1964

Mnohdy se tvrdí, že rok je podoben roku jako vejce vejci, že se v něm vystřídá jaro s létem, podzimem a zimou, že každý týden má 7 dní, ale myslím, že to může vyjít z úst toho, kdo žije izolovaně, pro sebe, koho nezajímá, co se děje kolem něho, nezávisle na něm. Roky jsou různé a právě v těch různostech je krása, zajímavost života, je-li ovšem tento život zasazen do nejkrásnějšího rámce – míru. Je nutno mít smysl pro ty mnohdy jemné nuance. Hodnotit je, na základě toho přizpůsobovat svůj život, tvořit uprostřed dění, nebýt hluchý ani slepý. Uplatňovat svoje já a ne být ničím. A to si i dnes neuvědomují někteří lidé, žijí z plodů práce jiných, berou vše hotové, nezapojí se do sebelepší a prospěšné práce, neslyší výzvy místního rozhlasu k brigádě na té nebo té akci. Zapojí-li se, tak jenom svou kritikou. Mám na mysli třeba právě teď náš kulturní dům, který roste málem už 5 roků, ale který bude celý sloužit vší veřejnosti, a tedy i těm, kteří kritizují, že stále ještě není hotový. Ale zeptejte se těch kritiků, kolik lopat písku hodili na hromadu, kolik cihel prošlo jejich rukama. A jistě také tam půjdou na divadlo, na filmové představení. Vždyť tuto stavbu staví lidé nejen pro sebe, ale i pro ty, kteří přijdou po nás. Ti se budou právem ptát: co zůstalo v Bzenci po tobě?

Zanechejme však těchto úvah a podívejme se na charakter letošního roku. Na ten budou Bzenčané dlouho vzpomínat. Proč? Tak bohatou úrodu hroznů nepamatuje žádný Bzenčan, ať je sebestarší. Tuto úrodu umožnilo přímo ideální počasí, pernospóra jako by odešla z našich vinohradů. Někteří stříkali jen jednou, někteří dvakrát. V září byl krásný pohled na bohaté hlavy, ověšené zdravými hrozny, jež dosahovaly 21 – 24 stupňů cukernatosti. To bylo vinobraníčko! Šťastní byli ti vinaři, kteří měli z dřívějších let dostatek sudů.

Široko daleko od Bzence byly vyprodány v obchodech skleněné demižony po 50 litrech, neboť víno teklo potokem. A také útržky mnohých vinařů byly pohádkové 20 – 30 tisíc korun. Ti si namastili kapsy. Úředně byla stanovena úroda z 1 aru na 50 kg, ale téměř ve všech případech byla daleko vyšší. A těch písniček po celý rok, co se ozývalo ze sklepů, ale i těch domácích výstupů, když muži se zapomněli podívat na hodinky a přišli domů až k ránu. I ta nadúroda má rub a líc. Ale i jinak to byl dobrý rok, i žně byly bohaté. Jenom meruňky selhaly, zato jabloně daly tolik, že s jablky se málem pohrdalo, a broskví bylo tolik, že jich bylo pod stromy jako chroustů. Ve výkupně je nakonec nebrali. Je to vina nepružného obchodu, neboť ve městech tyto nadbytky nebyly a myslím, že by městské děti toto dobré ovoce rády zkonzumovaly. Dále je nutno předem poukázat na to, že se letos konaly volby. Starší generace, zvyklá kdysi na volební boje s celým arsenálem slibů, ale i pomluv a špinění, jim tak na chuť nepřišla, byly pro ně příliš klidné, mladší generace je pojímá s elánem. Nejmladší generace je však jakoby zhýčkaná, je pohodlná, mnohdy bez zájmu, vše jí připadá, jako by to takové už muselo být odjakživa. Ale i volby rozvířily klidnou hladinu života, bylo nutno se přece jen nad nimi zamyslit, přijít na předvolební schůzi, tam říci svůj názor, kritiku, pochválit i pohanět. A bylo často rušno při těchto schůzích, docházelo k výměně názorů, k usměrnění mylných názorů a informací.

A třetí časté téma pohovorů bylo JZD. O něm se mluvilo v kruzích zemědělců, bohužel nejčastěji při skleničce vína ve sklepě, méně řečí bylo na členských schůzích, kde právě měla nalézat svůj terč kritika. Kritiku za zdí nenásleduje otevřená kritika, natož skutek.

Jako rodilý Bzenčan si však zde postěžovat, že naše město zůstává městem okrajovým, zdá se mi, že upadá, což pociťuji nejvíce, vrátím-li se domů z Kyjova, z Veselí, nemluvě už o Hodonínu a Hradišti. Tam se všude buduje, Bzenec stagnuje. Průmysl se Bzenci jaksi vyhýbá. Máme zde na třech místech dílny Trudu – truhlářského družstva, máme zde Frutu, máme zde malou octárnu, OPP – okresní průmyslový podnik, Stovku v Olšovci – šití prádla, vinařské závody, menší výrobu cementového zboží na Dúbravě, ale to jsou jenom malé podniky proti okolním mamutím podnikům. Vinu na tom má snad i jistá nepružnost Bzenčanů z let minulých.

Přes tyto určité nedostatky bzenečtí rodáci se rádi vracejí do Bzence, kochají se idylou vinohradů i lesů. Schází jim však vůně majoránky, jímž voněl v srpnu téměř každý dům. I tu bzeneckou pouť trochu kritizují: kolotoč je na vstupenku, ve stáncích jenom stálí zaměstnanci Jednoty, a i ti nezvou hlasitě ke koupi, nevychvalují hlasitě své zboží. Je to už moderní pouť, samé auto a motorka. Po poledni je náměstí jako vymeteno, všichni jsou v zámecké zahradě na vinařských slavnostech, jež však toho vinařského charakteru mají pramálo. Dějí se pokusy s vytvořením scén s obsahem vinařským, ale toto se tvoří také trochu dlouho. A tak tento nedostatek zaplní džezové orchestry z Prahy nebo estrádní soubory z Brna. A po těchto slavnostech zůstanou na náměstí jenom kelímky, různé papírové obaly a v pokladně osvětové besedy 30 – 40 tisíc korun, jimiž pak po celý rok dotuje ztrátové podniky kulturní – divadla, koncerty a přednášky.

Po tomto povšechném úvodu se podíváme na Bzenec tak trochu lupou. Nádražní ulicí, která posud není plně zastavěna, přijdeme na náměstí. Ten park je už pěkně vzrostlý, pečlivě udržovaný, opravdu okrasa města i s menším parčíkem na severovýchodní straně náměstí. Jen jihovýchodní část jeho nemůže dostat stále lepší tvářnost. Zmizela konečně stará vážní budka i s váhou a stará trafika. A obchodů je zde dost.

Obchody

Podívejme se, kolik je v Bzenci obchodních místností. Prodejny masa jsou 4, mléka 2, prodejna cukrovinek 1, potravin 6, pohostinství je 7 a vinárna 1, prodejna obuvi 1, 2 opravny obuvi a punčoch, po 1 prodejně partiového zboží, látek, papíru, hraček, 1 chemodroga, 1 prodejna stavebního zboží a konečně moderní obchodní dům, kde obdržíte televizory, rádia, elektropotřeby, sklo, porcelán, železné zboží, prádlo, šaty atd.

Nevyhovující je prodejna potravin v Olšovci pro tolik obyvatel. Proto po dohodě se zástupci Jednoty dohodnuto postavit novou prodejnu o kapacitě 170 m² prodejní plochy, kde se budou prodávat potraviny, maso a průmyslové zboží nezbytné prodejny. Nově a účelně byla upravena prodejna hraček, z níž byl přemístěn prodej textilu a kožené galanterie, ale sloučena s ní prodejna papírového zboží Narpa. Během roku došlo k určité reorganizaci obchodů.

Komunální služby

V domě pana Františka Hoška bylo zřízeno jediné holičství a kadeřnictví, vše bylo zařízeno velmi vkusně a účelně. V domě p. Koziny byla zřízena květinová síň, kde se prodávají věnce, kytice a výpěstky místních 2 zahradnictví. Dále je u nás dámské krejčovství, sklenářství, oprava elektrospotřebičů, instalatérství, zámečnictví, stolařství. Uvažuje se o zřízení opravny televizorů. Těch přibývá jak hub po dešti, nejbližší je opravna ve Strážnici.

Retranslační stanice

Poněvadž se špatně chytá v Bzenci Brno, buduje se v Kněžích horách malá retranslační stanice, a to s pomocí místních brigádníků.

Musím připomenout, že v Bzenci už není panské krejčovství, krejčí pracují u ČSD nebo v jiných podnicích.

A jaké je zásobování obchodů? Všeho zboží je dostatek, i potravin, masa, jen citrony se objevují v obchodě se zeleninou jen nárazově a to pak bývá velká fronta a trochu nepříjemností, zda mají na ně nárok jen děti a nemocní, nebo všichni obyvatelé. Ačkoli masa a masných výrobků je už dost, přece si mnohé ženy nemohou odpustit, aby před Masnami netvořily fronty, teď už opravdu zbytečně. Na čistotu v obchodech, správnou váhu a cenu zboží dohlíží dohlížecí výbor Jednoty a Výbor žen. Nedostatky se hlásí v sezeních MNV, chyby se napravují, takže po té stránce nemohou si lidé stěžovat.

Trhy

Každý čtvrtek se konají na náměstí trhy se zeleninou, na řádku u lékárny se prodává drůbež, máslo, smetana, vajíčka, mák a jiné přebytky ze záhumenkových hospodářství. Tam se ovšem smlouvá, tam platí starý zákon nabídky a poptávky, tam zákony řízeného hospodářství nepronikly.

JZD

Všimneme-li si zápisu rady MNV nebo pléna, je otázka poměrů v místním jednotném zemědělském družstvu vždy v popředí zájmu. Do rady je volán hlavní agronom, zootechnik, nebo předseda, aby podali zprávu o stavu setí, žní, sklizně sena, brambor, o krmivu pro dobytek, o průběhu oprav zemědělských strojů atd. Rada a plénum MNV se jim snaží pomoci, kde to jenom jde. Problémy jsou však stále, poněvadž chod družstva je v prvé řadě odvislý na poctivé a cílevědomé práci všech, opakuji, všech jeho členů. Ti kdyby říkali, že je to naše družstvo, pak by mnohé těžkosti odpadly.

Poněvadž se stále provádějí různé úpravy půdy, podívejme se, na kolika JZD hospodaří: půdy je celkem 857,56 ha, z toho je:

 • 779,76 ha zemědělská půda,
 • 556,97 ha orná půda,
 • 223,48 ha luk,
 • 6,25 ha vinic,
 • 48,23 ha lesa.

Tuto půdu kromě několika koňských potahů, obdělává 16 traktorů, k nimž je 22 vleků. Ostatních strojů zemědělských je dostatek, potíže dělá družstvu uskladnění strojů na zimu. Stroje opravuje četa opravářů podle plánu, opravny jsou v Olšovci (bývalá hadrárna), tam byla zřízena i pumpa na naftu, aby byl přesný přehled o spotřebě pohonných látek.

Dodávkové úkoly jsou značné:

 • vepřové maso 560 q,
 • hovězí 630 q,
 • mléko 315 000 l,
 • vejce 305 000 ks,
 • drůbež 55 q.

Tyto dodávky, to je největší starost představenstva družstva, v jehož čele je občan z Domanína Čožík. Seno i otavy se obyčejně špatně sklidí, což zaviní mnohdy špatné počasí, stejné těžkosti jsou se silážováním, takže ke konci roku musí být propočítáváno, kolik kg sena nebo siláže, kolik dkg zrna a krmiva může být denně vydáváno, aby se vystačilo do příští sklizně. A jsou to mnohdy jen dávky sotva postačující, takže užitkovost dojnic silně poklesá, rovněž přírůstky na dobytku. Ale toto vše je v možnostech všech členů, aby to vyřešili. Brigádníci ze závodů, ze škol i z místní posádky vypomáhají, kde je toho třeba.

Tyto těžkosti nemá státní školní statek, poněvadž tam se pracuje na pevnou odměnu, tam pracují i žáci zemědělské mistrovské školy.

Školní statek Háj obhospodařuje: celkem 269,75 ha půdy, z níž je 265,78 ha zemědělské půdy, 178,23 ha orné půdy, 16,06 ha vinic a 66,28 ha luk.

A má tyto dodávkové úkoly:

 • vepřové maso 277 q,
 • hovězí maso 103 q,
 • drůbež 9 q,
 • mléko 125 000 l,
 • vejce 55 000 ks.

Ředitelem zemědělské mistrovské školy je Dr. Šťastný z Brna.

Abych byl konkrétní ke krmivové základně JZD, abych ukázal, před jakými problémy a starostmi stojí vedení družstva, poznamenávám, že v prosinci bylo konstatováno, že celková spotřeba krmiv je kryta takto: Spotřeba slámy bude 84 vagony, v zásobě jenom 71 vagonů, ostatní se doplní hrabankou z lesa, siláže je potřeba 343 vagonů, předpokládaných je 158 vagonů, spotřeba sena 72 vagonů je plně kryta, rovněž spotřeba 19 vagonů brambor pro vysoké hektarové výnosy je plně kryta. Na podzim se pásl mladý dobytek na 23 ha otav. Plynulému zásobování dobytka škodí i roztříštěnost ustájení, které je dosud na 5 místech, jakož kupříkladu u rafinerie lihu – tzv. ranč, porážka a konečně fara.

Soukromě hospodařící rolníci

Soukromě hospodařící jsou rolníci od 0,50 ha půdy a jsou to dosud: Kučera St., čp. 228; Uličný Horymír, čp. 278; Goliáš Jindřich, čp. 313; Jelínek Jakub, čp. 343; Gubíková Josefa, čp. 629; Goliáš František, čp. 694; Goliáš Jan, čp. 856; Opravil Lud., čp. 905; Novák J., čp. 1 067. Jakub Jelínek, Goliáš Jan a Gubíková Josefa předali půdu nad 0,50 ha JZD, jako důvod byl u Jakuba Jelínka, že jeho syn Zdeněk je zaměstnán u školního statku, Jan Goliáš pro nemoc a stáří. Jejich žádosti rada městského výboru vyhověla, takže jich zůstává jenom 6. Až na St. Kučeru plnili dodávky na 100%, v několika případech je překročili. V 1. pololetí roku obhospodařovali: 34,47 ha půdy, z toho orné 25,53 ha a měli tyto dodávkové úkoly: vepřové maso 36,25 q, hovězí maso 30,50 q, mléko 16 515 l, vejce 13 744 ks, seno 6 q.

Stav hospodářského zvířectva

K 1. 7. 1964 byl proveden soupis domácích zvířat, jež provedlo 34 soupisových pracovníků, po soupisu provedena namátková kontrola a nebylo shledáno žádných závad:

 

Druh zvířat: obec celkem ks: z toho JZD: ostatní chovatelé:
skot 674 612 62
z toho krav 267 233 34
vepři 933 604 329
z toho prasnic 67 64 3
drůbež 12 134 9 143 2 991
z toho slepic 4 383 2 209 2 174

Školní statek Háj měl celkem 117 ks skotu, z toho je 56 ks krav. Vepřů celkem 126 ks, z toho 15 ks prasnic a 1 kanec. Slepic 340 ks, kuřat 963 ks a kohoutů 24 ks.

A nyní navštívíme kancelář JZD a nahlédneme do účetních knih.

Dovíme se z nich, že:

 • Tržba z rostlinné výroby za rok 1964 je 1 733 635 Kčs.
 • Ze živočišné výroby 2 256 430 Kčs.
 • Za lesní výrobky 2 456 Kčs.
 • Za služby a práce (traktory, koňské potahy, mlácení) 301 000 Kčs.
 • Aktivní úroky z vkladového účtu u SBČ 3 000 Kčs.

Celkové peněžní příjmy jsou:  4 296 521 Kčs.

 

Vydání:

 • Náklady na živočišnou výrobu jsou 419 803 Kčs.
 • Přímé náklady rostlinné výroby 493 372 Kčs.
 • Náklady na lesní hospodářství 5 119 Kčs.
 • Spotřeba DKP 36 000 Kčs.
 • Spotřeba elektřiny a vody 43 000 Kčs.
 • Pohonné hmoty 263 596 Kčs.
 • Náklady na běžné opravy 240 000 Kčs.
 • Na stravování a dopravu brigádníků 4 000 Kčs.
 • Odpisy základních prostředků 420 000 Kčs.
 • Ostatní všeobecné náklady 2 000 Kčs.
 • Mzdy a příspěvky na pojištění zaměstnanců a techniků 216 000 Kčs.
 • Cestovné a obchodní náklady 4 000 Kčs.
 • Kancelářské potřeby a náklady na spoje 16 000 Kčs.

Celkem 2 162 890 Kčs.

 

Položky snižující peněžní příjmy:

 • Úbytky výroby r. 1963 určené k prodeji 1964 (mléko, vejce) 4 866 Kčs.
 • Daně a poplatky 259 728 Kčs.
 • Pojistné 170 000 Kčs.
 • Pasivní úroky z úvěrů a půjček 57 000 Kčs.

Celkem 486 728 Kčs.

 

Příděl NF na rozšířenou reprodukci 138 600 Kčs.

Příděl soc. fondu 176 629 Kčs.

Příděl kulturnímu fondu 43 000 Kčs.

Na prémie 122 058 Kčs.

Členům na 77 450 pracovních jednotek po 15 Kčs – 1 161 750 Kčs.

 

Pracovní jednotka na konci roku byla 16,58 Kčs a 6 q zrnin na osobu nebo 8 q na rodinu. Zbytek naturálií nevydaných in natura, ale proplacen v penězích po 1,245 Kčs za 1 kg zrnin, vyplývajících z nároku na naturální odměnu, přesahující určitý strop za počet odpracovaných PJ za rok.

Hodnota zemědělských strojů v JZD je 1 883 000 Kčs.

Volby 14. 6. 1964

Letos uplynulo čtyřleté období od posledních voleb a obyvatelstvo města bylo postaveno před důležitý úkol, aby zvolilo nové poslance do MěNV. Volbám předcházelo mnoho schůzí, na nichž byli voliči seznamováni s jednotlivými kandidáty, s jejich životopisem i s jejich dosavadní činností v obci. Někdy to byly schůze dosti rušné. Kromě toho na schůzích byl probírán pracovní plán nového městského národního výboru na příští údobí.

Volilo se:

 • 1 poslanec do Národního shromáždění: soudruh Toman z Hodonína
 • 1 poslanec do KNV: soudruh Fiamoli
 • 3 poslanci do ONV: soudružka Macháčková

soudruh Slavík Stanislav

soudruh Drlík Jiří

 • 1 soudce z povolání: soudruh Zdeněk Juřena
 • 6 soudců z lidu: – Gistr Josef, Holčíková Eva, Cigánek Josef, Simon Frant., Sochna Mil., Drlík Jiří.
 • 37 poslanců do MěNV:
 1. Cihelková Josefa
 2. Vašíček Otto
 3. Navrátil Zdeněk
 4. Jelínek Josef
 5. Vytonský Maxmilián
 6. Michálek Vojtěch
 7. Čmelík Adolf
 8. Majerová Pavla
 9. Rymeš Antonín
 10. Ptáček Dušan
 11. Habáňová Jindra
 12. Ťulpa Jaroslav
 13. Motyčková Bohumila
 14. Vytrhlík Oldřich
 15. Wolf Miroslav
 16. Setinská Drahomíra
 17. Gistr Josef
 18. Fiamoli Vladimír
 19. Žerávková Jiřina
 20. Šatava Josef
 21. Zábelková Drahomíra
 22. Novoměstský Milan
 23. Stoček Ludvík
 24. Klučka Karel
 25. Novák Jan
 26. Cigánek Josef
 27. Exelová Františka
 28. Hudeček Karel
 29. Anselmi Josef
 30. Holakovský Josef
 31. Stürzenhofer Josef
 32. Novotný Jindřich
 33. Němeček Pavel
 34. Ševčík Jaroslav
 35. Jelínek Karel
 36. Osyčka Otto
 37. Benedikt Josef

Z 37 poslanců bylo zvoleno 33 poslanců. Z celkového počtu 2 867 voličů byly proti kandidátům odevzdány pouze 4 hlasy.

Politické složení MěstNV je následující:

 • 20 poslanců je členy KSČ,
 • 1 poslanec je členem československé strany social.,
 • 1 poslanec je členem čsl. strany lidové,
 • 15 poslanců je bez politické příslušnosti.

Sociální složení:

 • dělníků 9,
 • úředníků 16,
 • družstevních zemědělců 4,
 • ostatních (i důchodců) 8.

Z toho je 29 mužů a 8 žen.

Věkové rozvrstvení: 2 poslanci do 30 let, 11 poslanců od 30 do 40 let, 14 poslanců od 40 do 50 let, 10 poslanců nad 50 let. Věkový průměr je 44,8 let.

Předsedou MěNV byl zvolen Němeček Pavel. Do rady byli zvoleni:

 • Novotný Jindřich – finanční komise,
 • Novák Jan – zemědělská komise, místopředseda,
 • Vašíček Otto – pro místní hospodářství a průmysl,
 • Stürzenhofer Josef – pro výstavbu a zvelebení města,
 • Novoměstský Milan – pro školství a kulturu,
 • Klučka Karel – sociálně zdravotní,
 • Jelínek Karel – pro obchod,
 • Jelínek Josef,
 • Ťulpa Jaroslav – tajemník,
 • Exelová Františka.

Pomocná bytová komise: předseda Gistr Josef.

Sbor pro občanské záležitosti: soudružka Motyčková Bohumila.

 

Rada městského národního výboru pracuje podle vypracovaného plánu, zasedala jednou za 14 dní (čtvrtek v 15 hod.), od počátku volebního období konala 12 schůzí s průměrnou docházkou 79,5%. Do schůzí rady byli zváni zástupci různých složek a komisí, jichž se řešení týkalo. Plenární schůze byly 4 s průměrnou docházkou 82 %.

 

Komise finanční a plánovací konala 6 schůzí.

Komise zemědělská konala 12 schůzí.

Komise pro výstavbu a zvelebení města konala 9 schůzí.

Komise pro místní hospodářství a průmysl konala 6 schůzí.

Komise pro školství a kulturu konala 9 schůzí.

Komise pro vnitřní obchod konala 5 schůzí.

Komise sociálně zdravotní konala 6 schůzí.

Komise pro ochranu veřejného pořádku konala 5 schůzí.

Komise bytová konala 5 schůzí.

Sbor pro občanské záležitosti konal 12 schůzí.

Sbor pro občanské záležitosti

Zaslouží si naší pozornosti. Má 12 členů a pracuje podle vzorného plánu. Při svatebních obřadech účinkuje vždy její nový soubor. Velmi pěkné je vítání do života mladých občánků Bzence, kam přicházejí i zástupci ze závodů, kde pracují rodiče novorozeňátek. Oslavy se konají v zasedací místnosti na MěNV, jen diamantová svatba manželů Dočkalových se konala v jejich bytě, poněvadž se nechtěli na MěNV dostavit. Proto je navštívil soudruh Wolf a předsedkyně soudružka Motyčková s jednou svazačkou a všichni účastníci tohoto aktu byli dojati srdečností, jež tam zavládla, a manželé Dočkalovi budou jistě dlouho vzpomínat na tuto událost. Velmi dojemné bylo rozloučení před domem s ředitelem vinařské školy ve výslužbě Ladislavem Čechem a jeho příbuzní srdečně poděkovali soudruhu Vašíčkovi za krásně stylizovaný smuteční projev. V květnu se koná už téměř tradiční gratulační slavnost občanů starších 75 let za účasti poslanců, kde si naše stařenky a staříčkové zavzpomínají vzájemně na svá mladá léta, jsou pohoštěni, poslechnou si kulturní pořad a pak dlouho na tyto teplé chvilky vzpomínají. Občané, kteří dovrší 80, 85 a 90 let jsou navštíveni, jsou jim předány dárečky s přáním dalšího zdraví a spokojenosti. Před každým pohřbem rozloučí se sbor se zesnulým smutečním projevem vysílaným místním rozhlasem. Pěkné je předávání občanských průkazů na Sokolovně, kde k mladým budoucím občanům je poukazováno, jak se mají v životě chovat. Letos bylo předáno 65 občanských průkazů. Akce sboru jsou fotografovány a obrázky vystaveny ve skříňce na budově MěNV.

Komise sociálně zdravotní

Je to komise, na kterou se obracejí starší a churaví občané, potřebují-li nutně pomoc. Komise rozhoduje o poskytování příspěvků na stravování důchodcům, takže někteří platí za obědy jen 50 haléřů. Letos bylo vyplaceno celkem 32 035,80 Kčs. Průměrný počet strávníků je 44 důchodců. Dále přiděluje komise jednorázovou sociální výpomoc, například bývalému povozníkovi Boh. Försterovi bylo dáno 150 Kčs na uhlí, k vánočním svátkům navrženo dát sociálně slabým spoluobčanům po 50 – 100 Kčs na zakoupení potravin, oděvů apod. Opakovaná sociální výpomoc se vyplatila letos 4 osobám ve výši 2  850 Kčs. Po předložení lékařského vysvědčení bylo 3 osobám s tuberkulosním onemocněním vyplaceno 7 841 Kčs. Komise navrhla 2 důchodce do Domova důchodců, kteří se tam dostali. Dále kontroluje veřejné stravování, čistotu v obchodech a pohostinstvích, sociální zařízení na Lidovém domě a na Sokolovně. Činnost této komise se uplatňuje silně ve spolupráci s ČSČK, při kontrole bezpečnosti o žních, při kontrole lékárniček a bezpečnosti práce v JZD, při kontrole čistoty města. Rozhlasovými relacemi upozorňuje na bezpečnost při koupání, úzce spolupracuje s lékaři.

Zdravotní situace

Proto se zmíním hned i o této důležité otázce, jíž dnes je věnována velká péče. Porady pro budoucí matky se konají pravidelně každý týden, děti na školách jsou pod stálým dohledem lékařů odborníků, celkově je prohlédnutý každý žák, jenž opouští školu. Všechny lékařské prohlídky i léky jsou zdarma.

Letos se nevyskytlo žádné vážnější onemocnění jako v minulých letech, ojediněle jen infekční žloutenka. Lékař Dr. Žarošský ordinuje již od 15. 1. normálně vedle Dr. Pavlisky, jen v pátek jezdí do nemocnice na praxi. Dětský lékař ordinuje v pondělí od 10 – 12 hod., úterý a další dny od 8 – 10 hod. V sobotu je gynekologická poradna od 10 – 12 hod.

V lednu byly promítnuty v závodech Trud a Fruta zdravotnické filmy za účasti obvodního lékaře a zdravotní sestry, v únoru další filmy pro širší veřejnost v sále Lidového domu, což organizoval ČSČK. Přednáška Dr. Žarošského na téma „Čestní dárci krve“ měla velký úspěch a 26 dárců krve odjelo do Kyjova korporativně autobusem k odběru krve.

Zasloužilé ženy

Fiamoli Rozálie, Macháčková Irena a Tomečková Věra byly na Mezinárodní den se zasloužilými ženami přijaty předsedou okresního národního výboru v Hodoníně.

Kulturní dům.

Je jednou z hlavních starostí rady MěNV. Vedoucím stavby je soudruh Ryzák, vedoucí staveb v důchodu. Největší starost působí nedostatek zedníků a pomocníků. Poslanci ve svých obvodech dostávají stále za úkol, aby agitovali mezi voliči, aby podle potřeby chodili vypomáhat na stavbu. Není naděje, že by kulturní dům byl otevřen v polovici příštího roku, nezrychlí-li se tempo výstavby. Do konce roku 1963 je hodnota stavby 1 667 200 Kčs, v roce 1964 je rozpočtována hodnota 940 900 Kčs, na dokončení v roce 1965 počítáno 800 400 Kčs, takže celková hodnota díla by byla 3 408 500 Kčs.

Jarní úklid

Jarní úklid v Bzenci se stal už též tradiční. Je to velmi prospěšná akce. Žáci ZDŠ posbírají po domech všechny nepotřebné textilie, hlavně kovové střepy, jež by jinak našly své konečné místo odpočinku někde ve zmole. Při jarním úklidu se navrhují k úpravě poněkud zanedbané části města, jako kupř. letos část Bzinské ulice, zvaná Na luži. Tam vznikly pěkné záhonky, pěkný parčík, je to tam k nepoznání. Rovněž parky jsou upravovány, je to někdy jako ve včelím úle, nikdo nechce mít před domem neupraveno. Tento chvályhodný akt by však měl být po celý rok. Záslužné bylo, že se konečně upravilo i prostranství u bufetu před nádražím, neboť dosavadní poměry kolem bufetu nebyly dobrou vizitkou pro Bzenec. Tož, kéž ten jarní úklid trvá alespoň do listopadu. Při této příležitosti poznamenávám, že dům č. 808, bývalý obchod Antonína Hanka, jenž už byl ve velmi špatném stavu, byl určen ke zbourání a na jeho místě bude postaven dvouposchoďový dům, v němž budou bytové jednotky.

Muzeum

Rovněž bývalý hotel Skála není v nejlepším stavu. Rozhodnuto, že bude opravena jeho fasáda, že bude dáno do pořádku jeho přízemí, nová okna, upraveny podlahy a zdi a že tam v jubilejním roce 1965 bude instalováno muzeum pod firmou Výstavní síň. Tato akce je pod patronací i přímou podporou okresního muzea v Hodoníně, jež dodá nějaký instalační materiál. Poněvadž bývalý správce muzea, pisatel těchto řádků, působí již 3 roky jako ředitel ZDŠ v Žeravicích a tam i bydlí, nebyly sbírky po delší dobu pod ničí starostí. Bude, je tedy třeba znovu inventovat a pak provést v nových vitrínách instalaci. Bude to práce těžká, ale mnozí Bzenčané už volají po tom, aby se mohli podívat na památky minulosti a v místnostech muzea si popovídat o tom, co dříve a jak v Bzenci bývalo.

Školství

Letos pojednám stručně jenom o ZDŠ. Má 660 žáků. Výuka trpí, že mnoho učitelů nemá odbornou kvalifikaci, že převážná většina jsou ženy, z nich zase většina mladé maminky, jež mají nárok na mateřskou dovolenou a na opatrování svých dětí v případě onemocnění, takže během roku dochází k suplování předmětů. To se zase odráží v prospěchu žáků – o pololetí propadlo 37 žáků, to je 5,4%. Pionýrská organizace má 323 pionýrů a 128 jiskřiček, funkci vedoucího PO vykonává soudruh učitel Mir. Kučera. Všechny oddíly mají své vedoucí, cele to jsou vesměs mladí lidé, bez jakékoli předběžné přípravy. V tomto roce byla pro pionýry vybudována klubovna z místnosti bývalé cukrárny u Smočků. Pionýři si dali určité závazky: vypěstovat pro JZD 1 000 broskví, pomáhat jim při špičkových pracích, udržovat park před školou. Družina mládeže má 2 oddělení po 30 dětech. Nutno pro ně upravit hřiště na dvoře školy v Zámecké ulici.

Osvětová beseda

Koná pravidelné schůze podle celoročního plánu. Škoda, že se jí nepodařilo dosud navázat úzký styk s JZD, které do OB nevysílá svého zástupce. OB má řídit agitaci a propagaci, ale právě nezájem JZD i jiných podniků je brzdou těchto akcí. Rovněž se OB nepodařilo získat pro kulturní činnost mládež. Nemůže ji dostat ani do divadelní činnosti, ani do kurzů němčiny a ruštiny. Mladí holdují jen estrádám a tanci, koncerty nejsou ve sféře jejich zájmu. OB řídí všechnu kulturní činnost v obci. Jako člen OB si v přednáškové činnosti i v pořádání výstav vede dobře organizace místních zahrádkářů a ovocnářů. Divadelní kroužek OB sehrál 2 divadelní hry, loutkových her bylo 5, přednášek celkem 13.

Tělocvičná jednota Slovan

Fotbalisté sestoupili z 1. A třídy do 1. B třídy, oddíl nemá po odchodu několika hráčů kvalitní hráče a má i svízelnou finanční situaci. Má 5 družstev, 2 dospělých, 1 dorostu a 2 žákovská družstva. Na hřišti u lesa byly postaveny kabiny, čeká se však na brigádníky, kteří by je omítli a provedli vodovodní instalaci. Oddíl hokeje hrál se střídavým štěstím. Šachový oddíl vyhrál okresní přebor a postoupil do krajského přeboru. Menší úspěch měl oddíl košíkové.

Velmi pěkně si vedl v okresních turnajích oddíl stolního tenisu a je na předním místě.

Rok 1964 je vstupním rokem do III. celostátní spartakiády. Nácvik žactva i dorostu je zajištěn po stránce škol, kde nacvičují pilně soudružky učitelky a učitelé. Cvičitelem mužů je soudruh Oldřich Kučera, ženy vede soudružka Vlasta Haindlová, jsou však potíže získat muže pro tento úkol.

Oslava 20. výročí Slovenského národního povstání

V červenci byla ustavena městská komise, jež měla připravit tyto oslavy. Byl vydán zpravodaj, jenž rozeslán do závodů, škol a organizací. 25. 8. se konal slavnostní večer, od 26. 8. do 1. 9. festival širokoúhlých filmů v zámecké zahradě. V sále kina Svět kulturní pořad předvedli příslušníci VÚ Senica.

950 let města Bzence

Na příští rok se plánují velké oslavy 950 let města Bzence. K tomu účelu vytvořen výbor, který má tyto oslavy připravit po všech stránkách. Stránka historická je velmi zajímavá, zpracování určitých úseků bylo přiděleno několika občanům. Poněvadž pracuji dlouhá léta v tomto oboru, přenechávám tuto otázku, která je dosti složitá, až na zápis roku 1965, kdy oslavíme i 20 let našeho osvobození.

Tím končím letošní zápis. Vím, že není dokonalý, že nevyčerpal vše, co se v našem městě událo. Vybral jsem jen ty nejdůležitější momenty, ač by bylo mnoho jiných, snad i zajímavých událostí. Ty jsou však v zájmu jen krátkou dobu – myslím různé havárie, klepy, nějaké to odcizení, výtržnost – že nepovažuji za nutné je zapisovat. Tož teď nám jenom zbývá čekat, co nám přinese rok 1965. Prožijeme-li jej v míru, zda bude zase něco nového zbudováno. A to je přáním všech lidí. Těžkosti se překonají, určité nedostatky při dobré vůli odstraní, ale inter arma silent musae, a já tvrdím, že vše.