viničních tratí bude zajímati i čtenáře „Vinařského Obzoru“, proto je v následujících řádcích sdělím, sestaviv je dle jednotlivých hejtmanství, a sice u každého místa napřed nynější (N) a pak zaniklé (Z).

Všech viničních osad na moravsko-slovenských bývalých i nynějších je 157, dodneška vinaří jich jen 93. Nepočítám do osad viničních na Slovensku osady na Kyjovsku a Hustopečsku, které mluví hanácky, které říkají např.: só, budó (Archlebov, Dambořice, atd.). Na Uh. Brodsku vinařilo druhdy 24 osad, dnes zbyly jen 3 osady viničné. Uher. Hradišťsko mívalo 45 obcí vinařských, dnes jich má jen 21. Kyjovsku zůstalo z 39 slovenských osad jen 30, které vinaří. Hodoňsko má z bývalých 39 vinařských obcí dnes jen 29. 10 osad slovenských na Hustopečsku vinaří dosud.

Příčiny úpadku vinic na Moravském Slovensku jsou několikeré a celkem známé, totiž: Mnohých vinohradních pozemků použilo se a používá k jinému výnosnému, alespoň pravidelný výnos dávajícímu hospodaření, např. ku pěstování obilí bramborů, ovoc. stromoví atd., větší daň z vinic, rodinné dělení majetnosti selské, drobení selské půdy, drahota dělnické práce, častá neúroda vinohradů způsobená novodobými škůdci, hlavně peronosporou, černou rudou, révokazem aj., vymrskáním půdy vinnou révou, zvrhnutím domácích pňů révových aj. jsou dalšími příčinami úbytku vinohradů. Konečně i ta okolnost škodila většímu zájmu o vinice, že nynější člověk (v předválečné době) měl jiné lacinější nápoje lihové, hlavně pivo a kořalku. Proto se nijak nepodivíme, že vinohradů na celém Moravském Slovensku vůbec ubývá, že nejsou nijak zvláště hospodářsky důležity až na některé výjimky u některých velkostatků (v Bzenci, ve Vel. Blatnici) a obcí (Strážnice, Dolní Bojanovice, Mutěnice, Vel. Pavlovice, Vel. Bílovice, Stavěšice atd.) a že jinde se pěstuje jen pro domácí potřebu aneb od zvláštních milovníků našich výborných slováckých vín.

I. Vinařské obce v hejtmanství uher.-brodském.

Uhersko-brodské hejtmanství není mnoho vinorodé, jak z počtu vinařských obcí seznati možno. Celý soudní valašsko-kloboucký okres jest hornatý a severovýchodním větrům otevřený; tu větry někdy na jaře značně a dlouho stříhají, tak že jejich dech někdy až ke Strážnici zasahuje na velkou škodu tamních vinic. Druhý soudní okres bojkovský je v celé východní části své hornatý, tak že jen na západě bývaly druhdy vinohrádky, a vinice žilkovská, kdysi Anny Sedláčkové v gruntovních knihách, je opravdu výjimkou. A protože poměry pro pěstování vinné révy se čím dále, tím více zhoršují, nepodivíme se, že z vinic na Uh. Brodsku zbyly do dneška vinice jen v Drslavicích, Hradčovicích a ve Vlčnově.

 1. Uh. Brod. Zaniklé trati: Chrástka, Pod Lysou horou, Na Hrabákoch, Zaječince.
 2. Dobrkovice. (Z): Vinohrádky.
 3. Drslavice. Nynější vinice: Čertoryje. (Z): Vrhové (do r. 1885).
 4. Havřice. (Z): Stará hora, Kojiny, Čertoryje (všechny do r. 1891).
 5. Hradčovice. (N): Mršovce, Klusince, Topolky (vše ve zbytcích).
 6. Korytná. (Z): Na vinohrádkoch.
 7. Lhotka. (Z): Staré hory, Nové hory, Čupy (ještě r. 1880 – 90).
 8. Ludkovice. (Z): Vinohrady (nynější trať slove „Pod vinohrady“).
 9. Luhačovice. (Z): Vrběcká, též Nad vinohrádky.
 10. Nedachlebice. (Z): Stará hora, Vinohrádky.
 11. Nezdenice. (Z): Vinohrádky.
 12. Nivnice. (Z): Vinohrady.
 13. Velký Ořechov. (Z): Vinohrady.
 14. Polichno. (Z): Vinohrady.
 15. Prakšice. (Z): Grefty, Stará hora, Vinohrady.
 16. Rudice. (Z): Vinohrady.
 17. Řetěchov. (Z): Nad vinohrady.
 18. Šumice. (Z): Horní hora, Dolní hora (ještě r. 1890).
 19. Těšov. (Z): Hora (po r. 1901).
 20. Újezd. (Z): Vinohrady (nedávno zaniklé).
 21. Maršov. (Z): Kopanice (nedávno zaniklé),
 22. Veletiny. (Z): Stará hora, Zážlebí, Nová Hora.
 23. Vlčnov (N): Stará hora. (Z): Bočky, Kojiny.
 24. Žitková. Zaniklý vinohrad kdysi Anny Sedláčkové č. 171.

II. Vinařské obce v hejtmanství uh.-hradišťském.

Okresní hejtmanství uh. hradišťské jest více proti severním větrům chráněno na severu posledními výběžky nejzápadnějších Karpat a na severozápadě Hříběcími horami. Proto je tu také více dědin vinařských, ba ze všech moravskoslovenských okresů nejvíce. Vinná réva pěstovala se dokonce i v některých osadách valašských na Zlínsku např. v Lúkách, Pržném a ve Zlíně samém, jak dosvědčují tu názvy tratí: Vinohrady a Vinohrádky. Ovšem názvy takové povídají nám, že vinice na místech těch už dávno, před stoletími zmizely a příliš velké nebyly. Kdy jsou trati určitých jmen, ty jsou ovšem mladší a leda název „Stará hora“ nasvědčuje po případě dávnějšímu zániku vinohradů.

V následujícím podáváme seznam tratí vinohradních v celém hejtmanství uhersko-hradišťském, rozděleném ve 3 soudní okresy: Napajedla, Uh. Hradiště a Uh. Ostroh.

A. Soudní okres napajedelský:

 1. Březolupy. Zaniklé: Vinohrady.
 2. Komárov, který by se mohl s Ondřichovicemi počítati ke Zlínsku, totiž tedy k Valašsku. (Z): Staré hory.
 3. Kudlovice. (Z): Paňhaje, Ohrazené, Hradská.
 4. Lhota Velká. (Z): Vinohrady.
 5. Napajedla. (Z): Radovany, Dubová, Stará hora (jinak malé zbytky vinic ještě sem tam jsou).
 6. Ondřichovice (s Komárovem možno počítati ke Zlínsku, tedy k Valašsku). (Z): Malé vinohrádky, Hrubé vinohrady.
 7. Topolná. (N): Kamence.

B. Soudní okres uhersko-hradišťský:

 1. Babice. (Z): Zážlebí, Liščí horky.
 2. Boršice u Buchlovic. (Z): (nedávno): Staré hory, Horky, Radové, Radovany.
 3. Buchlovice. (N): Pod vinohrady. (Z): (většinou nedávno): Staré hory, Nové hory, Hložky, Váhové, Mazánek, Pluskárny, Ovčí hora, Slepičina, Firnuk, Stráň, Panský vinohrad.
 4. Táborovec. (Z): Vinohrady (před 50 lety), Vinohrádky.
 5. Jalubí. (N): (ve zbytcích): Podhoří, Zabořinčí.
 6. Jarošov. (N): Bukoviny.
 7. Kunovice. (N): Staré hory, Nové hory.
 8. Mařatice. (N): Dolní hora, Prostřední hora, Dlouhá hora, Soví hora, Chabiny.
 9. Staré město. (Z): Staroměstské vinohrady.
 10. Míkovice. (Z): Přední vinohrady, Zadní vinohrady, Horní hora, Dolní hora.
 11. Modrá. (Z): Židoviny, u lidu Vinorady zvané.
 12. Ořechov u Buchlovic. (N): Cimburky, Achtele, Skály, Zadní Valachy, Teplé.
 13. Polešovice. (N): Růženy, Staré hory, Nové hory, Syslovy, Šarálky, Novosady mladé, Novosady staré, Slínky, Bočky, Oujezdy, Sedíčky, Frejunky, Pekla, Míšky, Fargaše, Kalovice, Slunečné, Vlnatky.
 14. Popovice. (Z): Jamné, Černá hora.
 15. Stříbrnice. (N): Skalice, Dolce horní, Dolce dolní, Malé býkové (též Kochánky zvané), Krapálky. (Z): Posadová, Hložka čili Dráhová.
 16. Traplice. (N): Konce. (Z): Vinohrádky.
 17. Tučapy. (Z): Stará hora.
 18. Tupesy. (Z): Grefty, Zhlaviny čili Krajinky.
 19. Vážany. (N): Záhumenice, Zápisky (Zápiští též zvané).
 20. Velehrad. (Z): Vinohrádky.
 21. Zlechov. (N): Hlaviny (nově pokusně založené). (Z): Výsady, Horky, Novosády, Podsečiny, Grefty, Žleby.

C. Soudní okres uhersko-ostrožský.

 1. Velká Blatnice. (N): Roháč, Novosády, Floriánky, Kamenice, Staré hory, Rybníčky, Kružík, Nadhájí.
 2. Blatnička. (N): Novosady. (Z): Vinohrady (část Novosadů), Vinohrady u luk Miljových.
 3. Boršice u Blatnice. (Z): Molvy, Novosády, Hlavénky.
 4. Bzenec. (N): Liščí hory, Psí hory, Novosady, Kožnohy, Starý hrad, Kukly, Horní hory, Prostřední hory, Maršálky, Krefty, Havala, Kněží hory, Klíny, Háj, Klínky, Hájky, Pohany? Budíky, Humence, Záhorní hory, Výholce, Cukmantle, Pod Cukmantlí, Písky, Podkreftí, Hažneky, Růženy, Lanžkotka, Čihůvky, Rolka, Jahodné, Získaly.
 5. Dolněmčí. (Z): Stará hora, Šebestiánky.
 6. Domanín. (N): Kobylnice, Pustí, Stará hora, Kablásky, Slíny.
 7. Hluk. (Z): Vinné hory, Staré hory, Babí hory.
 8. Horněmčí.
 9. Chylice. (N): Nivy. (Z): Koruny.
 10. Lhota Ostrožská. (Z): a rušené od r. 1864: Koruny, Staré hory, Hradišťka, Padělky, Lysiny, Suchový, Předměstský kotár.
 11. Louka. (Z): Dolní hora, Stará hora.
 12. Nová Ves. (N): Příčné (nově založená). (Z): Vinné hůrky, Psinky, Kolébky.
 13. Písek. (Z): Hučnice, Novosady.
 14. Slavkov. (Z): Horní pole, Koutky (bývalý prý kdysi vinohrad).
 15. Súchov. (Z): Vinohrádky.
 16. Temnice (Těmice). (N): Klíny, Bohůvky, Dražůvky.
 17. Veselí nad Moravou. (Z): Borky, Radovánky (Radošov).

Proslavená vína do dneška jsou z vinohradů bzeneckých, blatnických (Roháč), Domanských, Polešovských, Stříbrnických, atd.

III. Vinařské obce v hejtmanství kyjovském.

Z kyjovského hejtmanství vyjímáme vinohradní trati, rozkládající se při obcích tohoto hejtmanství, mluvících nářečím hanáckým. Tímto nářečím mluví skorem všechny osady okresního soudu ždánského, totiž Ždánice, Archlebov, Dambořice, Dražůvky, Lovčice, Nechvalín, Uherčice a Žarošice, které všechny jsouce od severu velmi dobře chráněny pohořím hor Hříběcích a k jihu otevřeny, mají dobré, ba výborné vinice, hlavně u Archlebova (proslavené Maliny), Žarošic (Maliny), Dambořic, Lovčic a Ždánic. Ale i ostatní Kyjovsko, slovensky mluvící, jest vinorodé skoro veskrze. Výborná vína jsou u Syrovína, Újezdce, Stavěšic atd. Hejtmanství kyjovské má dva soudní okresy, ždánský a kyjovský, v ždánském okrese jest 6 slovenských vinařských obcí, ostatní jsou v okrese kyjovském, počtem 33.

A. Soudní okres ždánský.

 1. Karlín. (Z): Světlá hora.
 2. Násedlovice. (N): Stará hora, Čtvrtě, Za starými horami, Noviny, Padělky u Kříže, Široký za stodolú, Vlčky, Dílky. (Z): Noviny nad Búdným (rozuměj rybníkem), Nová hora (má ještě 1 vinohrad).
 3. Nenkovice. (N): Neukůvky, Sovince (též Syslové, pouze 2 vinice), Prostřední čtvrtě, Novosady, Grunty, Louky u Karlína (pouze 2 vinice). (Z): Přední čtvrtě, Dlouhé díly, Odměrky.
 4. Ostrovánky. (N): Zálesky, Zelnice, Brněnky.
 5. Věteřov. (N): Novosady, Uhliska, Hlavní hory, Nové hory. (Z): Veselí, Lysé hory, Úzké, Vinohrádky, Hlože.
 6. Želetice. (N): Přední čtvrtě, Želítky, Sv. Anna. (Z): Mastné kopce.

B. Soudní okres kyjovský.

 1. Blišice. (Z): Přední vinohrádky, Zadní vinohrádky.
 2. Bohuslavice. (N): Včelinky, Novosády, Lysá hora. (Z): Písky, Stará hora, Perný.
 3. Boršov. (N): Domácí, Padělky, Podsední Losky.
 4. Břesovice (od r. 1925 Vřesovice – pozn. přepisovatele). (N): Včelín (dosud 1 vinohrad). (Z): Dráhy, Poddráží, Újezdy, Losky, Na dlúhých, Hora.
 5. Bukovany. (Z): Spodky, Kučky, Losečky, Lánky, Bříště, V následujících tratích jsou jen malé zbytečky vinohradů: Nový, Krátké Losky, Skály.
 6. Čeložnice. (Z): Čeložnický (hory).
 7. Hýsle (Hýsly). (N): Kopce, Padělky nad dědinou, Nadávky, Výsady. (Z): Šepruny.
 8. Jestřabice. (N): Kuče (vznikly asi r. 1899).
 9. Ježov. (N): Kopaniny. (Z): Hory.
 10. Kelčany. (N): Hory nad pastviskem, Horky nad újezdem, Krátké. (Z): Losky.
 11. Kostelec. (Z): Nová hora, Jasná hora, Stará hora, Od Malšína.
 12. Kyjov. (N): Polámané, Slíny, Kukle, Stéblov.
 13. Labuť (Labuty). (N): Padělky, Hora.
 14. Medlovice. (Z): Vinohrádky (byly ještě před několika roky).
 15. Milotice. (N): Šidleny, Šidlenky, Dubičáky. (Z): Zašidlení, Randlíky.
 16. Mistřín. (N): Stará hora, Losečky, Losky.
 17. Moravany. (N): Padělky, Pod vinohrady. (Z): Stará hora, Paníháj.
 18. Něčice. (od roku 1924 Nětčice – poz. přepisovatele) (N): Vinohrádky, Dílky, Široký, Zaluža.
 19. Osvětimany. (Z): Vinohrady parcele Borový.
 20. Skalka. (N): Zácestky. (Z): Achtele.
 21. Skoronice. (N): Krátké, Dlouhé čili Vinohrádky, Zelnice.
 22. Sobůlky. (N): Budovníky, Dílky, od Veselé hory, Nádavky, Klášterníky, Buriánky, Binky, Neftálky, Horka, Újezdy, Ochoze, Padělky, Kameníky, Antonínky.
 23. Stavěšice. (N): Občiny, Vinohrádky, Čtvrtě, Světlová, Kopečníky; ve čtvrtích a Kopečnících jsou samé vinohrady, jinde jen části.
 24. Strážovice. (Z): Stará hora, Nová hora, Vavrúšky, Štěpnice, Svatojánky, Křížovský, Podélky.
 25. Svatobořice. (N): Křivé nivy, Kolíbky, Kukle, Žlebové. (Z): Hampýze, Kratiny, Prostřední.
 26. Syrovín. (N): Staré hory, Na lysinkách, Podlysiní, Stéblová, Brablce, Loučky, Novosady, Díly (ty nově založené).
 27. Šardice. (N): Kamenný, Dubový, Červenice, Klíny, Padělky, Úlehle. (Z): Hejdy, Krátký, Kamenný, Netrúfalky, V nových.
 28. Újezdec. (N): Staré hory, Hrubé slíny, Pod cestou. (Z): Vrchní láčky, Dolní láčky, Tasovy.
 29. Vacenovice. (Z): Vinohrádky, Čertoprd (Nedávno zaniklé).
 30. Vlkoš. (N): Achtele, Panské, Grefty, Greftíky, Padělky.
 31. Vracov. (N): Dolní hory, Prostřední hory, Báchory, Hliníky, Pegrunty, Vysoké, Záhumenské, Přední díly. (Z): Podsádky.
 32. Žádovice. (N): Fěrunky, Padělky, Vysoké, Losky. (Z): Rovné.
 33. Žeravice. (N): Zadní hory, Teplé, Býkové, Zlámané. (Z): Pešty, Utěšené.

IV. Vinařské obce v hejtmanství hodonínském.

Hejtmanství hodonínské, složené ze 3 soudních okresů: strážnického, hodonínského a břeclavského, jest jedině čistě slovenské. Jen soudní okres strážnický jest na východě hornatý a tu jako v Přímoraví několik osad nemá a nemělo vinohradů. Zato některé osady, hlavně na Hodonínsku, vynikají svým dobrým vínem např. Dolní Bojanovice, Mutěnice, Čejkovice, Josefov, dále na Břeclavsku jsou dobré vinice u Vel. Bílovic, Žižkova, na Strážnicku u Sudoměřic, Strážnice, Lipova.

A. Soudní okres břeclavský.

 1. Velké Bílovice. (N): Louky, Zadní, Přední, Pod předníma, Krátký, Pod Krátkýma, Hamby, Frejunky, Křivánky, Soudný, Holomucary, Šisary, Pod Šisary, Úlehle, Nové hory. (Z): Novosady.
 2. Hrušky u Břeclavi. (N): Hastrmany, Odměrky, nad Újezdy, Padělky, Opatovské, Hrubé díly.
 3. Kostice. (N): Vinohrádky nové (částečně). (Z): Přední díly, Vinohrádky staré.
 4. Lanštorf. (od roku 1950 Ladná – pozn. přepisovatele) (Z): Vinohrady, Vinohrádky.
 5. Lanžhot. (N): Stráže.
 6. Nová Ves Mor. (N): Stará hora, Padělky od Týnce, Čtvrti od Hrušek.
 7. Podivín. (Z): Prechory, Kopce, Zahrady, Nádanky, Padělky v Hrubém poli.
 8. Tvrdonice. (N): Staré vinohrady, Nové vinohrady.
 9. Týnec. (Z): Staré vinohrady, Nové vinohrady.
 10. Moravský Žižkov. (N): Pod vinohrady, Stará hora.

B. Soudní okres hodonínský.

 1. Dolní Bojanovice. (N): Přední hora, Stará hora dlouhá, Stará hora krátká, Klobúčky, Hazuky, Koziny, Zadní Hrabinky, Díly u Nového rybníčka, Díly pod vinohrady, Díly u kyjovské cesty, Zvolenec, Holčické.
 2. Čejč. (N): Malé vinohrady, Hrubé vinohrady, Obecní vinohrady.
 3. Čejkovice. (N): Odměrky, Díle, Odměry, Novosády, Staré hory, Šuby Šatrapky, Růženy, Sysle, Studený, Čtvrti, Padělky, Borový, Hlaviny.
 4. Hovorany. (N): Staré hory, Zavinohradské díly, Díly za humny, Mutěnka.
 5. Josefov. (N): Přední vinohrady, Přední Kukvické, Prostřední Kukvické, Zadní Kukvické, Homole, Roztrhánské, Úlehla (zanikají), Nové (zanikají). (Z): Zadní Úlehla.
 6. Lužice. (N): Kratiny od Pasuňku, Zadní Padělky, Díly u studýnek, Záhumení, Hájek, Nivy.
 7. Mikulčice. (N): Přední Čtvrti, Zácestky.
 8. Mutěnice. (N): Zárybnické, Přední hora, Bílá hora, Zadní hora, Kopce, Okrouhlické, Světlá hora, Studená hora, Stará hora, Nová Světlá, Vazové, Nové, Dubňanská čili Vyšická hora (patří hlavně vinařům ze sousedních Dubňan), Padělíky, V Hraničkách, Vrchní díly, Žejdlíky u Čejkovic.
 9. Nový Podvorov. (N): Zahumenice, Nad Pastviskem, Úzké, Široké.
 10. Starý Podvorov. (Z): Krásná hora (zbytek asi 100 arů vinic), Nové vinohrady (zbytek asi 10 arů vinic), Remise (zbytek na 140 arů).
 11. Prušánky. (N): Nechory, Nad Nechory, Čtvrtky.
 12. Terezov. (Terezínnázev Terezov se úředně užíval v letech 1889 – 1910 – pozn. přepisovatele) (N): Vinohrady, Přední díly, Prostřední.
 13. Těšice. (N): Strání, Nové vinohrady, Na předních Dílech, Na prostředních Dílech.

C. Soudní okres strážnický.

 1. Javorník. (Z): Vinohrady.
 2. Kněždub. (N): Dobrá hora, Kuní hora, Léskovky, Veselá, Vlčí.
 3. Kozojídky. (Z): Vinohrádky.
 4. Kuželov. (Z): Vinohrádky.
 5. Hroznová Lhota. (N): Dolní kopce, Horní kopce, Rozsocháče. (Z): Drozdové, Hrklavé, Radošovy, Svárové.
 6. Tvarožná Lhota. (N): Poduherští, Pamykalky, Šumberky, Přídanky. (Z): Stará hora, Karlsberk.
 7. Lipov. (N): Přední díly (40 a), Nová hora (400 a). (Z): Radostná, Kučová, Nová hora.
 8. Petrov. (N): U Plží, V Hradečnéj, Novosády, Veselé, Růženky, Trničky, Trnice.
 9. Radějov. (N): Husí hory, Sychrovy, Žerotín (patří do katastrální obce Strážnice). (Z): Kňahnice, Baraně.
 10. Strážnice. (N): Podolky, Stračinky, Dolní Mrhoně, Horní Mrhoně, Kňohnice, Podkovné, Dolní Štamfáty, Horní Štamfáty, Růžené, Vlčáky, Svárové, Žerotiny, Lopaty, Svislý, Varhany, Teplé, Příčné, Supínky, Žebráky, Dolní hory, Baksahory, Šumědě, Frysáky.
 11. Sudoměřice. (N): Díly na vápence, Hroznový, Staré hory.
 12. Tasov. (N): Staré, Pod Staré. (Z): Horní hory, Krvavé, Zajačky, Nahé, Baraňa.
 13. Velká. (Z) Bernatka.
 14. Malá Vrbka. (Z): Malanské vinohrady, Vinohrádky, Ležanka.
 15. Znorovy (Vnorovy). (N): Žleby, Staré hory, Prostřední hory.
 16. Žeraviny. (Z): Vinohradečné Padělky.

V. Vinařské obce v hejtmanství hustopečském.

Z vinařských osad v hejtmanství hustopečském přibíráme k výpočtu viničních tratí moravského Slovenska jenom ty, které mluví nářečím slovenským a říkají tedy: „sú“, budú“, kdežto velká většina zdejších osad kolem Hustopeče a Brněnských Klobouk říká „só“, „budó“ a mluví tyto osady nářečím hanáckým, nebo lépe řečeno brněnským. Na Hustopečsku sousedí tu také německé obce vinařské. Slovenských osad vinařských jest celkem v tomto hejtmanství 10, z nichž 3 jsou v soudním okrese klobouckém a 7 v soudním okrese hustopečském. Dobrá vína mají Němčičky, V. Pavlovice, Rakvice, aj.

A. Soudní okres hustopečský.

 1. Bořetice. (N): Kraví hory, Kacany, Olbrany, Novosady, Díle zahrádky, Hrubé Odměry, Randlíky, Dluhý, Krakoje, Zázmolníky, Kopce.
 2. Kobylí. (N): Padělky nad Tišúsem, Díly nad zahrady, Díly od Bořetic, Horaty kliky, Dolní Lumperky, Horní Lumperky, Vlčí hrdlo, Zahřebenský, Hrabinky, Nivky, Partovčáky, Výgrunty, Kašnáky, Kukle, Lácary, Zámlýnský, Výnosy, Katovně, Kolebína, Zahrady, Dvořanky, Na hřebeni, Rozpadliny, Nad Stržú, V Hruškách. (Z): Padělky nad dědinou, Padělky nad skalkou.
 3. Němčičky. (N): Ruřený, Veselí, Nové hory, Staré hory, Panicharty, Hrubé Odměry, Nosperky, Bočky, Špigle, Kopaniny, Šumperky, Skalice, Novosady, Zbavce, Kolperky, Puclejty, Kozinky, Novinky, Filiperky, Dílce.
 4. Velké Pavlovice. (N): Ostrovce, Nové horky, Novosady, Staré hory přední, Staré hory zadní, Staré hory vrchní, Bedřišky, Na kopečkách, Súdný, Vysoká, Kamence, Chudý, Lísenberky, Nadzahrady, Pod větřákem, Hantály, Poštory, Čechanzle, Vintelíky, Dílky v Súdném, Přední Išperky, Zadní Išperky, Hluboký, Radlice, Francle, Za dvorem.
 5. Rakvice. (N): Trchmanská, Nová hora, Koziperky, Kopce, Pod Zaječím, Krefty, Bílé Hlíny, Zacle, Hlaviny.
 6. Šakvice. (N): Díly nad vinohrady, Rozling, Tyrhaple dolní, Vinohrádky. (Z): Platová, Tyrhaple horní, Zarybnická.
 7. Vrbice. (N): Babí hora, Kuní hora, Dlúhý, Od Dlúhých, Krátký, Pod Krátkýma, Od Ochozí, Nivka, Padělky, Skale, Šmůl, Šudonky, Zahumenice. (Z): Šatrapská úlehla.

B. Soudní okres kloboucký.

 1. Brumovice. (N): Díly nad dědinou, Harnuty, Klínky, Světlé. (Z): Stádliska, Nový, Lutrinky, Novosady.
 2. Krumvíř. (N): Vinohrady, Stará hora, Díle, Noviny, Baran. (Z): Úhly, Žejdlík, Padělky, Rektorky.
 3. Morkůvky. (N): Díly, Harasky, Netroufalky, Podsedky přední, Podsedky zadní, Úlehle. (Z): Hlavinka čili zadní, Stávání, Zahrady čili Pastviska.

Toto by byl tedy přehled viničních tratí na Moravském Slovensku nynější doby a nedávno minulé. Ty vinice, které zanikly před stoletím nebo více stoletími, nelze vždy bezpečně zjistiti. Jména tratí „Vinohrady“ a „Vinohrádky“ nalézají se hojně v obcích, kde dnes není vinic vůbec. Zajímavo jest, že na Moravském Slovensku jest mezi názvy vinohradních tratí velice málo německých jmen; skoro vesměs mají jména česká (a to některá velmi krásná a příhodná), kdežto čím dále na západ – na Hustopečsko, Kloboucko, Židlochovsko a k Brnu – přibývá německých názvů vinohradních tratí, neboť tu sousedí se již s německými osadami vinařskými na Mikulovsku, Hustopečsku, Pohořelsku a Židlochovsku.

Na rovině je na Moravském Slovensku vinohradů málo, tak je např. u Mor. Nové Vsi, něco u Bzence a jinde pořídku. Většina moravsko-slovenských vinic jest založena na svazích více méně příkrých s půdou většinou slinitou, málo kde s písčitou. Ty vinice, které jsou obráceny k jihozápadu nebo k jihu, mají nejlepší polohu. Východní polohu má méně vinic, nejméně severní, např. Šidleny u Milotic. Jinak jsou polohou dosti chráněny. Na Strážnicku, Ostrožsku a Brodsku škodívají často, jak vpředu uvedeno, jarní severovýchodní větry rašící révě. Proti mrazům bránívají se tu často vinaři „kúřením“, tj. zapalováním všelijakého roští, mnoho dýmu vydávajícího.

Poznámka redakce. Soupis viničních tratí na Mor. Slovensku, jejž sestavil s nevšední pílí vzácný přítel moravských vinařů p. vl. rada Klvaňa, jest velmi cenným článkem a pomůckou k poznání nedávných a i nynějších poměrů vinařských těch obcí, které jsou rozloženy po Moravském Slovensku. Jest to první pokus soupisu tratí vinorodých, zajisté ne úplný, který jest ale možno doplniti.