Chlapecká škola – školní rok 1929/1930

 Jelikož byla 1. září neděle, byl zahájen školní rok 1929 – 1930 v pondělí dne 2. září.

Zápis žactva k 1. září 1929

Obecná škola chlapecká:

Do 1. třídy obecné zapsáno 40 žáků, z nichž 5 jsou repetenti a 2 nemají zákonný věk.

Do 2. třídy obecné zapsáno 36 žáků, z nichž 3 jsou repetenti.

Do 3. třídy obecné zapsáno 30 žáků, z nichž 4 jsou repetenti.

Do 4. třídy obecné zapsáno 29 žáků, z nichž 1 je repetent.

Do 5. třídy obecné zapsáno 36 žáků, z nichž 2 jsou repetenti.

Celkem 171 žáků, z nichž 15 jsou repetenti.

 

Třídní v 1. třídě obecné je učitelka Jana Kunclová.

Třídní v 2. třídě obecné je učitelka Alma Tikalová – Běhalová.

Třídním ve 3. třídě obecné je učitel František Běhal.

Třídním ve 4. třídě obecné je učitel Jindřich Kotas.

Třídním v 5. třídě obecné je definitivní Ladislav Nábělek.

Měšťanská škola chlapecká:

Do I. A třídy zapsáno 24 žáků, z nichž jsou 4 repetenti.

Do I. B třídy zapsáno 24 žáků, z nichž jsou 4 repetenti.

Do II. třídy zapsáno 31 žáků, z nichž je 1 repetent.

Do III. třídy zapsáno 25 žáků.

Do IV. třídy (jednoroční uč. kurz) zapsáno 37 žáků (33 chlapců a 4 děvčata).

 

Třídní učitelé:

V I. A třídě zatímní učitelka Marie Hromadová.

V I. B třídě učitelka němčiny Anna Šimečková.

V II. třídě zatímní odborná učitelka Milada Tvrdíková.

Ve III. třídě učitel Josef Dufalík.

Ve IV. třídě odborný učitel Antonín Škrabal.

Změny v učitelském sboru

Výnosem okresního školního výboru v Uherském Hradišti ze dne 27. 8. 1929, č. 4 578 jmenován dosavadní zástupce ředitele Ctibor Šťastný zatímním ředitelem na čas potřeby.

 

Výnosem o. š. v. v Uherském Hradišti ze dne 26. 8. 1929, č. 4 514, ustanovena zatímní odborná učitelka Božena Šáchová odbornou učitelkou v Uherském Hradišti a na její místo ustanovena výnosem o. š. v. ze dne 26. 8. 1929, č. 4 529, zatímní učitelkou Marie Hromadová z Kunovic.

 

Výnosem o. š. v. v Uherském Hradišti ze dne 26. VIII. 1929, č. 4 506, ustanovena učitelka Jana Kunclová z měšťanské školy dívčí na chlapeckou školu obecnou na čas potřeby.

 

Výnosem o. š. v. v Uherském Hradišti ze dne 26. VIII. 1929, č. 4 529, ustanoven Josef Dufalík zatímním učitelem na měšťanské škole chlapecké na čas potřeby.

 

Dne 27. IX. v poslední dopolední hodině vyučovací vzpomenuto bylo třídními učiteli tisíciletí úmrtí českého knížete sv. Václava, jeho významu v době tehdejší i v dobách pozdějších.

 

Dne 6. IX. onemocněl zánětem ochrustavice jazykové zatímní učitel měšťanské školy Josef Dufalík. Byl na léčení v zemské nemocnici v Uherském Hradišti. Jeho dovolená končila 16. X. 1929. Po dobu jeho nemoci z počátku se jeho hodiny suplovaly, později složeny byly obě první třídy v jednu a udělán k tomu potřebný rozvrh hodin.

 

Dne 22. X. odpoledne podnikli žáci III. a IV. třídy měšťanské, poučnou exkurzi do zdejšího cukrovaru a byli panem ředitelem cukrovaru Ing. Janem Pírkem velmi poutavě seznámeni s výrobou surového cukru. Žactvo vedl zatímní ředitel Ct. Šťastný a zatímní odborná učitelka Milada Tvrdíková.

 

Dne 23. X. 1929 v hodině přírodozpytu navštívili žáci III. třídy měšťanské zdejší octárnu, kdež jim byla názorně předvedena výroba octu z lihu.

 

Dne 26. X. 1929 ve slavnostně vyzdobené tělocvičně odbývala se společně se školou dívčí školní slavnost výročí československé samostatnosti.

Pořad slavnosti byl následující:

 1. Báseň „K 28. říjnu“ – Fr. Wenig (I. tř. měšť. dívčí).
 2. Zpěv „Pochod mládeže“ (I., II. a III. tř. měšť. dívčí).
 3. Báseň „Zborovská“ – Fr. Wenig (I. tř. měšť. chlap.).
 4. Báseň „Naše vlajka“ – Toukner (I. tř. měšť. dívčí).
 5. Zpěv „Tatíčku starý náš“ (I. a II. tř. měšť. dívčí).
 6. Báseň „Slované a svoboda“ – Jan Neruda (I. B tř. měšť. chlap.).
 7. Báseň „Dosti nás“ – Svatopluk Čech (I. A tř. měšť chlap.).
 8. Báseň „Nový život“ – J. V. Sládek (I. tř. měšť dívčí).
 9. Zpěv „Pod Triglavem“ (II. tř. měšť. dívčí).
 10. Báseň „Svátek svobody“ (5. tř. obec. chlap.).
 11. Báseň „Památce mrtvých hrdinů“ (5. tř. obec. dívčí).
 12. Zpěv „Hej Slované“ (I., II., III. tř. měšť. dívčí).
 13. Báseň „Vzpomínka padlým“ (4. tř. obec. chlap.).
 14. Báseň „Naše vlast“ (4. tř. obec. dívčí).
 15. Řeč žáka II. třídy měšťanské chlapecké „Pravda vítězí“ (Janoušek).
 16. Zpěv „Vysoko hvězdička“ (II. tř. měšť. dívčí).
 17. Báseň „K oslavě“ (3. tř. obec. chlap.)
 18. Báseň „K 28. říjnu“ (3. tř. obec. dívčí).
 19. Zpěv „Otci“ (žačky I. tř. měšť. dívčí).
 20. Básně 2 tř. obec. dívčí „Kdybych byla ptáčkem“ a 2 tř. obec. chlap. „Tatíčkovi Osvoboditeli“.
 21. Zpěv „Bývali Čechové“ (žačky II. a III. tř. měšť. dívčí).
 22. „Slib“ (báseň 1. tř. obec. chlapecké i dívčí).
 23. Zpěv „Svobodo“ (žákyně II. a III. tř. měšť.).
 24. Proslov k 28. říjnu (žák IV. tř. měšť. František Jurčík).
 25. Zahájení proslovem zat. ředitele Ct. Šťastného – „O významu dne“.
 26. Rozdány spořitelní knížky se vkladem 5 Kč všem žákům 3 třídy obecné školy a všem žákům přespolním z I. třídy měšťanské školy.

Dne 27. X. 1929 odbývaly se volby do poslanecké sněmovny a do senátu.

Výsledky:

Číslo: Politická strana: Sněmovna: Senát:
1. Komunistická strana Československá 181 158
3. Deutsche Wahlgemeinschaft 7 3
4. Deutsche socialdemokratische Arbeiter 5 4
5. Sdružení židovských a polských stran 97 0
8. Čs. strana socialistická (Klofáč) 318 288
10. Čs. strana soc. demokrat. 231 215
12. Liga proti vázaným kandidátkám 5 0
13. Československá národní demokracie 151 134
14. Čs. strana lidová 512 465
15. Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu 310 273
16. Československá živnostensko-obchodnická strana středostavovská 299 267
17. Německá křesťansko sociální strana lidová 4 2
18. Hlinkova slovenská ludová strana 17 7

 

Dne 30. října 1929, v den spořivosti, od 10 do 11 hodiny dopolední šlo veškeré žactvo obecné a měšťanské školy chlapecké, od 3. třídy obecné počínaje, v průvodu a za vedení svých třídních učitelů se standartami opatřenými vhodnými nápisy ukládati své úspory do Spořitelny města Bzence.

 

Ten den uložili:

Třída: v hotovosti: ve střádankách: Celkem:
3. třída obecná chlapecká 189 Kč 90,45 Kč 279,45 Kč
4. třída obecná chlapecká 700 Kč 111,20 Kč 811,20 Kč
5. třída obecná chlapecká 278 Kč 336,60 Kč 614,60 Kč
I. A třída měšťanská chlapecká 394,60 Kč 117,60 Kč 512,20 Kč
I. B třída měšťanská chlapecká 312 Kč 126,40 Kč 438,40 Kč
II. třída měšťanská chlapecká 233 Kč 231,65 Kč 464,65 Kč
III. třída měšťanská chlapecká 547 Kč 11 Kč 558 Kč
IV. třída měšťanská chlapecká 282 Kč 0 Kč 282 Kč
Celkem: 2 935,60 Kč 1 024,90 Kč 3 960,50 Kč

 

Po odpoledním vyučování promítán film pro školní mládež zdarma, placený Spořitelnou (Pohádka Kašpárek kouzelníkem, Boj alkoholu s mlékem, Havlíčkův kraj, Jak se dříve spořívalo).

 

Dne 30. X. 1929 zemřela paní Rozálie Brázdová, choť zdejšího měšťana, odkázavší, mimo jiné, chudému žactvu zdejších škol obecných a měšťanských nadační jistinu 1 000 Kč. Z úroků mají býti pořizovány školní potřeby chudým žákům.

 

Dne 22. a 25. listopadu 1929 vykonal prohlídku školy obecné i měšťanské pan okresní školní inspektor Václav Sehnal.

 

Dne 30. listopadu, místo 1. prosince, byli žáci v hodinách občanské nauky upozorněni, že se zavádí na základě výnosu ministerstva školství a národní osvěty – „Den československo-jihoslovanské vzájemnosti“. Žákům byla případně vysvětlena důležitost sbratření národů obou států, mající základ v příkladné věrnosti za války světové.

 

Dne 16. prosince 1929 po delším vyjednávání politických stran sestavena a potvrzena byla za předsednictví odstupujícího premiéra Františka Udržala, nová vláda koaliční:

 

Ministerské předsednictvo: Fr. Udržal (agr.).

Ministerstvo zahraničí: Dr. Edvard Beneš (čs. nár. soc.).

Ministerstvo vnitra: Dr. Jur. Slávík (agr.).

Ministerstvo financí: Dr. Engliš (odborník).

Ministerstvo školství: Dr. Derer (čs. soc. dem.).

Ministerstvo spravedlnosti: Dr. Meissner (čs. soc. dem.).

Ministerstvo zemědělství:  posl. Bradáč (agr.).

Ministerstvo obchodu: Dr. Matoušek (nár. dem.).

Ministerstvo národní obrany. Dr. Viškovský (agr.).

Ministerstvo železnic. posl. Mlčoch (živ.).

Ministerstvo zdravotnictví: Dr. Spina (něm. agr.).

Ministerstvo zásobování: poslanec Bechyně (čs. soc. dem).

Ministerstvo pošt: Dr. Franke (čs. nár. soc.).

Ministerstvo sociální péče. Dr. Czech (něm. soc. dem.).

Ministerstvo veřejných prací: posl. Dostálek (čs. lid.).

Ministerstvo unifikací: Dr. J. Šrámek (čs. lid.).

 

Dne 21. prosince 1929 bylo chudé žactvo škol chlapeckých poděleno různými potřebami (oděvem).

Okresní péče o mládež darovala školám chlapeckým 8 obleků a jedny botky. Z výnosu nadace Huškovy (250 Kč), z nadace Orlických (33,20 Kč) a z daru „Honebního spolku“ pořízeny byly nutné potřeby pro chudé žáky. Koupeno bylo: 2 páry botků, 5 párů sněhovek, 4 teplé spodní obleky, 1 svetr, 6 párů rukavic, 2 páry punčoch a 2 čepice.

 

Dne 24. prosince 1929 onemocněl těžkou chorobou srdeční, spojenou s chrlením krve, učitel obecné školy chlapecké Ladislav Nábělek. Je v ošetřování v zemské nemocnici v Uherském Hradišti.

 

Dne 24. prosince 1929 darovala Spořitelna města Bzence škole chlapecké z jubilejního fondu 1 000 Kč na doplnění kabinetů a restaurování knihovny žákovské školy obecné.

 

Dne 15. – 22. prosince 1929 uspořádána byla v Sokolovně výstava malířů našeho kraje. (prof. L. Livora z Hodonína, Jar. Dobrovolský z Hodonína, Ant. Netrůfal z Uherského Ostrohu a A. Winkler z Hodonína). Žáci školy měšťanské navštívili tuto výstavku ve vhodných hodinách vyučovacích. Žactvo mělo příležitost viděti olejomalby, akvarely, pastel, kolorovanou kresbu. Zatímní ředitel vysvětlil a ukázal žactvu postup prací při dřevorytu, leptu čárkovém i jiném.

 

Dne 30. ledna 1930 zemřel v zemské nemocnici v Uherském Hradišti učitel zdejší školy obecné chlapecké pan Ladislav Nábělek po těžké chorobě plicní. Jmenovaný několikráte byl ustanoven na výpomoc na škole měšťanské.

Veškeré zdejší učitelstvo i jeho žactvo zachová mu čestnou vzpomínku. Pohřbu, který se odbýval v Uh. Hradišti zúčastnili se skoro všichni členové učitelských sborů a deputace žáků jeho třídy.

 

Pololetní klasifikace škol chlapeckých:

Obecná škola Třída Mravy
chvalitebné uspokojivé zákonné ned.zákonné Žáků:
1. 40 1 0 0 41
2. 31 4 0 0 35
3. 24 4 0 0 28
4. 29 1 0 0 30
Měšťanská škola 5. 27 6  0  0 33
I. A 23 0 0 0 23
I. B 22 2 0 0 24
II. 24 6 1 0 31
III. 25 0 0 0 25
IV. 37 0 0 0 37
Obecná škola Třída Pilnost
vytrvalá náležitá dostatečná nestálá nepatrná
1. 17 12 9 3 0
2. 16 5 8 6 0
3. 12 7 4 4 1
4. 7 10 10 3 0
Měšťanská škola 5. 15 12 5 1 0
I. A 2 8 8 5 0
I. B 2 6 15 1 0
II. 2 7 17 5 0
III. 1 10 11 3 0
IV. 5 20 12 0 0
Obecná škola Třída Prospěch
výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný
1. 8 18 10 4 1
2. 12 7 8 2 6
3. 11 7 4 3 3
4. 5 12 6 1 6
Měšťanská škola  5. 9   14  8 1 1
I. A 1 4 10 5 3
I. B 1 2 10 10 1
II. 2 3 7 14 5
III. 1 8 10 3 3
IV. 4 10 19 4 0

Oslavy osmdesátých narozenin pana prezidenta dne 7. března.

V předvečer dne 6. března pořádáno odpoledne dětské divadlo „Pro tatíčka prezidenta“ dívčí školou za spoluúčasti žáků školy chlapecké pro školní mládež. Večer pořádán průvod slavnostně osvětleným městem; po průvodě řeč odborného učitele F. Pavelce na náměstí. Večer akademie v Sokolovně pro vojsko.

Dne 7. března ráno zaznělo 12 ran z děla, školní slavnost v 8 hodin, slavnostní schůze městského zastupitelstva, o 9 ½ hodině dopolední přehlídka vojska na náměstí a koncert, odpoledne dětské divadlo „Pro tatíčka prezidenta“ v Sokolovně pro dospělé, večer slavnostní akademie pro obecenstvo v Sokolovně.

Školní slavnost osmdesátých narozenin pana prezidenta odbývána byla v 8. hodin ráno ve slavnostně vyzdobené kreslírně za přítomnosti zástupců městské rady s panem starostou, předsedy místní školní rady a zástupců občanstva.

 

Pořad slavnosti byl následující:

 1. Uvítání zástupců obce, místní školní rady a občanstva, po němž zahájil zatímní ředitel Ctibor Šťastný školní slavnost proslovem o významu dne.
 2. „Pozdrav panu prezidentovi“ – zpěv žáků měšťanské školy.
 3. „K 80. narozeninám“ – přednáška žáka měšťanské školy IV. třídy Františka Čožíka.
 4. „Psaníčko do Prahy“ – 3. třída obecná.
 5. „K velkému svátku“ – 2. třída obecná.
 6. „Tatíčku starý náš“ – zpěv žáků měšťanské školy.
 7. „Oráč“ – báseň, 4. tř. ob.
 8. „Také s troškou“ – 1. tř. ob.
 9. „Dlouho buď zdráv“ – 5 tř. ob.
 10. „Výše ten prapor červenobílý“ – zpěv žáků měšť. školy.
 11. „K 80. narozeninám“ – I. A třída měšť.
 12. „Prezidentu osvoboditeli“ – přednáška II. tř. měšť.
 13. „Za vzorem“ – přednáška III. tř. měšť.
 14. „Prapor vlá“ – zpěv žáků měšť. školy.
 15. Hymny.
 16. Rozdány brožurky o panu prezidentovi.

 

Rozcházející se stranou „Národní práce“ darována byla zdejší škole chlapecké na památku 80. narozenin pana prezidenta pěkná sádrová busta pana prezidenta v životní velikosti.

 

Žáci zdejších škol chlapeckých zúčastnili se s úspěchem závodů ve školních pracích slohových v rámci oslav 80. narozenin pana prezidenta. Své slohové práce na zvláštních papírech ozdobným písmem napsali, případně i vkusně kresebně vyzdobili.

Některé (nejlepší) práce byly poslány panu prezidentovi do Prahy. Ostatní práce byly v Uh. Hradišti vystaveny. Spořitelna města Bzence věnovala obnos 250 Kč na rozdělení odměn nejlepších prací.

 

Dne 5. května 1930 propůjčila „Odbočka svazu čs. důstojníků v Bzenci“ bezplatně zdejším školám přednášku „Zahraniční odboj a cesty legií kolem světa“ s více než 200 světelnými obrazy.

Přednášky zúčastnili se všichni žáci školy měšťanské a žáci 4. a 5. třídy školy obecné.

 

Za účelem soupisu osevných ploch a průmyslových závodů, kterýmžto úkolem byl pověřen zatímní ředitel Ctibor Šťastný a učitelé Josef Dufalík a František Běhal, přeložen byl začátek vyučování od 19. – 31. května na 7 hodin ráno.

 

Dne 14. května 1930 podnikli žáci III. třídy měšťanské, poučnou exkurzi do zdejšího válcového mlýna.

 

Dne 11. a 12. června 1930 podnikli žáci I. a II. třídy měšťanské za vedení odborné učitelky Mil. Tvrdíkové a učitelky M. Hromadové poučnou exkurzi do Frenštátu, na Radhošť a do Rožnova.

 

V tytéž dny žáci III. a IV. třídy měšťanské za vedení odborného učitele Antonína Škrabala a učitele Josefa Dufalíka podnikli poučnou exkurzi na Štrbské pleso a Popradské pleso.

 

Konečná klasifikace škol chlapeckých jeví se takto:

Obecná škola Třída Mravy
chvalitebné uspokojivé zákonné ned.zákonné Žáků:
1. 43 0 0 0 43
2. 33 3 1 0 37
3. 24 4 0 0 28
4. 28 1 0 0 29
Měšťanská škola 5. 33 0  0  0 33
I. A 21 1 0 0 22
I. B 24 1 0 0 25
II. 23 6 2 0 31
III. 25 0 0 0 25
IV. 37 0 0 0 37
Obecná škola Třída Pilnost
vytrvalá náležitá dostatečná nestálá nepatrná
1. 29 6 6 2 0
2. 18 6 7 6 0
3. 14 7 3 3 1
4. 7 12 5 5 0
Měšťanská škola 5. 15 12 5 1 0
I. A 2 6 8 6 0
I. B 2 8 13 2 0
II. 2 10 15 4 0
III. 1 12 12 0 0
IV. 8 19 10 0 0
Obecná škola Třída Prospěch
výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný
1. 21 14 6 0 2
2. 16 6 6 4 5
3. 10 9 4 3 2
4. 6 11 6 1 5
Měšťanská škola  5. 13   12  7 0 1
I. A 0 4 7 7 4
I. B 0 6 10 8 1
II. 3 5 14 9 0
III. 1 11 10 3 0
IV. 6 16 13 2 0

 

Dne 28. června 1930 zakončen školní rok 1929/1930.

 

Dne 29. a 30. června 1930 dle nařízení ministerstva školství a národní osvěty ze dne 2. 5. 1930, č. 57 229, proveden zápis na školách národních pro školní rok 1930 – 31 (přesný výsledek – až při začátku školního roku).

 

Dne 10. srpna 1930 pořádána byla slavnost národní „Uzavírání vinných hor“ ve větším měřítku než bývá zvykem. Program slavnosti, jakož i náčrt na alegorický průvod a historický článek „Vzpomínky z minulosti Bzence“ sestavil katecheta zdejších škol konsistorní rada Josef Hanák, autor „Pamětí města Bzence“.

 

Třída po zemřelém učiteli Ladislavu Nábělkovi byla suplována ostatními kolegy obecné školy. Až na druhou ráznou urgenci místní školní rady ustanoven byl (vlastně přidělen) chlapecké škole obecné definitivní učitel a správce školy ve Svárově Vladimír Hyvnar výnosem okresního školního výboru v Uherském Hradišti ze dne 22. 3. 1930, č. 1 394 – nastoupil však již 18. 3. 1930.

Týž byl ustanoven definitivním učitelem na obecné škole dívčí, což bylo oznámeno výnosem o. š. v. v Uherském Hradišti dne 23. června 1930, č. 2 593. Ze služby školní na škole chlapecké byl vyvázán koncem školního roku 1929/30.