Kronika města Bzence – rok 1980

Charakteristika roku 1980

Do této první kapitoly nezanesu politické ani kulturní události roku, jako byla celostátní Spartakiáda nebo sčítání lidu. Tyto události zhodnocuji v jiných kapitolách. Zde chci podat rok 1980, jak se nám jeví po stránce počasí a v jeho důsledcích. Byl to rok, na který místní zemědělci a vinaři budou dlouho pamatovat.

Začátek roku měl průběh normální, koncem března probíhaly už téměř všechny práce na polích, ve vinohradech se střihalo jen v košilích, tak bylo teploučko.

Ale duben byl už chladný, deštivý. Na Marka nikdo nesel okurky. Sklizeň rané mrkve a salátu se opozdila téměř o měsíc. Salát byl brzy napaden mšicemi, takže sběrna jej odmítala převzít a desetitisíce hlávek salátů končilo na hnojištích.

I v tomto nepříznivém počasí však hrozny, které abnormálně mnoho „nasadily“, poměrně dobře odkvetly. Bylo radostné se podívat na frankovku, portugal, vlašský ryzlink, ale i na jiné odrůdy. Jenom to sluníčko bylo skoupé, často pršelo po celé léto. To prospělo hlavně bramborám a okurkům. Těch byla letos velká úroda, takže pěstitelé okurků si natržili velké peníze. Útržek z 1 aru byl v průměru přes 2 000 Kčs. Okurků bylo nakonec tolik, že místní Sloko muselo předčasně ukončit jejich výkup. Deště uškodily však jahodám. Zato meruněk, třešní a zvláště višní byla bohatá úroda a tržba za ně taková, že to nikdo nepamatuje. Brambory, pokud byly v nížinách, bohužel hodně pohnily, ale zato v lehkých půdách byla sklizeň nádherná.

Vinaři však chodili smutní z vinohradů a jenom doufali, že snad v září se počasí umoudří. Jejich naděje však byly marné. V září, kdy se prý víno vaří, bylo chladno a téměř denně pršelo a o nic lepší nebyl ani říjen. V polovici října byla frankovka tvrdá jak broky a slabě růžová, hůře to bylo s vlašským ryzlinkem. Jenom rané druhy vykazovaly sladkost 14° – 15°. I za těchto okolností muselo vinařské družstvo v druhé polovině října vyhlásit vinobraní. Aby si vinaři alespoň trochu utržili, bylo vládním rozhodnutím přidáváno na všechny o 2° více, to je více o 40 haléřů. Ale to snad nikdo nepamatuje, aby ke konci října měl portugal 14°, frankovka jen 12°, vlašský ryzlink 8°, nejvíce 10°. Proto se rapidně míjel v obchodech cukr, přislazovalo se na 23°. Bohužel vína obsahovala hodně kyselin, zvláště s kyselinou jablečnou si nevědí vinaři rady. Červená vína jsou bledá, ostatní kyselá, jiná jsou přeslazená, zkrátka kvalita vín ročníku 1980 je pochybná. Na podzim byla však velká úroda jablek a i modrého ovoce. Okolní palírny prý budou končit až někdy v dubnu.

Návrh finančního plánu a rozpočtu MěNV na rok 1980

Příjmy:

 • daně a poplatky 405 000 Kčs,
 • daň zemědělská 29 000 Kčs,
 • daň z příjmu obyvatelstva, domovní 141 000 Kčs,
 • poplatky ze psů 14 000 Kčs,
 • poplatky správní 14 000 Kčs.

Příjmy z činnosti rozpočtových organizací:

 • kapitola 2 vodní hospodářství (stočné) 4 000 Kčs,
 • kapitola 14 školství 336 000 Kčs,
 • kapitola 16 kultura 152 000 Kčs,
 • kapitola 39 místní hospodářství 29 000 Kčs.

Vlastní rozpočtové příjmy 1 124 000 Kčs.

Globální dotace 611 000 Kčs.

Doplňkové příjmy 39 000 Kčs.

Celkem příjmy 1 774 000 Kčs.

Výdaje:

 • kapitola 10 místní komunikace 1 007 000 Kčs,
 • kapitola 19 požární ochrana a SOŽ 28 000 Kčs,
 • kapitola 39 místní hospodářství 304 000 Kčs,
 • kapitola 14 školství 695 000 Kčs,
 • kapitola 16 kultura (v tom pro MěKP 40 000 Kčs a MLK 10 000 Kčs) 170 000 Kčs,
 • kapitola 28 sociální zabezpečení 125 000 Kčs,
 • kapitola 19 správa NV a poslanci 345 000 Kčs,
 • celkem výdaje 1 774 000 Kčs.

Komentář:

 1. Do rozpisu rozpočtu na rok 1980 nejsou zařazeny výdaje na akci Z ani zdroje na její financování.
 2. Dosud není stanoven limit závazných ukazatelů, který bude stanoven dodatečně.
 3. Poněvadž nebyl stanoven rozpočet na výdaje na kapitoly 4, 6, 14 a 39, byla dána písemná žádost na ONV na příslušné odbory o přidělení finančních prostředků:
 • kapitola 8 pročištění a rozšíření odtoku na pozemcích Bažantnice 136 000 Kčs,
 • kapitola 6 na demolici vykoupených rodinných domů a zajištění stavebních parcel 94 000 Kčs,
 • kapitola 14 projektová dokumentace MŠ II a ZDŠ geologický průzkum 63 000 Kčs,
 • kapitola 39 projektová dokumentace smuteční síně 93 000 Kčs,
 • celkem 386 000 Kčs.

Návrh finančního rozpočtu provedl člen rady a předseda finanční komise s. Stonáček Karel.

Výtah ze socialistického závazku MěNV v Bzenci, uzavřeného na rok 1980 z úseku investičních a neinvestičních akcí Z.

Pamatuji si ještě dobře, že před rokem 1945 se konaly v našem městě různé akce, aby se zlepšil stav obce. Tyto akce však byly plánovány a propláceny obcí. Kolik a na kolik tehdy obec měla, tolik se toho udělalo. Pojem „brigádnická hodina“ byl neznámý. Proto výstavba a úprava obce podle toho vypadaly.

Dnes tyto akce berou na sebe občanské výbory. Je jich celkem 5. Předsedové je seznámí s určitými akcemi v rámci jejich působnosti, mnohé akce berou za své různé organizace, obejdou občany, stanoví den a hodinu srazu, zaopatří u MěNV potřebný materiál, seznámí s plánem práce a dílo začíná. Podívejme se, kolik akcí bylo provedeno v roce 1980.

Neinvestiční akce Z:

 • Kanalizace Vracovská ulice, 1 000 brigádnických hodin, působnost občanského výboru č. 1.
 • Dětské hřiště Babí, 1 500 brigádnických hodin, působnost občanského výboru č. 1.
 • Chodník Vracovská ulice, 950 brigádnických hodin, působnost občanského výboru č. 1.
 • Předlažba chodníku k nádraží, 200 brigádnických hodin, působnost občanského výboru č. 2.
 • Nátěr veřejného osvětlení, 500 brigádnických hodin, působnost občanského výboru č. 2.
 • Oprava chodníku na náměstí, 500 brigádnických hodin, působnost občanského výboru č. 2.
 • Přeložení žlabů v Olšovci, 300 brigádnických hodin, působnost občanského výboru č. 3.
 • Výkop pro kabel Dolní Písky, 1 100 brigádnických hodin, působnost občanského výboru č. 3.
 • Oprava kanalizace Dělnická, 600 brigádnických hodin, působnost občanského výboru č. 4.
 • Chodník v Kolonii, 2 500 brigádnických hodin, působnost občanského výboru č. 4.
 • Chodník u zámku a před Sokolovnou, 800 brigádnických hodin, působnost občanského výboru č. 5.
 • Výkop pro kabel Novosady, 1 000 brigádnických hodin, působnost občanského výboru č. 5.
 • Předlažba chodníku Krále Vladislava, 300 brigádnických hodin, působnost občanského výboru č. 5.
 • Celkem 11 200 brigádnických hodin.

Investiční akce Z:

 • Kanalizace Olšovec, hodnota díla 202 tis., finanční náklad 110 tis., odpracované brigádnické hodiny 2 200.
 • Kanalizace Veselská, hodnota díla 217 tis., finanční náklad 130 tis., odpracované brigádnické hodiny 800.
 • Místní komunikace Baráky, hodnota díla 90 tis., finanční náklad 54 tis., odpracované brigádnické hodiny 300.
 • Šatny a sociální zařízení při volejbalovém hřišti u zámku, hodnota díla 225 tis., finanční náklad 152 tis., odpracované brigádnické hodiny 2 100.
 • Dlažba náměstí, hodnota díla 210 tis., finanční náklad 126 tis., odpracované brigádnické hodiny 1 100.
 • Rozšíření střelnice Svazarmu, hodnota díla 78 tis., finanční náklad 52 tis., odpracované brigádnické hodiny 600.
 • Celkem, hodnota díla 1 052 tis., finanční náklad 624 tis., odpracované brigádnické hodiny 7 100.

A tak vídáme hlavně o volných sobotách místní občany s lopatami a krumpáči při různých akcích. Bývá při nich i veselo, padne i nejedna kapka bzeneckého na posilnění, myslím však, že hlavní je ta radost z vykonaného díla ve prospěch všech. Nutno však přiznat, že je i dosti těch, kteří „za dubem“ přihlížejí. Ale pak klidně používají díla – chodníky, parky, hřiště, kanalizace – na které nepřispěli. Bohužel doposud nepoznali hřejivý pocit ze společně vykonaného díla. Já jako kluk jsem chodil pomáhat do lesa sadit bory. A když jsem po mnoha letech procházel lesem, těšilo mě, že ty bory už tolik povyrostly a ještě dnes nalézám vzrostlý les, který jsem pomáhal sadit.

Jarní a podzimní směny

Jejich výsledky:

Jarní směna – z invest. hodin 3 516, z neinvest. hodin 12 572, pomoc JZD 0, zeleň 24 000 m², 1 450 ks stromů, hodnota 235 836 Kčs.

Podzimní směna – z invest. hodin 4 767, z neinvest. hodin 10 044, pomoc JZD 8 419, zeleň 8 500 m², 20 ks stromů, hodnota 206 077 Kčs.

Celkem – z invest. hodin 8 283, z neinvest. hodin 22 616, pomoc JZD 8 419, zeleň 32 500 m², 1 470 ks stromů, hodnota 441 913 Kčs.

Doplněk k finančnímu plánu za rok 1979

K finančnímu plánu na rok 1979 připisuji ještě tyto dodatky:

Inventarizace majetku byla prováděna k 30. 11. 1979 podle pokynů ONV – finanční odbor Hodonín.

Hodnota majetku:

 • ZP 34 853 000 Kčs, DKP 1 592 000 Kčs.

Z toho organizace:

 • Mateřská škola provoz I ZP 34 tis., DKP 386 tis.
 • Mateřská škola jídelna I ZP 131 tis., DKP 74 tis.
 • Mateřská škola jídelna II ZP 3 tis., DKP 79 tis.
 • ZDŠ ZP 236 tis., DKP 445 tis.
 • ZDŠ jídelna ZP 54 tis., DKP 9 tis.
 • Lidová škola umění ZP 13 tis., DKP 21 tis.
 • Kino ZP 126 tis., DKP 17 tis.
 • Městská lidová knihovna ZP 4 tis., DKP 107 tis.
 • Požární ochrana ZP 107 tis., DKP 45 tis.
 • Městský národní výbor ZP 34 145 tis., DKP 409 tis.

Rozbor výsledků hospodaření MěNV za rok 1979 byl proveden na veřejné schůzi pléna 17. dubna s tímto programem:

 • Realizace závěrů XV. sjezdu KSČ a konferencí KSČ v podmínkách města Bzence – provedl s. Richard Dobřický, dipl. tech., předseda MV KSČ.
 • Podíl občanů a organizací na plnění volebních programů NF v letech 1971 – 1980 – ing. Fr. Jagoš, předseda MV NF.
 • Dosažené výsledky ve výstavbě a rozvoji města za období 1971 – 1980 – Alois Skácel, dipl. tech., předseda MV NV.

Sčítání domů, bytů a osob

Toto sčítání a zjištění vybraných údajů pro založení centrálního registru obyvatel k 1. 11. 1980 bylo provedeno ve Bzenci ve 14 sčítacích obvodech a provedlo je 13 sčítacích komisařů a 2 revizoři. Byla to práce pro komisaře velmi odpovědná a namáhavá, aby zanesli všechny údaje, poněvadž ne ve všech domácnostech byly připraveny patřičné dokumenty a údaje.

Údaje o domech:

 • Celkový počet domů schopných obývání 1 096.
 • K 1. 11. 1980 bylo skutečně obydleno 988 domů.
 • Neobydlených domů 108.

Údaje o bytech:

 • Celkový počet bytů 1 480.
 • Skutečně obydlených k 1. 11. 1980 – 1350 bytů.

Rozdělení bytů podle velikosti:

 • Kuchyň + 1 obytná místnost – 191 bytů.
 • Kuchyň + 2 obytné místnosti – 467 bytů.
 • Kuchyň + 3 obytné místnosti – 392 bytů.
 • Kuchyň + 4 obytné místnosti – 179 bytů.
 • Kuchyň + 5 a více obytných místnosti – 121 bytů.

Vybavení bytů:

 • Koupelny neb sprchovací kouty 1 059.
 • Zavedení městského vodovodu 1 171.
 • Ústřední neb etážové topení 688.
 • Chladničky 1 283.
 • Automatické pračky 299.
 • Ostatní typy praček 885.
 • Barevný televizor 71.
 • Černobílý televizor 1 112.
 • Chaty či rekreační domky 33.
 • Motocykl 142.
 • Osobní auta garážované 337.
 • Osobní auta negarážované 107.

Stáří bytového fondu:

 • Postavené v letech 1900 a dříve 198 bytů.
 • 1900 – 1919 170 bytů.
 • 1920 – 1945 308 bytů.
 • 1946 – 1960 170 bytů.
 • 1961 – 1970 206 bytů.
 • 1971 – 1975 201 bytů.
 • 1980 2 byty.

Údaje o osobách:

Celkový počet trvale přihlášených osob k 1. 11. 1980 – 4 066.

Z toho 1 979 mužů a 2 087 žen.

Věkové rozvrstvení:

 • Narozeni 1920 a dříve: 317 mužů a 447 žen, 18,8 %.
 • Narozeni 1921 – 1925: 108 mužů a 155 žen, 6,4 %.
 • Narozeni 1926 – 1945: 426 mužů a 449 žen, 21,5 %.
 • Narozeni 1946 – 1960: 471 mužů a 454 žen, 22,8 %.
 • Narozeni 1961 – 1965: 151 mužů a 123 žen, 6,8 %.
 • Narozeni 1966 – 1974: 266 mužů a 257 žen, 12,9 %.
 • Narozeni 1975 – 1977: 139 mužů a 107 žen, 6 %.
 • Narozeni 1978 – 1980: 101 mužů a 95 žen, 4,8 %.

Zaměstnanost občanů:

Celkem ekonomicky aktivních občanů 1 882, z toho 1 034 mužů a 848 žen.

V místě trvalého bydliště v Bzenci pracuje 1 129, v jiných obcích okr. Hodonín 543, v jiných okresech v rámci kraje 141, v jiných krajích 69.

Národnost bzeneckých občanů:

 • česká 3 913,
 • slovenská 132,
 • ukrajinská 3,
 • ruská 4,
 • polská 2,
 • maďarská 8,
 • německá 1,
 • jiná 3.

Zemědělství

Podle současného stavu je na katastrálním území Bzence 1 700 uživatelů zemědělské půdy. Evidence půdy je však velmi náročná práce a napomohly tomu mapovací práce v roce 1979, ne však zcela, poněvadž uživatelé půdy neplní ohlašovací povinnosti. Konečná práce Geodezie bude k dispozici asi v roce 1981. V květnu byla provedena kontrola užívání pozemků, při níž bylo zjištěno:

 • Liščí hory – 4 neobdělané parcely o výměře 0,60 ha.
 • Horní hory – 11 neobdělaných parcel o výměře 2 ha.
 • Růžené – 6 neobdělaných parcel o výměře 1 ha.

Neobdělané pozemky patří většinou přestárlým majitelům, kteří se vzdávají práva užívat půdy. Bude asi nutno pokračovat v arondaci půdy v trati Růžené a Horní hory, ovšem v součinnosti s JZD Svornost.

Do této kapitoly zahrnuji i místní organizaci zahrádkářů a ovocnářů. Tato organizace vlastní na náměstí dům, ale jeho prostory a prostory skladovací naprosto neodpovídají potřebám organizace. Vždyť obstarává pro své členy, ale i pro nečleny postřikové jarní, letní i zimní potřeby, umělá hnojiva (ručně asi 660 q), výsadbové keře a stromky, brambory aj. Již po několikáté pořádá k 1. 5. v kulturním domě výstavu vín, pro členy pořádá ročně 3 – 4 autobusové zájezdy s vlastivědnou tématikou, zapůjčuje odbornou literaturu. S MěNV je nyní v jednání o vhodný skladovací prostor. Na svazích Starého hradu a v trati Grefty mají její členové zahrádkářskou kolonii.

Pokud se týká žňových prací, proběhly v Bzenci plynule. JZD Svornost sklidilo letos obilniny na těchto rozlohách:

 • ozimé žito 100 ha s produkcí 320 tun,
 • ozimá pšenice 850 ha s produkcí 4 428 tun,
 • pšenice a ječmen 50 ha s produkcí 260 tun,
 • pšenice a vikev 24 ha s produkcí 78 tun,
 • ječmen ozimý 21 ha s produkcí 109 tun,
 • ječmen ozimí a jarní 45 ha s produkcí 200 ha,
 • ječmen jarní 279 ha s produkcí 1 395 tun,
 • bob na zrno 96 ha s produkcí 210 tun.

Žně byly provedeny v 10 dnech. Má k dispozici 9 vlastních kombajnů a 8 kooperačních.

Školní hospodářství ZOU v letošních žních sklidilo:

 • pšenice jarní 22,5 ha s produkcí 82 tun,
 • pšenice ozimá 30 ha s produkcí 122 tun,
 • žito ozimé 41 ha s produkcí 100 tun,
 • ječmen jarní 32 tun s produkcí 81 tun.

Má jeden kombajn. Slámy sklidí na 90 ha a na 40 ha ji rozdrtí a zaoře.

Zásobování vodou

Není uspokojivé, poněvadž vodovodní řád je nedostačující. Nedostatek vody pociťují zvláště domy ve čtvrti Babí, která je na konci obce. Úbytek, někdy až citelný nedostatek způsobuje podnik Sloko, jež má velkou spotřebu vody. Proto odběr vody se v tomto podniku provádí hlavně v nočních hodinách do rezervoárů. Připravuje se napojení Babí na dálkový vodovod Bzenec – Hodonín. Zásobování pitnou vodou bude vyřešeno po realizaci druhé stavby vodovodu Bzenec – Hodonín v letech 1984 – 1986. Jsou též stížnosti na čistotu pitné vody, ačkoli odkalování se provádí dosti často.

Plynofikace města

Poměrně mnoho domácností používá plynových sporáků. Dovoz plynu propan-butan v ocelových lahvích pro občany zajišťují Jihomoravské plynárny přímo z plnírny nákladními auty čtyřikrát v měsíci. Zájemci o plyn však někdy dlouho vyčkávají na náměstí na příjezd auta. Proto s radostí uvítali sdělení, že s plynofikací města možno počítat už od roku 1983 ovšem za předpokladu získání společných investic od podniků.

Výstavba bytů

Všichni naši občané jsou zaměstnáni, vydělávají jednak ve svém zaměstnání a mají velmi pěkné příjmy, připočteme-li k tomu příjmy z vedlejších zaměstnání a tržby ze záhumenků (okurky, ovoce) a z vinohradů. Touží po krásném bydlení, po novostavbách, starší domy jim už nevyhovují. V roce 1979 bylo vydáno 7 povolení na výstavbu rodinných domků o 9 bytech, provedeno 20 kolaudací rodinných domků a 23 garáží. V rámci nebytové výstavby bylo vydáno 33 povolení, 26 územních rozhodnutí, 4 demoliční výměry, 15 rozhodnutí na vydání čísel popisných v novostavbách.

Bytů je však stále nedostatek. V roce 1979 byly přiděleny 2 jednopokojové byty a 2 dvoupokojové, a to dle pořadníku. Počet žadatelů zapsaných do seznamu uchazečů je však 44. Celkový přírůstek bytového fondu v roce 1979 byl 20, ale celkový úbytek 26 (asanace, rekonstrukce). Stav bytového fondu byl ku konci roku 1979 1 559 bytů. V únoru 1980 byl zpracován seznam domů jako příprava ke sčítání lidu, bytů a domů. MěNV dbá, aby nedocházelo ke zbytečnému úbytku zemědělské půdy ať už na bytovou nebo podnikovou výstavbu.

Integrace matričních obvodů

Od 1- ledna 1979 došlo k uvedené integraci a k našemu matričnímu obvodu patří obec Těmice, Domanín, Syrovín a Žeravice. Dílo Gottwaldov zpracovalo návrh na projektovou úpravu oddací síně.

Pohřby

Už skončily tradiční pohřby, kdy za doprovodu pozůstalých, přátel a dechové hudby šel pohřební průvod z domu smutku na hřbitov. Zesnulý je odvezen do nemocnice v Kyjově a teprve krátce před církevním pohřbem dovezou do římskokatolického nebo československého kostela. Tam se koná církevní obřad a odtud obyčejně za doprovodu hudby je nesen nebožtík na hřbitov. Pokud dochází ke kremaci v Brně, tam je ještě povoleno církevní rozloučení, v Gottwaldově se však konají jen občanské pohřby v moderně upravené kremační síni. Urnový háj dosud není dokončen a dlouho už se čeká na dobudování smuteční síně u bývalého židovského hřbitova, odkud má být nově zbudovaná cesta na hřbitov.

Zdravotní, sociální péče

Největším problémem zůstává v Bzenci péče o přestárlé občany. Situace se poněkud zlepšila přidělením geriatrické sestry pro Bzenec a spádové obce. Geriatrická sestra informuje lékaře o životě, zdravotní a sociální situaci našich starých spoluobčanů a navrhuje řešení situace. Po zřízení závodního zdravotního střediska v závodě Sloko na Úkolkách se může obvodní lékař Dr. Suchovský více věnovat o péči našich starých spoluobčanů. Pečovatelskou službu se přes veškeré úsilí o spolupráci s okresním ústavem sociálních služeb v Kyjově nedaří zajišťovat. Občané nechtějí tuto službu zastávat a tak péče o staré osamělé občany je zajišťována příbuzenskou nebo sousedskou výpomocí. Do ústavů sociální péče pro dospělé bylo v roce 1979 sepsáno 6 žádostí a umístěno rovněž 6 občanů. Letos je však situace mnohem horší. Ale máme i případy, kdy je třeba se postarat o řádnou péči o kojence. Ve Bzenci se jedná o dvě rodiny. Loni umístěno 5 dětí v ústavech, u 4 dětí stanoven okresní dohled. U dvou matek provedena protialkoholní péče. Stálou starost působí neobsazení dětské lékařky, která dojíždí, rovněž tak i dětský lékař. Jaká je starost našeho státu o zdraví občanů, dokumentuje skutečnost, že za rok 1979 bylo honorováno 64 000 receptů v hodnotě 1 655 000 Kčs. Bylo by třeba, aby v Bzenci ordinoval ještě jeden zubní lékař, poněvadž dvě zubní křesla pro tak velký obvod je málo.

Školy

Změny v oboru školství jsou především v náplni, organizaci a metodě. Na nižším stupni probíhá v matematice už čtvrtý rok metoda množinová, požadavky v jednotlivých předmětech se stupňují, což klade velké vypětí jak na žáky, tak i učitele. Staré metody cyklické, kdy v jednotlivých předmětech se vědomosti žáků postupně zvětšovaly, už dnes nepostačují. Nové metody s použitím audiovizuálních pomůcek mají podávat učivo ucelené a v paměti utvrzené. Na pomoc svým dětem už rodiče mnohdy nestačí, pomáhá dozor rodičů na plnění domácích úkolů, přípravu, hlavně však na chování. I zde jsou však individuální potíže. Většinou mladí rodiče jsou oba zaměstnaní, pracují ve směnách, takže někdy výchova vázne. O to větší zodpovědnost spočívá na učitelích a vychovatelích.

 • Mateřská škola I – 4 třídy pro 140 dětí.
 • Mateřská škola II – 1 třída pro 35 dětí – celkem tedy místo pro 175 dětí.
 • ZDŠ – 3 první třídy, 1 devátá třída, ostatní po dvou třídách – celkem 480 žáků.

Náboženství navštěvuje 13 žáků tj. 3 %.  ZDŠ opravila střechu, jež byla poškozena vichřicí. MěNV zajišťuje dokumentaci pro novou budovu ZDŠ, pro niž je vyhlédnuto místo u nové mateřské školy.

SPŠK má celkem 230 studentů a 14 profesorů, má 2 internáty, o žáky se stará 6 vychovatelů. SOU + ZOU + Střední odborné učiliště má 8 učeben pro 256 učňů a 3 internáty.

SŠP má 85 středoškoláků. Zahradnická škola má vybudovat učebny a dílny v areálu pokusného pole pro 150 žáků a připravuje výstavbu internátu.

Kriminalita, trestné činy

V obvodu místního sboru Veřejné bezpečnosti – tedy nejen v Bzenci – bylo v tomto roce spácháno: 40 trestných činů, 30 přečinů a 150 přestupků.

Z toho v Bzenci:

 • majetkových trestních činů a přečinů 13,
 • příživnictví a prohřešky proti pracovní kázni 8,
 • opilství v dopravě 6,
 • násilná trestná činnost 2,
 • nedovolené podnikání 2,
 • nedovolené držení zbraní 1,
 • mravnostní delikty 1.

V dopravě se stalo 17 dopravních nehod se škodou nad 1 000 Kčs, 9 malých do 1 000 Kčs. Příčinou nehod byla v 16 případech nepřizpůsobená rychlost stavu vozovky, ale v 6 případech to bylo požití alkoholu.

Kdybychom se podívali blíže na různé přestupky, kupř. příživnictví, přestupky proti pracovní kázni, tito lidé by se měli seznámit s tím, jaký život měli naši mnozí občané v dobách nezaměstnanosti, kdy s čepicí pod paží a s hlubokou úklonou prosili o práci za mizernou mzdu 8 – 10 Kčs za celodenní těžkou dřinu. Dnes si mnohý mladý člověk neváží toho, že měsíčně vydělá 2 – 3 tisíce při 5 pracovních dnech za 8 hodin denně.

MěNV má velký zájem o mládež: Vždyť máme radost, když se pořádají soutěžní večery „Soutěž mladých“, podporují se mladí Svazarmovci, kteří se mohou vyžívat na nové střelnici, vychází se všemožně vstříc sportovcům při budování sportovních zařízení v areálu zámeckého parku atd. Zde je místo pro uplatnění mladých občanů.

Mládež a tělovýchova

Všimněme si tedy blíže mládeže. Předsedkyní komise pro mládež a tělovýchovu je nadále učitelka Hana Janíková. Komise je ve stálém kontaktu se SSM, TJ a se Svazarmem.

Vrcholem činnosti v Tělocvičné jednotě byla příprava místní Spartakiády, která se uskutečnila 18. května. Zúčastnilo se jí celkem 508 cvičenců. Průvod cvičenců v pestrých cvičebních úborech prošel městem do prostoru cvičiště v zámecké zahradě a byl to po delší době opět radostný pohled na mladá pružná těla dětí i dorostu. Účast na této oslavě byla velmi pěkná. Dojmy z tohoto místního vystoupení jsme si pak doplnili pohledem na Strahovskou pláň. Tam se potvrdilo to staré osvědčené: Ve zdravém těle zdravá mysl. I když místní Spartakiáda byla jen miniatura té celostátní, dalo to hodně práce pro cvičitele a cvičitelky.

V TJ dosahuje pěkných úspěchů oddíl odbíjené. Bojoval o pohár SNP a je přihlášen na celostátní turnaj pionýrského časopisu Sedmička. Starosti jsou s obsazením místa správce Sokolovny. To znemožňuje cvičení TJ i školám. PO SSM má agilní turistický oddíl, což je pro mládež velmi dobrá činnost. V dubnu proběhl tradiční Běh osvobození. Podobná akce – Běh 17. listopadu – se uskutečnil 17. listopadu. Fotbal, i když má pro svou činnost velmi dobré podmínky, v Bzenci stagnuje.

Práce MO SSM je dosti slabá. Problémy této organizace jsou vleklé. Hlavním důvodem je odchod členů do místa studií a časté změny ve výboru. Nejlépe pracují ZO SSM na školách a učilištích. Letos se zaměřily hlavně na 25. výročí osvobození ČSSR. Měly rozhlasové relace, mezitřídní soutěže, pečovaly o výzdobu veřejné nástěnky, měly politické vzdělávání. Děvčata ze Sloko se zúčastnily učňovské akademie pro učně potravinářského průmyslu a velmi pěkně se zde umístily. I po stránce pracovní byly výborné a vypomáhaly Sloku nejen v Bzenci, ale i v jiných závodech tohoto podniku. Velmi aktivní byla i ZO SSM ze závodu Desta. JZD Svornost pečuje o svazáky nejen ze Bzence, ale i okolních farem patřících k tomuto JZD.

Péče o důchodce

V tomto roce bylo v Bzenci asi 900 důchodců, jimž se měsíčně vyplácí průměrně 900 000 Kčs. Zvýšení se projevilo úpravou důchodů v srpnu 1979. Tím také klesá počet sociálně potřebných důchodců, kterých je v městě asi 207. Sociální a zdravotní komise vyplácí třem strávnicím – důchodkyním 266 obědů za 1 723 Kčs, devíti občanům příspěvek při cukrovce činil za půl roku 16 420 Kčs, běžný individuální důchodový příspěvek 23 občanům byl za tutéž dobu 17 000 Kčs a příspěvek dvěma občanům při TBC 3 360 Kčs.

V červnu byl proveden výběr potřebných občanů na jednorázovou výpomoc, aby byl rozpočet pro sociální výpomoc vyčerpán do konce roku. Při této kontrole se zjistilo, že někteří občané pobírali podporu, ačkoli měli ještě jiné neohlášené příjmy. Byla jim tedy pozastavena. Několika občanům se proplácejí i filmová představení, 3 důchodci se zúčastnili rekreace v Jánských lázních, schází mně počet důchodců, kteří dostali poukazy na zimní rekreaci (mezi nimi jsem byl na 1 týden v Mariánských Lázních já s manželkou). V ústavech sociální péče bylo umístěno 7 občanů. Velmi milé jsou nadále besedy se staršími občany a besedy pro osamělé občany.

Lékaři

Stav lékařů je nezměněn, avšak od 1. ledna je otevřena ordinace v podniku Sloko na Úkolkách, kde ordinuje mladý lékař a bzenecký rodák Dr. Ivan Petr, a to jen pro závody a JZD. Nově přibyla geriatrická sestra. Jedná se dále o stabilního dětského lékaře a o rozšíření ordinačních hodin pro ženské oddělení.

V zásobování léčivy a zdravotními potřebami došlo k mírnému zhoršení proti roku 1979, chybí stále více než 100 druhů HVLP. Celostátní norma zásob na 102 dny klesla v rámci okresu v 1. pol. na 78 dní. Naše lékárna však udržela stav zásob na stanoveném limitu, a sice v hodnotě 520 000 Kčs. Došlo však k mírnému nárůstu spotřeby léčiv o 5 %.

Požární ochrana

Organizace má 67 členů, z toho je však 17 členů aktivních požárníků, ostatní se podílejí jen na plnění dílčích úkolů. Letos nemuseli v místě nikde zasahovat. V poslední době se však stala přeci jen jedna změna. V minulých letech, kdy na tratích jezdily lokomotivy vytápěné uhlím, velmi často hořelo v lese podél trati a požárníci co chvíli uháněli hasit les. Dnes už na našich tratích jezdí jen dieselové lokomotivy. V údobí žní však byly ustaveny požární hlídky. Během roku by vyhlášen šestkrát cvičný poplach.

Oslavy 1. máje

Byly pořádány jako jiná léta jako manifestace za mír, demokracii, společenský pokrok a solidaritu dělnické třídy proti válce, útlaku, nesvobodě a vykořisťování. V 7 hodin byl v městském rozhlase budíček. Potom dle přesného programu bylo řazení průvodu, který přišel na náměstí před tribunu v šesti trasách. Po proslovu byla přehlídka alegorických vozů a po Internacionále pokračovaly oslavy na kulturním domě, kde vystoupily soubory místních škol. Odpoledne byla výstava vín. Alegorické vozy dodaly tyto podniky: Kovo, OPP, Kovoděl, Sloko (I. cena), Trud, Vinařské závody, Desta, JZD Svornost. Oslav se účastnily obce: Moravský Písek, Těmice, Domanín, Syrovín, Žeravice a Vracov. Do pochodu vyhrávalo 5 kapel. Toho dne bylo však velmi chladno.

Oslava VŘSR

Započaly veřejnými schůzemi KSČ, které se konaly 22. 10 a dne 27. 10. Dne 6. 11. v 17 hodin večer byl lampionový průvod od nové MŠ na náměstí. Lesnické učiliště postavilo na náměstí vatry a předseda rozhlasového kroužku s. uč. Janík přednesl projev. V 19 hod. byl pak na KD slavnostní večer, na němž vystoupili žáci ZDŠ s pásmem zaměřeným na VŘSR a pak vystoupil smíšený pěvecký soubor Bzenčan pod vedením dirigenta Jablonického.

Ve dnech 13. 11. – 16. 11. uspořádalo městské kino Dětský filmový festival, dne 18. 11. se konal výchovný koncert pro žáky ZDŠ a ke konci listopadu byla třídenní přehlídka sovětských filmů.

Tradiční bzenecké slavnosti

V této kapitole zapíši průběh těchto oslav. Podotýkám, že nebyly obsahově tak bohaté jako v minulých letech, alespoň pokud se týká množství dílčích výstav, které dříve byly uspořádány. Konaly se v rámci 35. výročí osvobození naší vlasti, a proto MěNV měl velký zájem, aby proběhly důstojně a poskytly občanům našeho města i širokého okolí dobrou zábavu a pěkné zážitky v jejich volném čase. Konaly se ve dnech 16. a 17. srpna. Organizací se zabývala rada MěNV a zabezpečila jako každoročně pořádkovou a dopravní službu, zásobování, zdravotní službu atd.

Program slavností:

Dne 16. 8.

 • 13:00 – 18:00 výstava drobného zvířectva, výstava obrazů z galerie v Hodoníně, výstava obrazů bzeneckých amatérů
 • 20:00 – 22:00 velká estráda „Tržiště humoru“ – program brněnských umělců
 • 22:00 – 03:00 veselice, tanec, dechová hudba MěKP a taneční orchestr Spektrum Hodonín

Dne 17. 8.

 • 8:00 – 17:00 výstavy jako v sobotu
 • 13:00 – 16:30 vystoupení národopisného souboru Kopaničář z Myjavy
 • 16:30 – 18:00 estrádní vystoupení populární Velkopopovické kozlovky
 • 19:00 – 24:00 taneční veselice, hudba Vermona z Vracova

Kritika slavností není už druhý rok moc příznivá. Program není atraktivní, vystoupení pozvaných souborů je méně hodnotné. Lépe by bylo volit menší programy, ale hodnotné.

Odměny

MěNV ke konci roku vyhodnotil některé organizace NF, podniky a jednotlivce za pomoc při plnění volebního programu za rok 1980 a odměnil je jednak peněžitými odměnami, jednak čestnými uznáními a věcnými dary.

Svazarm: sportovní střelecký klub za provedení svazarmovské střelnice 1 000 Kčs.

Tělovýchovná jednota – oddíl odbíjené: za aktivní brigádnickou pomoc při výstavbě sportovního zařízení a za práci s mládeží 1 000 Kčs.

Pionýrská organizace SSM při ZDŠ za provádění sběru druhotných surovin a za pomoc při úpravě parku 1 000 Kčs.

Jednotka pořádkové služby veřejné bezpečnosti za důsledné plnění úkolů na úseku ochrany a bezpečnosti 500 Kčs.

SSM při středním odborném učilišti za brigádnickou výpomoc při úpravě parků 500 Kčs.

ZO SSM vojenský útvar 7 373 za překročení závazku v brigádnické pomoci při budování kanalizace v Olšovci 500 Kčs.

Čestná uznání:

Moravské vinařské závody Bzenec: za splnění dohody při výstavbě akce Z, vybudování chodníku a autobusové zastávky.

Desta, n. p. Bzenec: za brigádnickou pomoc při výstavbě šaten TJ a rekonstrukce veřejného osvětlení u závodu.

Okresní průmyslový podnik – splnění uzavřené dohody při realizaci akcí Z.

Trud – výrobní družstvo: brigádnická pomoc na náměstí, budování tribuny a pomoc mechanizačními prostředky.

Štěrkovny a pískovny n. p. Bzenec – Přívoz: za odpovědný přístup a pomoc při úpravě skládky.

Níže uvedeným jednotlivcům za jejich aktivní pomoc při plnění volebního programu na úseku kulturně výchovné práce a brigádnickou odbornou pomoc při investičních a neinvestičních akcích Z. Byly jim poskytnuty věcné a peněžité odměny v celkové výši do 7 000 Kčs.

Jsou to:

Žádník Miroslav, Jablonický Jaroslav, Fisch František, Plaňánová Lud., Plevák Vojtěch, Uliánková Jana, Sýkora Jiří, Fridrich Antonín, Malina František, Jelínek Josef, Ženata Josef, Hostýnek Boh., Janík Miloslav, Šišáková Věra, Křižka Josef, Chamrád Antonín, Hostecký Ferdinand, Horák Václav, Vykoukal Rudolf, Rolník Tomáš.

Domácí porážky, draní peří

Jsou to dvě zimní idyly, které pomalu už dokonávají. A přesto, že zásobování masem je víc než postačující, přece v mnoha dříve zemědělských rodinách se dodržuje tradice chovat prasátka a provádět zimní zabíjačky.

V roce 1979 bylo povoleno 170 domácích porážek vepřů. Ale zájem je i o rybářství. Bylo vydáno 20 rybářských lístků, z toho 17 jednoročních a 3 tříleté.

A draní peří. Tato zimní idyla snad už končí. Pokud jsem zjistil, dralo se peří letos jenom v pěti domech. Vypouštění hus a vůbec drůbeže je zakázané. Kde jsou ty doby, kdy od jara do zimy se pásla hejna hus na trávnících po všech bzeneckých ulicích. Ale starší ženy – hospodyně tvrdí: „Ná, nebylo to špatné. Zešly sme se, povykládaly si o fšeckém, aj sme si pozpívaly, najedly sme se, aj popily si, ale včíl enom sedíme před televizórem, každý jak papuč. A néni nad doma vykrmenú hus.“ A já dodávám, že časy se mění, ale chuti zůstávají.

Závěr

Postihnout všechny stránky dnešního života, jeho bohatství a různosti je téměř v jednom zápise nemožné. Celkově bych mu připsal i jeho náročnost a hlavně tempo. Lidé jako by na sebe už neměli čas. Všichni jsou zaměstnáni, i převážná většina důchodců. Snad jen pěkný seriál je shromáždí v pokoji. Stále se něco v domácnostech zlepšuje, ale i vymýšlí. Tím nechci jako příslušník starší generace dnešní život negativně kritizovat, ale z té velké náročnosti někdy vyvěrá nezdravá kritika, nespokojenost. Ale ne z nedostatku nebo bídy, ale až často z přepychu. Není-li v obchodě to nebo ono, dočasně, už je slyšet, že tomu tak dříve nebylo, že bývalo všeho dostatek. Ale zapomíná se, že na ten dostatek nebylo dříve peněz, že se chodilo kolem plných výkladních skříní, ale už méně do obchodů. Velký místní obchodní dům bývá obležen osobními auty a hlavně v sobotu přecpán kupujícími, u samoobsluhy stojí „fronta“, poněvadž už není volných nákupních košíků na regálech. Zabezpečený život důchodců, bezplatné léčení, rekreační zájezdy, to je něco, co starší generace neznaly. To skrblení peněz, to počítání s každou korunou, to ustavičné uskrovňování, stálý nedostatek, strach o zítřek, strach ze zimy, z nezaměstnanosti, strach z onemocnění – to byla smutná hudba v minulosti. A dnes je mně těch starších generací líto.

V Bzenci dne 20. srpna 1981.

Zapsal Jan Hirš