Uvedený článek byl uveřejněn v časopise Vinařský obzor v roce 1908 (roč. 2, str. 244 – 249).

Bzenecké víno od roku 1796 až 1908

Na deskách jedné gruntovní knihy bzenecké zachován zápis o úrodě a ceně vína ze starých dob, jenž doplněn až na naše časy tvoří zajímavý obraz sklizně celého století.

Zajímavé tyto poznámky opatřil nám s nevšední ochotou sekretář města Bzence p. J. Karásek. Pro posuzování výnosnosti vinic mají zápisky podobné cenu nepopiratelnou, bylo by proto v zájmu všech obcí, aby záznamy podobné nejen o množství a kvalitě udané v % cukru a ‰ kyseliny, ale i v počtu ha vinic si zavedli.

Rok Úroda Jakost Cena za vědro moštu Poznámka
1796 prostřední, 5 věder na achteli dobrá 4 zl.
1797 tatáž dobrá 4 zl.
1798 hojná, 10 věder na achteli velmi dobrá 3 1/2 zl.
1799 nepatrná, 1 vědro na achteli špatná žádná Víno bylo kyselé tak, že ho ani žádný koupit nechtěl.
1800 malá dobrá 8 zl. Novosady a Liščí hory krupobitím potlučeny.
1801 prostřední dosti dobrá 7 zl.
1802 prostřední dobrá 10 zl.
1803 prostřední dobrá 10 zl.
1804 prostřední dobrá 11 1/2 zl.
1805 nepatrná vel. špatná žádná Po vypresování bylo víno jak ocet kyselé a vylévalo se před sklepy.
1806 prostřední dobrá 16 zl.
1807 prostřední dobrá 16 zl.
1808 hojná dobrá 16 zl.
1809 malá špatná žádná Víno kyselé, po vykvasení se trochu napravilo.
1810 prostřední méně dobrá 18 zl. Víno poněkud tvrdé.
1811 velmi hojná výborná 4 zl. stříbra Tak dobrého vína nikdo ve Bzenci nepamatoval.
1812 velmi hojná, na achteli 20 až 30 věder méně dobrá 3 1/2 zl. Víno bylo poněkud nedozrálé, následkem čehož špatně prodejné. V okolí Bzence bylo víno za 1 zl. 80 kr. za vědro.
1813 velmi malá špatná žádná
1814 žádná Jarními mrazy většina vinic pomrzla, co zbylo, zmrzlo v srpnu na dobro.
1815 pranepatrná dobrá 70 zl. šajnů Panovala veliká nouze o víno. V jednotlivých sklepích nenalzela se ani pětítka vína. Bylo to v době válečné, kdy vojna stíhala vojnu s Turkem a Francúzem, jenž dvakráte ve Bzenci jako nepřítel byl a obyvatele velmi pronásledoval profantama, rekrutýrkou, ba i 14leté chlapce na vojnu chytali.
1816 malá dosti dobrá neprodávalo se
1817 prostřední dobrá 6 zl. stříbra
1818 prostřední dobrá 6 zl. stříbra
1819 prostřední dobrá 7 zl. stříbra
1820 žádná žádná neprodávalo se Z jara všechny vinohrady na tabák zmrzly tak, že vůbec žádného vína ani nebylo.
1821 žádná žádná neprodávalo se Zas všecko pomrzlo.
1822 velmi hojná jak v r. 1812 výborná jak v r. 1811 8 zl. To byl balsám na sklepy po těch válečných útrapách a neúrodách.
1823 nepatrná špatná neprodávalo se Na jaře vše pomrzlo.
1824 nepatrná špatná  – Mrazy zkazily všecko.
1825 žádná žádná  – Byl neslýchaný rok, z jara silné mrazy, 16. června pak třikrát v jednom dni potlouklo, a ty kroupy byly tak veliké jako slepičí vejce, nebylo znát, kde vinohrady ve Bzenci byly.
1826 zcela malá žádná  – Vinohrady vypučely, ale vína nebylo.
1827 prostřední dobrá 8 zl. stř.
1828 prostřední dobrá 8 zl. stř.
1829 hojná špatná žádná Nebylo kupců.
1830 prostřední dobrá 8 zl. stř.
1831 prostřední dobrá 8 zl. 20 kr. Všechny tyto roky poznamenal horný Filip Rubík svou vlastní rukou na paměť potomstvu. Bude-li nás dobrý Pán Bůh živit, chceme zas další památky poznamenat. Signum 21. Juni 1832.
1832 prostřední tvrdá 12 zl. vídeňské měny – 4 zl. 80 kr. stříbra
1833 prostřední dobrá 16 zl. vídeňské měny 6 zl. 40 kr. stříbra Tohoto roku 15. Aprila strašný oheň při velikém větru; obě strany v řadě za kostelem a celá Bzinská ulice na předu ohněm spáleny.
1834 hojná výborná 10 zl. stř. Víno bylo tak dobré, že nemělo žádného pamětníka od 60 roků, aby mělo cnosti neslýchané, totiž velmi silné, sladké a čisté. Vinobraní bylo 20. září.
1835 velmi hojná velmi dobrá 6 zl. stř. Ve množství bylo vína o třetinu více než v roce předešlém.
1836 malá špatná 4 zl. stř.
1837 malá špatná 4 zl. stř.
1838 prostřední dosti dobrá 7 zl. stř.
1839 hojná dobrá 7 zl. stř.
1840 malá méně dobrá 4 zl. stř. Tyto památky zaznamenal pro budoucí vědomost všem potomkům a obyvatelstvu bzeneckému z upřímné náchylnosti pro vše dobré 42letý bývalý horný Filip Rubík. Další poznamenání pocházejí od Martina Rychmana až do roku 1849.
1841 malá velmi dobrá 12 zl.
1842 hojná méně dobrá 7 zl. Víno se pak ve sklepích spravilo.
1843 malá špatná 7 zl. Ve sklepě příliš rosolovatělo.
1844 malá špatná 7 1/2 zl.
1845 malá špatná 8 zl.
1846 prostřední velmi dobrá 12 1/2 zl. Čisté víno prodávalo se za 18 zl. a po roce za 25 zl.
1847 malá méně dobrá 8 1/2 zl.
1848 prostřední dobrá 12 1/2 zl. Později čisté víno prodáváno za 21 zlatých.
1849 prostřední dobrá 12 1/2 zl.
1850 malá špatná 5 zl. Nevyzrálé.
1851 malá špatná 4 1/2 zl. Nevyzrálé.
1852 malá špatná 4 zl. Nevyzrálé.
1853 malá špatná 5 zl. Nevyzrálé.
1854 malá špatná 5 zl. Nevyzrálé.
1855 malá špatná 4 zl. Nevyzrálé.
1856 malá špatná 4 zl. Nevyzrálé.
1857 malá špatná 5 zl. Nevyzrálé.
1858 malá špatná 5 zl. Nevyzrálé.
1859 malá špatná 5 zl. Nevyzrálé.
1860 malá špatná 5 zl. Nevyzrálé.
1861 prostřední dosti dobrá 7 zl.
1862 prostřední dosti dobrá 6 zl.
1863 prostřední dosti dobrá 7 zl.
1864 málo špatná 4 zl. Pomrzlo a nevyzrálo.
1865 málo lepší 6 zl.
1866 nepatrná dobrá 12 zl. Z jara pomrzlo.
1867 prostřední dobrá 8 zl.
1868 hojná vel. dobrá 8 zl.
1869 prostřední méně dobrá 7 zl.
1870 prostřední dobrá 9 zl.
1871 hojná špatná 6 zl. Víno kyselé.
1872 malá dobrá 15 zl.
1873 malá prostřední 10 zl.
1874 velmi hojná velmi dobrá 9 zl.
1875 prostřední dobrá 6 zl.
1876 malá dobrá 12 zl.
1877 prostřední špatná 7 zl.
1878 prostřední dobrá 9 zl.
1879 hojná špatná 8 zl.
1880 malá dobrá 11 zl.
1881 prostřední špatná 7 zl.
1882 prostřední dosti dobrá 11 zl.
1883 malá špatná 8 zl.
1884 malá prostřední 10 zl.
1885 prostřední dobrá 12 zl.
1886 malá vel. dobrá 13 zl.
1887 prostřední špatná 8 zl.
1888 prostřední dobrá 11 zl.
1889 hojná vel. dobrá 7 zl.
1890 prostřední špatná 8 zl.
1891 prostřední špatná 8 zl. Dne 13. května krupobití.
1892 malá vel. dobrá 15 zl.
1893 prostřední dobrá 13 zl.
1894 malá méně dobrá 10 zl. Vinice stiženy peronosporou.
1895 malá méně dobrá 8 zl. Vinice stiženy peronosporou.
1896 malá méně dobrá 9 zl. Vinice stiženy peronosporou.
1897 malá špatná 10 zl.
1898 prostřední dobrá 14 zl.
1899 prostřední dobrá 11 zl.
Ročník Sklizeň na jednom hektaru v hektolitrech Mošt obsahoval Cena za vědro v korunách Poznamenání
cukru ve stupních kyseliny v ‰
při červ. při bílém
1900 50 21 až 22 5 až 6 6 až 7 26
1901 48 19 až 22 6 6 až 8 32 21. 7. krupobití
1902 35 17 až 18 7 až 8 8 až 10 20
1903 40 13 až 17 8 až 12 10 až 14 26 12. 6. poškozeny vinice průtrží mračen
1904 50 17 až 21 7 až 11 5 až 8 30
1905 40 16 až 18 6 až 7 7 až 10 26 22. 5. krupobití
1906 40 15 až 18 8 až 9 10 až 12 20 29. 7. krupobití, 6. 9. krupobití. Silná peronospora.
1907 25 16 až 19 7 7 až 9 30
1908 60 19 až 22 5 5 až 7 23 10. 7. krupobití

J. K.