Uvedený článek vyšel v Bzeneckém zpravodaji v roce 1994 a sepsal jej bývalý dlouholetý správce lékárny PhMr. František Tomeček. Text je ponechán v původním znění a je starý více než deset let, proto se prosím nenechte zmást událostmi, které jsou zde popisovány v přítomném čase a jež jsou již dnes také vlastně historií.

Dějiny lékárny „U Marie Pomocné“ ve Bzenci

PhMr. Fr. Tomeček

Lékárna byla založena v roce 1842 – 1843 PhMr. T. Novotným, když krajský úřad v Uherském Hradišti i dvorská kancelář zamítly rekurs majitelů lékáren v Kyjově, Veselí nad Moravou a Strážnici. Lékárna byla umístěna v přízemí budovy domu č. 442 na náměstí. Stávala vedle prodejny SCALIA a byla určena k demolici.

Dalšími majiteli byli tito lékárníci: v letech 1843 – 1853 PhMr. J. Planer, v letech 1853 – 1887 PhMr. Fr. Fluger st., který zastával současně i funkci c. k. poštmistra a telegrafisty. V roce 1887 převzal lékárnu jeho syn PhMr. F. Fluger mladší, který v roce 1885 koupil na náměstí dům č. 316 – budova dnešní lékárny. Jeho zaměstnanec PhMr. J. Tettar přepsal „Seznam purkmistrů bzeneckých, pánů a držitelů Bzence“ sestavený panem PhMr. F. Flugerem ml. Tento seznam je uložen na radnici ve Bzenci v pracovně pana starosty.

V roce 1893 přestěhoval magister Fluger ml. lékárnu z domu č. 442 do přízemí nově upravené budovy č. 316. Pro ilustraci uvádím, že na místním hřbitově se dosud nachází opuštěná hrobka této velmi zámožné rodiny s nápisem Familie Fluger (O letošních dušičkách byla na hrobě kytička).

V roce 1908 vyměnil PhMr. Fluger ml. lékárnu ve Bzenci za lékárnu v Brně, jejímž majitelem byl PhMr. K. Krásný. Za jeho působení se nacházela lékárna v exekuci a byla vedena provizorně PhMr. K. Ďurichem. Ten v roce 1912 zažádal o koncesi a lékárnu koupil. V roce 1915 nastoupila v lékárně jako aspirantka Anna Skálová, dcera starosty města Leopolda Skály.

V roce 1919 koupil lékárnu PhMr. R. Šenk a ve třiadvacátém roce ji prodal PhMr. Ferd. Puchtovi. V roce 1936 kupuje lékárnu PhMr. K. Čížek. Za jeho působení pracovali ve Bzenci jako asistenti naši nedávno zesnulí spoluobčané PhMr. Jiří Bábíček a PhMr. Fr. Ženata.

V roce 1947 nastoupil do lékárny jako aspirant Fr. Tomeček. Socializace lékárny byla provedena 22. října 1950. Odpovědným správcem se stal původní majitel PhMr. K. Čížek. Aspirant Fr. Tomeček po absolvování studia na univerzitě v Brně a vykonání prezenční vojenské služby i půlročním působení v lékárně v Kyjově, se v lednu 1954 vrací do bzenecké lékárny jako magistr asistent. Po odchodu PhMr. K. Čížka do důchodu se v roce 1959 ujímá vedení lékárny a v této funkci pracuje ve Bzenci až do důchodu – prakticky pracoval ve Bzenci plných 40 let. V roce 1973 nastupuje do lékárny absolventka farmaceutické fakulty Mgr. Zdeňka Varjanová, rozená Orlická a přebírá v roce 1987 správu lékárny.

V posledních pětadvaceti letech prošla lékárna dvakrát generálními opravami budovy. Dále byla vybavena novým moderním zařízením a přístroji podle současných požadavků ON a vyhlášky MZd ČR.

Na závěr si myslím, že by měl být lékárně vrácen název „U Marie Pomocné“, jelikož v letošním roce dochází v České republice k privatizaci lékáren.