KRONIKA OBECNÉ A MĚŠŤANSKÉ ŠKOLY CHLAPECKÉ V BZENCI.

Založena v desátém výročí republiky a jedenatřicátém roce trvání měšťanské školy roku 1928.

Tuto kroniku založil v měsíci září 1928 Ctibor Šťastný.

Vláda republiky v jubilejním roce 1928.

Dr. Antonín Švehla, ministerský předseda.

Dr. Jan Šrámek, náměstek ministerského předsedy a ministr sociální péče.

Dr. Edvard Beneš, ministr zahraničních záležitostí.

Jan Černý, ministr vnitra.

Dr. Karel Engliš, ministr financí.

Dr. Milan Hodža, ministr vyučování.

Ladislav Novák, ministr obchodu, průmyslu a živností.

Dr. Josef Srdínko, ministr zemědělství.

František Udržal, ministr národní obrany.

Dr. Mayr – Harting, ministr spravedlnosti.

Dr. Spina, ministr veřejných prací.

Dr. Nosek, ministr pošt.

J. V. Najman, ministr železnic.

Dr. Gažík, ministr unifikace.

Dr. Tiso, ministr zdravotnictví.

Zemská školní rada moravská v jubilejním roce 1928.

Předseda: Jan Černý, prezident zemské správy politické, toho času ministr vnitra.

Zástupce: JUDr. Josef Beran, vládní rada (místopředseda).

Členové českého odboru: Kopeček Julius, přísedící zemského výboru; Bartoš Leopold, učitel v Lipníku; Pilát Maxmilián, ředitel obecné školy ve výslužbě Brno; Hnátek Antonín, řídící učitel ve výslužbě Brno; Rosolová – Chleborádová, odborná učitelka ve výslužbě Brno.

Zástupce města Brna: Máša Jan, náměstek starosty.

Referenti administrativní: Kulendík Viktor, vládní rada; Maxen Karel, vrchní rada politické správy; Slavotínek Štěpán, rada politické správy.

Zemští inspektoři: vrchní školní rada Václav Komárek (pro školy obecné a měšťanské); vrchní školní rada Otakar Hanuš (pro školy obecné a měšťanské); vrchní školní rada Žlábek František (pro školy střední); vrchní školní rada Kouba František (pro školy střední); vrchní školní rada Nepustil František (pro školy střední).

Zástupcové vyznání: neobsazeno.

Zástupcové stavu učitelského: Beneš Karel, ředitel reálky v Prostějově; 2 místa neobsazena.

Okresní školní výbor v Uherském Hradišti v jubilejním roce 1928.

Předseda: vládní rada JUDr. Josef Januštík.

Okresní inspektoři: Sehnal Václav, Bureš Jaroslav.

Zástupcové učitelstva:

 • Černůšek Josef za učitele měšťanských škol (náhr. Fr. Kouba).
 • Trnka Bedřich, řídící učitel v Lukách.
 • Dreman Rudolf, učitel v Uherském Ostrohu. (Náhradník Josef Lakomý, řídící učitel v Jarošově. Oba posledně jmenovaní jsou zástupcové za školy obecné.)
 • Polomská Ludmila, řídící učitelka ve Starém Městě, za učitelky obecných škol (náhradnicí Štěpaníková, industriální učitelka).

Členové – zástupcové politických stran:

 • Hoffmann Arnošt, ředitel Uh. Ostroh za čs. nár. soc.;
 • Reska Antonín, řídící učitel ve výslužbě Mařatice za soc. dem.;
 • Bartošík Martin, rolník Babice za soc. dem.;
 • Procházka Martin, rolník Tlumačov za agrárníky;
 • Maňásek Florián, řídící učitel v Kudlovicích za agrárníky;
 • František Mléčka, katecheta v Napajedlích za stranu lidovou;
 • Vičánek Josef, odborný učitel a poslanec za stranu lidovou;
 • Býček, rolník Huštěnovice za stranu lidovou.

Místní školní rada v jubilejním roce 1928.

Předseda: Jan Kuchař (za stranu rolnickou).

Místopředseda: Jindřich Kotas, učitel.

Zástupcové učitelstva:

 • Ctibor Šťastný, odborný učitel za učitele školy měšťanské;
 • Ladislav Nábělek, učitel za učitele školy obecné;
 • Böhmová, industriální učitelka za učitelky školy měšťanské;
 • neobsazeno (odchodem L. Rackové) za učitelky školy obecné.

Členové z občanstva:

 • Josef Dufalík, učitel za nár. soc.;
 • Mazánek Josef, stavitel za nár. soc.;
 • Strážnický Ignác, za nár. dem.;
 • Švajda Rudolf, za živnostníky;
 • Pospěch Petr, za stranu komunistickou;
 • Vašík Josef, za stranu rolnickou;
 • Brázda Jan, za stranu lidovou;
 • Sigmund Jan, za stranu lidovou;
 • Jakša František, za stranu lidovou.

Jednatel: Ctibor Šťastný, odborný učitel.

Učitelský sbor obecné a měšťanské školy chlapecké ve školním roce 1927 – 28.

 

Stojící: František Běhal, učitel; Jindřich Kotas, učitel měšťanské školy; Alma Tikalová, učitelka; Ladislav Nábělek, učitel; Antonín Škrabal, odborný učitel; Josef Dufalík, učitel měšťanské školy.

Sedící: Božena Šáchová, zatímní odborná učitelka; P. Josef Hanák, katecheta; František Kouba, ředitel; Ctibor Šťastný, odborný učitel; Anna Šimečková, učitelka němčiny.

Učitelský sbor obecné a měšťanské školy chlapecké ve školním roce 1928 – 29.

 

Stojící: František Běhal, učitel; Antonín Škrabal, odborný učitel; Božena Šáchová, zatímní odborná učitelka; Milada Tvrdíková, učitelka měšťanské školy; Ladislav Nábělek, učitel; Josef Dufalík, učitel měšťanské školy.

Sedící: Alma Tikalová, učitelka; P. Josef Hanák, katecheta; Ctibor Šťastný, zastupující ředitel; Jindřich Kotas, učitel; Anna Šimečková, učitelka němčiny.

Stručná data učitelského sboru měšťanské školy chlapecké.

KOUBA FRANTIŠEK, ředitel (zdravotní dovolená, žádost do výslužby).

Narozen 24. 1. 1868 v Jihlávce, okres Jihlava, Morava, náboženství římsko-katolické. Školu obecnou navštěvoval v Mladěnovicích v letech 1874 – 79; 2. – 7. třídu vyšší reálky v Telči s maturou, IV. ročník učitelského ústavu v Brně v letech 1886 – 87, zkoušku dospělosti učitelské v r. 1888 v Kutné Hoře, způsobilost pro školy obecné v Praze v listopadu r. 1891, způsobilost pro školy měšťanské – III. skupina v Kutné Hoře r. 1898, způsobilost pro živnostenské školy pokračovací kresl. v Brně r. 1896. Působil na škole obecné ve Velkém Újezdě a Bzenci, na škole měšťanské v Bzenci, na zdejší škole od r. 1888.

 

ŠŤASTNÝ CTIBOR, odborný učitel – zastupující ředitel.

Narozen 18. 10. 1884 v Bzenci, okr. Uh. Hradiště, Morava, bez vyznání. Školu obecnou českou navštěvoval v Bzenci v letech 1890 – 95, obecnou školu německou v Bzenci v letech 1895 – 98, měšťanskou školu českou v Bzenci v letech 1898 – 1901, učitelský ústav v Příboře v letech 1901 – 1905. Způsobilost pro školy obecné v Příboře r. 1907, způsobilost pro školy měšťanské – III. skupina v Příboře r. 1910, způsobilost pro živnostenské školy pokračovací (komerční předměty) Olomouc r. 1927. Působil na obecné škole v Moravském Písku, Veselí nad Moravou, Uherském Ostrohu, Derfli, na škole měšťanské v Tlumačově, Uh. Hradišti a Bzenci, na zdejší škole působí od r. 1919.

 

P. JOSEF HANÁK, katecheta, konsistorní rada.

Narozen 17. března 1873 v Žalkovicích, okr. Kroměříž, Morava. Navštěvoval školu obecnou v Žalkovicích v letech 1879 – 83, gymnázium v Kroměříži, Přerově, Litomyšli v l. 1883 – 91, bohosloveckou fakultu v Olomouci v l. 1891 – 95. Působí na zdejší škole od r. 1903.

 

ŠKRABAL ANTONÍN, odborný učitel.

Narozen 8. března 1899 v Ondřichovicích, okr. Uh. Hradiště, Morava, bez vyznání. Navštěvoval obecnou školu ve svém rodišti v letech 1896 – 1901, měšťanskou školu v Napajedlích v letech 1901 – 1904, učitelský ústav v Kroměříži v letech 1904 – 1908. Způsobilost pro školy obecné v Kroměříži r. 1910, způsobilost pro školy měšťanské – I. skupinu v Příboře r. 1922, způsobilost pro školy živnostenské pokračovací (kom. předměty) v Brně r. 1925. Působil na obecné škole v Jarošově, na měšťanské škole v Bzenci; na zdejší škole působí od r. 1921.

 

ŠÁCHOVÁ BOŽENA, zatímní odborná učitelka.

Narozena ve Véskách dne 4. 6. 1901, okr. Uh. Hradiště, Morava, náboženství římsko-katolické. Navštěvovala obecnou školu v rodišti v letech 1907 – 14, měšťanskou školu v Uh. Hradišti a Řepčíně v letech 1914 – 16, učitelský ústav v Řepčíně v letech 1916 – 20. Způsobilost pro školy obecné v r. 1923 v Příboře, způsobilost pro školy měšťanské – I. skupinu v Příboře v r. 1928. Působila na obecných školách v Popovicích a Uh. Ostrohu, na měšťanských školách v Hluku a Bzenci (od r. 1926).

 

DUFALÍK JOSEF, zatímní učitel měšťanské školy.

Narozen 6. 1. 1892 v Bzenci, okr. Uh. Hradiště, Morava, vyznání římsko-katolické. Navštěvoval obecnou školu v Bzenci v letech 1898 – 1903, měšťanskou školu v Bzenci a Husovicích v letech 1903 – 1907, učitelský ústav v Brně v l. 1907 – 1911. Způsobilost pro školy obecné v Brně r. 1913, způsobilost pro živnostenské školy pokračovací (kresl.) v Brně a Bratislavě v letech 1926 – 1927. Působil na obecných školách v Kostelci, Miloticích a Vracově, výpomocně na měšťanské škole ve Vracově a Bzenci, na zdejší škole od r. 1924.

 

TVRDÍKOVÁ MILADA, zatímní učitelka měšťanské školy.

Narozena 21. dubna 1901 v Kokorách u Přerova, Morava, vyznání římsko-katolického. Navštěvovala obecnou školu ve svém rodišti v letech 1907 – 1913, měšťanskou školu ve Vyškově v letech 1913 – 1916 a učitelský ústav v Řepčíně v letech 1916 – 1920. Způsobilost pro školy obecné v Brně v r. 1922, způsobilost pro školy měšťanské – II. skupinu první polovinu (přírodopis a přirodozpyt) v Brně r. 1928 (podzim). Působila na obecných školách v Kostelanech a Mor. Písku, na měšťanské škole působí v Bzenci od r. 1928.

 

ŠIMEČKOVÁ ANNA, učitelka němčiny.

Narozena 29. června 1879 v Nětčicích u Kyjova, Morava, bez vyznání. Navštěvovala obecnou školu v Kyjově v letech 1885 – 1893, měšťanskou soukromou školu v Kyjově 1893 – 1895 a učitelský ústav německý v Olomouci v letech 1895 – 1899. Způsobilost pro školy obecné německé v Olomouci r. 1902, pro české školy obecné r. 1920 ve Slezské Ostravě. Působila na německých obecných školách v Nové Bystřici (Čechy) a Bzenci, na českých školách v Bzenci. Od roku 1924 je učitelkou němčiny na zdejších školách měšťanských.

Stručná data učitelského sboru obecné školy chlapecké.

KOTAS JINDŘICH, definitivní učitel obecné školy.

Narozen 29. 12. 1884 v Bilavsku, okr. Holešov, Morava, vyznání římsko-katolické. Navštěvoval obecnou školu ve svém rodišti v letech 1890 – 1897, školu měšťanskou v Bystřici pod Hostýnem v letech 1897 – 1900 a učitelský ústav v Kroměříži v letech 1900 – 1904. Způsobilost pro školy obecné v Kroměříži r. 1906, pro školy průmyslové pokračovací v Brně pro předměty komerční r. 1913. Působil na školách obecných ve Velké Lhotě, Tlumačově, Popovicích, Polešovicích a Bzenci. Výpomocně na škole měšťanské v Bzenci v letech 1920 – 1928. Na zdejší škole od r. 1910.

 

NÁBĚLEK LADISLAV, definitivní učitel obecné školy.

Narozen 26. června 1885 v Německé Huzové, okr. Šternberk, Morava, vyznání římsko-katolické. Navštěvoval obecnou školu ve Spálově a Frenštátě pod Radhoštěm, v letech 1890 – 1895 měšťanskou školu ve Frenštátě pod Radhoštěm a Kroměříži v letech 1896 – 1900 a učitelský ústav v Kroměříži v letech 1900 – 1904. Způsobilost pro školy obecné v Kroměříži r. 1906. Působil na obecných školách v Topolné a v Bzenci. Na zdejší škole působí od r. 1911. (Jinou rukou připsáno – Zemřel 30. 1. 1930 v nemocnici v Uherském Hradišti.)

 

BĚHAL FRANTIŠEK, učitel obecných škol.

Narozen 30. 4. 1900 v Hulíně, okr. Kroměříž, Morava, vyznání římsko-katolické. Navštěvoval obecnou školu v Hulíně v letech 1906 – 1911, měšťanskou školu 1. tř. v Hulíně, 1 – 4 reálnou v Kroměříži v letech 1912 – 1916, učitelský ústav v Kroměříži v letech 1916 – 1920. Způsobilost pro školy obecné v Kroměříži r. 1925. Působil na obecných školách v Dolněmčí, Moravské Ostravě, Uherském Hradišti a Bzenci, na zdejší škole od r. 1926.

 

TIKALOVÁ ALMA, učitelka obecné školy.

Narozena 20. srpna 1905 v městě Žďár, okres Nové Město, Morava, vyznání českobratrské evangelické. Navštěvovala obecnou školu ve svém rodišti v letech 1911 – 1916, měšťanskou školu tamtéž v letech 1916 – 1920, učitelský ústav v Brně v letech 1921 – 1925. Způsobilost pro školy obecné v Brně r. 1927. Působila na obecných školách v Milokošti a Bzenci. Na zdejší škole působí od r. 1926.

Zápis žactva k 1. září 1928

Obecná škola chlapecká:

Do 1. třídy obecné zapsáno 38 žáků, z nichž 4 jsou repetenti, 5 žáků nemá 6 let.

Do 2. třídy obecné zapsáno 25 žáků, z nichž 5 jsou repetenti.

Do 3. třídy obecné zapsáno 32 žáků, z nichž 2 jsou repetenti.

Do 4.A třídy obecné zapsáno 33 žáků, z nichž 4 jsou repetenti.

Do 4.B třídy obecné zapsáno 13 žáků. (Třída jest spojena se 4.B dívčí.)

Celkem 141 žáků.

 

Třídní v 1. třídě obecné bude učitelka Alma Tikalová.

Třídním v 2. třídě obecné bude učitel František Běhal.

Třídním ve 3. třídě obecné bude definitivní učitel Jindřich Kotas.

Třídním ve 4.A třídě obecné bude definitivní učitel Ladislav Nábělek.

Měšťanská škola chlapecká:

Do I.A třídy zapsáno 24 žáků, z nichž je 9 repetentů.

Do I.B třídy zapsáno 23 žáků, z nichž je 6 repetentů.

Do II. třídy zapsáno 41 žáků, z nichž je 11 repetentů.

Do III. třídy zapsáno 39 žáků, z nichž je 11 repetentů.

Do IV. třídy (jednoroční běh) zapsáno 22 žáků (17 chlapců a 5 děvčat).

Celkem 149 žáků.

 

Třídní učitelé:

V I.A třídě zatímní učitelka Milada Tvrdíková.

V I.B třídě učitelka němčiny Anna Šimečková.

V II. třídě zatímní odborná učitelka Božena Šáchová.

Ve III. třídě odborný učitel Antonín Škrabal.

Ve IV. třídě zatímní učitel Josef Dufalík.

 

Výnosem okresního školního výboru v Uherském Hradišti ze dne 28. srpna 1928 č. 3 748 ustanovena byla zatímní učitelkou na měšťanskou školu chlapeckou učitelka Milada Tvrdíková z Moravského Písku. Vyučovati bude předmětům II. odboru.

 

Výnosem okresního školního výboru v Uherském Hradišti ze dne 4. září 1928 udělena byla řediteli obecné a měšťanské školy chlapecké Františku Koubovi na vlastní žádost zdravotní dovolená do konce měsíce listopadu 1928. Správou školy pověřen výpomocně nejstarší člen sboru odborný učitel Ctibor Šťastný.

 

Dne 26. října 1928 zúčastnili se všichni žáci měšťanské školy v průvodu svých učitelů okresní výstavy, pořádané okresním osvětovým sborem v Uherském Ostrohu.

 

Dne 27. října 1928 pořádána byla školní slavnost na památku desátého výročí trvání naší republiky.

 

Školní mládež, svátečně oděná, shromáždila se ve vyzdobené kreslírně. Přítomen byl pan předseda místní školní rady a zástupcové občanstva. Pořad slavnosti byl následující:

 1. Zahájení a proslov o významu dne (zastupující ředitel Ctibor Šťastný).
 2. Tatíčkovi Masarykovi (báseň, 1. třída obecná).
 3. Proslov (žák IV. třídy měšťanské).
 4. K oslavě 10. výročí (báseň – 2 třída obecná).
 5. Pozdrav vlajce (báseň 3. třída obecná).
 6. Slavný den (báseň 1. B třída měšťanská).
 7. Za svobodu (proslov II. třída měšťanská).
 8. Slib vlajce (scéna – žáci III. třídy měšťanské).
 9. Legie a američtí Čechové (proslov žáka I. A třídy).
 10. Svátek „Svobody“ (báseň IV. A třídy).
 11. Vlajka naše (báseň IV. třídy měšťanské).
 12. Hymny.

 

Po programu slavnosti rozdány jubilejní spisy pro mládež a spořitelní knížky městské spořitelny v Bzenci s počátečním vkladem 5 Kč pro všecky žáky 3 třídy obecné a pro nově vstupující žáky přespolní (do měšťanské školy).

Večer téhož dne zúčastnilo se starší žactvo pochodňového průvodu městem a část žactva účinkovala na akademii, která byla pořádána Tělovýchovnou jednotou „Sokol“.

Dne 28. 10. 1928 o deváté hodině dopolední zúčastnilo se veškeré žactvo všeobecné oslavy na náměstí a bylo přítomno vojenské oslavy zdejší posádky a vztyčení státní vlajky. Žáci narození v r. 1918 skládali slib p. prezidentovi a vzdali hold státní vlajce.

 

 

Vztyčení státní vlajky dne 28. 10. 1928 na náměstí. Vlajku vztyčil a měl proslov dorostenec sokolský a žák IV. třídy měšťanské Ladislav Žák.

 

 

Žáci narození r. 1918 skládají slib panu prezidentovi a holdují státní vlajce.

 

 

Pohled na náměstí při proslovu k vojsku před vztyčením vlajky dne 28. 10. 1928.

 

 

Osvětlení Starého hradu dne 27. 10. 1928.

 

Dne 31. října 1928 v hodinách občanské nauky provedlo veškeré žactvo chlapecké školy od 3. třídy obecné počínajíc propagandu spořivosti. Šlo v průvodu vyzdobeném standartami s různými případnými hesly o spořivosti do „Spořitelny města Bzence“ ukládati své úspory. Ten den bylo uloženo chlapeckou školou celkem 3 101 Kč 25 h.

 

Výnosem zemské školní rady ze dne 27. listopadu 1928 č. 59 529 prodloužena byla zdravotní dovolená řediteli Františku Koubovi až do jeho odchodu na trvalý odpočinek a schváleno zařízení s jeho zastupováním.

Báseň přednesená 28. října při vztyčení vlajky Ladislavem Žákem (IV. tř. měšť.)

NAŠE VLAJKA

Karel Paukner

 

Nad svobodnými lány české země

se trojbarevná vlajka lehce nese

a stále výš, až k slunci vzhůru pne se

a vzrušením dnes vzdouvá se a třese –

jak její národ, celé české plémě!

 

Hle! Barva bílá, červená a modrá,

teď jedna s druhou v těsném kruhu plesá,

hned k nebi vznáší se a zase klesá,

od Karpat až v klín šumavského lesa,

až k Dunaji, i tam, kde vzniká Odra.

 

V těch barvách velké tajemství se skrývá,

v nich česká svoboda je obsažena,

jíž pouta otroctví jsou rozražena,

jichž sílí české dítě, muž i žena.

Dnes žal již českých duší nerozrývá.

 

Ta barva bílá, perutí jest sněžnou

a jasným dnem, jímž slunce volně kráčí

a čistou vodou, v níž se nebe zračí,

a kterou nenávidí plémě dračí,

jež mučilo vždy českou duši něžnou.

 

A rudá barva, barva krve vřelé

nám vroucí láskou ze srdce dnes tryská,

jí zkropena je každá naše víska,

ta rudá láska, z očí dětských blýská,

i duše starců plní rozechvělé.

 

A barva modrá, blankyt nebe míru,

ta k druhým barvám bratrsky se vine

a z oné barvy naděje vstříc kyne,

že národ český nikdy nezahyne,

když v čistou svobodu má velkou víru.

 

Výš vlajko drahá! Nadšením se chvějem,

když vlaješ vlasti na oltáři,

my tulíme se pod tvých barev září

a všichni svorně s ohněm víry v tváři

„Kde domov můj“ a „Nad Tatrou“ ti pějem!

Slib žáků a žákyň narozených r. 1918 prezidentu republiky přednesen 28. 10. na náměstí při vztyčení vlajky žákem 4. B třídy Františkem Vrzalem.

Při teskné vzpomínce na hroby padlých bojovníků za naši svobodu, slibujeme, že jejich památky nikdy nezradíme.

Při slzách vdov a sirotků, jichž živitelé obětovali pro vlast vše, co měli nejdražšího, slibujeme, že památky těch bojovníků žádným špatným činem nezneuctíme a že jejich sirotám budeme podle svých sil v jejich trudném životě vždy pomáhati.

Při vlajce vlasti, jež vítězně vlála ve všech dílech světa, pokryta slávou našich hrdinných legií, slibujeme, že i my budeme za udržení naší svobody žít a mřít!

Při obětech a všem, cos vytrpěl pro osvobození naše a naší vlasti, slibujeme, že vždycky budeme následovati tvého skvělého životního příkladu.

 

Před svátky vánočními, dne 21. prosince, poděleno bylo 10 chudých žáků obuví a 13 žáků teplým prádlem, vše v úhrnné ceně 681 Kč. K nákupu tohoto přispěl školní lékař Dr. Rudolf Polášek obnosem 300 Kč, výnos nadace Ant. Huška 250 Kč, výnos nadace Terezie a Josefa Orlických za několik let 136 Kč 50 h, což činí úhrnem 686 Kč 50 h. Zbývajících 5 Kč 50 h užito bylo k nákupu školních potřeb pro chudé žáky.

 

Výnosem okresního školního výboru ze dne 24. 12. 1928, č. 6 047, přidělena byla učitelka Alma Tikalová dívčí škole měšťanské na dobu nejdéle do 30. 6. 1929. Na její místo na škole obecné byla výnosem okr. šk. výboru v Uherském Hradišti ze dne 24. 12. 1928, č. 3 087, ustanovena učitelská čekatelka Růžena Konštacká do 30. 6. 1929.

Nová místní školní rada

(Ustavena dne 7. ledna 1929.)

 

Předseda: p. Rudolf Švajda, mistr krejč. (za stranu živnostníků)

Místopředseda: p. Ant. Škrabal, odborný učitel (za str. soc. dem.)

Členové:

 • Bartoloměj Holomek, zednický mistr (za str. nár. dem.)
 • František Ruth, knihkupec (za str. čs. nár. soc.)
 • Petr Pospěch, dělník (za str. děl. opos. kom.)
 • Jan Kuchař, obchodník a rolník (za str. agrární)
 • Antonín Gabriš, trafikant (za str. nepolit.)
 • Josef Dykast, mědikovec (za str. komunist.)
 • Karel Ventrča, rolník (za str. lidovou)
 • Jan Hostýnek, kloboučník (za str. lidovou)
 • Ctibor Šťastný, zastupující ředitel školy (za učitele měšťanských škol)
 • pí. Ludmila Dvořáčková, ředitelka dívčích škol (za učitelky měšťanských škol)
 • Olga Okounová, učitelka (za učitelky obecných škol)
 • Alois Hába, učitel (za učitele obecných škol)
 • Jan Podlaha, odborný učitel (za veškeré učitelstvo)

Jednatel: p. Ctibor Šťastný

 

Dne 30. ledna 1929 bylo ukončeno první pololetí školního roku 1928/29. Týž den odpoledne v druhou hodinu vyučovací rozdány žákům školní zprávy a vysvědčení.

 

Klasifikace za I. pololetí:

 

Obecná škola Třída Mravy
chvalitebné uspokojivé zákonné ned.zákonné Žáků:
1. 37 2 1 0 40
2. 25 0 0 0 25
3. 30 2 0 0 32
4. 28 7 0 0 35
Měšťanská škola 132
I. A 20 4 0 0 24
I. B 15 8 0 0 23
II. 36 4 0 0 40
III. 34 5 0 0 39
IV. 26 0 0 0 26
Obecná škola Třída Pilnost 152
vytrvalá náležitá dostatečná nestálá nepatrná
1. 15 8 11 6 0
2. 15 5 3 2 0
3. 4 14 10 4 0
4. 16 13 4 2 0
Měšťanská škola
I. A 0 5 13 6 0
I. B 3 1 13 6 0
II. 3 7 24 6 0
III. 3 12 22 2 0
IV. 4 7 14 1 0
Obecná škola Třída Prospěch
výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný
1. 12 7 9 7 5
2. 10 7 3 1 4
3. 5 14 7 0 6
4. 5 21 7 0 2
Měšťanská škola
I. A 0 1 6 10 7
I. B 1 1 7 9 5
II. 2 9 16 7 6
III. 2 10 20 4 3
IV. 4 7 9 5 1

 

Krutá zima v roce 1929

Ještě před Novým rokem 1929 se velmi ochladilo a důkladně zamrzlo. Přes celý leden nestoupla teplota nad bod mrazu. Zima vyvrcholila v měsíci únoru (jak z přiložené tabulky jest patrno). Za celý měsíc únor jen 17. 2. byl teploměr na 0 ⁰C. V měsíci březnu nastal obrat až k 10. 3.

Naše město leží v poloze od severních větrů chráněné a měli jsme zimu „sibiřskou“, hůře na tom byly osady a města v nechráněných polohách. Tak kruté zimy není pamětníka. Dle starých záznamů byla prý tak tuhá zima asi před 150 lety.

Ač byla škola topivem hojně zásobena, počalo se pomalu nedostávati uhlí. V době největších mrazů vytopil školník za den 96 kbelíků uhlí (asi 10 q) a teploty normální dle zákona dosaženo nebylo. Zimou zhynulo více jak polovice lesní zvěře a 2/3 ptactva.

Nařízením ministerstva školství a národní osvěty ze dne 16. 2. 1929 zavřeny byly všechny školy od 18. do 28. února včetně.

 

Přehledná tabulka mrazů v lednu, únoru a březnu:

Den Leden Únor Březen
1.  –  – 20 ⁰C  – 14 ⁰C
2.  –  – 22 ⁰C  – 18 ⁰C
3.  –  – 27 ⁰C  – 20 ⁰C
4.  –  – 21 ⁰C  – 6 ⁰C
5.  –  – 22 ⁰C  – 8 ⁰C
6.  –  – 15 ⁰C  – 12 ⁰C
7.  –  – 18 ⁰C  –
8.  –  – 20 ⁰C  –
9.  – 14 ⁰C  – 22 ⁰C  –
10.  –  – 28 ⁰C  –
11.  –  – 30 ⁰C  –
12.  – 15 ⁰C  – 25 ⁰C  –
13.  –  – 20 ⁰C  –
14.  –  – 18 ⁰C  –
15.  –  – 14 ⁰C  –
16.  –  – 8 ⁰C  –
17.  – 18 ⁰C 0 ⁰C  –
18.  –  – 7 ⁰C  –
19.  – 16 ⁰C  – 7 ⁰C  –
20.  – 8 ⁰C  – 8 ⁰C  –
21.  – 14 ⁰C  – 15 ⁰C  –
22.  – 15 ⁰C  – 21 ⁰C  –
23.  – 9 ⁰C  – 10 ⁰C  –
24.  –  – 5 ⁰C  –
25.  –  – 4 ⁰C  –
26.  –  – 2 ⁰C  –
27.  –  – 6 ⁰C  –
28.  –  – 12 ⁰C  –
29.  – 12 ⁰C  –  –
30.  –  –  –
31.  – 10 ⁰C  –  –

 

Dne 6. března 1929 odpoledne oslavila chlapecká škola svátek pana prezidenta ve vyzdobené tělocvičně v první hodině vyučovací pietním způsobem.

 

Program slavnosti:

 1. Úvodní slovo (zást. řeď. Ctibor Šťastný)
 2. Naše přání (báseň – žáci 3. tř. obec. školy)
 3. Vpřed (báseň od Hanuše Sedláčka – žák 4. tř. obec.)
 4. Řeč pana prezidenta k dětem ze dne 28. 10. 1928 (přednesl žák IV. tř. měšť.)
 5. Masaryk Osvoboditel (Rokyta J. – přednesl žák III. tř. měšť.)
 6. Pohádka slavného života (Fr. Pátek – přednesl žák IV. tř. měšť.)
 7. březen (přednesla žákyně IV. tř. měšť.)
 8. Za tatíčkem (II. tř. měšť.)
 9. Čs. národní hymny.

 

Dne 20. a 22. března 1929 s uspokojením vykonal pan okresní školní inspektor Václav Sehnal prohlídku zdejších škol.

Výnosem zemské školní rady v Brně ze dne 21. 1. 1929, č. 63 094/28, přeložen byl pan ředitel František Kouba na vlastní žádost na trvalý odpočinek od 1. 9. 1929 a prodloužena mu zdravotní dovolená do konce měsíce srpna 1929.

Za dlouholeté a úspěšné jeho působení bylo mu zemskou školní radou vysloveno pochvalné uznání.

Místo ředitele obecné a měšťanské školy chlapecké bylo do konce měsíce března 1929 vypsáno.

Dne 1. 4. 1929 propuštěna byla ze služby školní výpomocná učitelka Růžena Konštacká a dekretem o.š.r. ze dne 25. 3. 1929, č. 1 454, znovu na školu obecnou chlapeckou ustanovena učitelka Alma Tikalová.

Klasifikace na škole obecné a měšťanské chlapecké za třetí čtvrtletí jeví se následovně:

 

Obecná škola Třída Mravy
chvalitebné uspokojivé zákonné ned.zákonné Žáků:
1. 36 4 0 0 40
2. 25 0 0 0 25
3. 29 3 0 0 32
4. 30 5 0 0 35
Měšťanská škola 132
I. A 20 3 1 0 24
I. B 17 6 0 0 23
II. 37 4 0 0 41
III. 36 3 0 0 39
IV. 26 0 0 0 26
Obecná škola Třída Pilnost 152
vytrvalá náležitá dostatečná nestálá nepatrná
1. 18 6 7 9 0
2. 6 12 4 2 0
3. 6 12 7 6 1
4. 17 12 4 2 0
Měšťanská škola
I. A 0 6 12 6 0
I. B 3 4 10 6 0
II. 2 9 25 5 0
III. 3 11 20 5 0
IV. 5 6 9 6 0
Obecná škola Třída Prospěch
výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný
1. 17 5 8 5 5
2. 11 5 4 2 3
3. 8 11 6 0 7
4. 6 17 9 1 2
Měšťanská škola
I. A 0 2 7 7 8
I. B 1 2 6 8 6
II. 3 7 15 10 6
III. 2 10 20 4 3
IV. 4 6 10 3 3

 

Dne 3. května 1929 vzpomenuto bylo 10. výročí tragické smrti prvního ministra národní obrany generála Milana Rostislava Štefánika (o hodinách vyučovacích).

 

Dne 9. května 1929 zemřel na cestě z nemocnice z Uherského Hradiště do Bzence bývalý ředitel obecné a měšťanské školy chlapecké Petr Hyvnar. Pohřbu dne 11. 5. se zúčastnilo veškeré žactvo i učitelský sbor.

 

Dne 11. 5. 1929 hospitovali na zdejší škole obecné a měšťanské učitelé hosté z Podkarpatské Rusi (kolega Julius Beda a kolegyně Emma Stankaninecová) ve všech třídách školy obecné. Na škole měšťanské přítomni byli vyučování zeměpisu, tělocviku a přírodozpytu. Večer 10. 5. přítomni byli pietnímu večírku mistra A. Dvořáka.

Obsazení místa ředitele obecné a měšťanské školy chlapecké

Na vypsané místo ředitele došlo 11 žádostí. Ucházejí se: Petr Kocián, ředitel – Velké Opatovice; Josef Škrabal, odborný učitel – Bystřice pod Hostýnem, František Pecha, odborný učitel – Uherský Ostroh; Bébar Jaroslav, zatímní ředitel ve Zlíně; Auda Antonín, odborný učitel – Slavkov; Holešovský Josef, odborný učitel – Štěpánov; Šádek julius, odborný učitel – Hranice; Coufalík Emil, ředitel ve Vídni; Heralecký Augustin, odborný učitel – Jemnice, Hlavatý Václav, zatímní odborný učitel – Vlčnov a Ctibor Šťastný, odborný učitel – Bzenec.

Ve schůzi městského zastupitelstva konané dne 16. května 1929 odhlasováno následující terno:

 • Ctibor Šťastný, odborný učitel – Bzenec
 • Josef Škrabal, odborný učitel – Bystřice pod Hostýnem
 • František Pecha, odborný učitel – Uherský Ostroh

Ve schůzi místní školní rady konané dne 29. května 1929 navrženo a odhlasováno terno 5 hl. proti 4 hl.

 • Ctibor Šťastný
 • František Pecha
 • Kocián Petr

Poněvadž však z různých příčin byl podán protest proti svolání schůze a ještě z jiných důvodů, svolána nová schůze na den 22. června 1929, v níž odhlasováno terno 7 hlasy proti 4 hlasům.

 • Ctibor Šťastný
 • Kocián Petr
 • František Pecha

 

Dne 22. a 23. května zúčastnilo se žactvo za dozoru třídních učitelů III. a IV. třídy měšťanské – odborného učitele Antonína Škrabala a učitele Josefa Dufalíka poučné exkurze do Bratislavy, Děvína a Gbel.

 

Dne 20. června 1929 podnikli žáci I. A, I. B a II. třídy za vedení odborné učitelky Milady Tvrdíkové poučnou vycházku do skláren v Kyjově.

 

Dne 28. června 1929 zakončen školní rok 1928 – 1929.

 

Konečná klasifikace školy obecné a měšťanské jeví se následovně:

 

Obecná škola Třída Mravy
chvalitebné uspokojivé zákonné ned.zákonné Žáků:
1. 34 4 1 0 39
2. 27 0 0 0 27
3. 28 4 0 0 32
4. 31 3 0 0 34
Měšťanská škola 132
I. A 20 4 0 0 24
I. B 19 4 0 0 23
II. 36 5 1 0 42
III. 36 2 0 1 39
IV. 25 0 0 0 26
Obecná škola Třída Pilnost 154
vytrvalá náležitá dostatečná nestálá nepatrná
1. 18 5 8 8 0
2. 14 5 4 4 0
3. 6 10 8 8 0
4. 16 13 4 1 0
Měšťanská škola
I. A 0 8 10 6 0
I. B 4 2 7 10 0
II. 3 5 27 7 0
III. 4 18 14 3 0
IV. 8 6 11 1 0
Obecná škola Třída Prospěch
výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný
1. 16 6 10 2 5
2. 11 8 3 1 4
3. 6 13 6 2 5
4. 5 18 8 1 2
Měšťanská škola
I. A 0 3 10 5 6
I. B 1 3 5 9 5
II. 4 9 14 10 5
III. 2 12 18 7 0
IV. 5 9 7 5 0