Kronika města Bzence – rok 1949

Zima z roku 1948 – 49 byla mírná, jen několik dní bylo mrazivých, měsíc únor byl tak teplý, že lidi už pracovali na polích, jmenovitě na zahradách, kde ryli, hrabali a už i seli ranou zeleninu. Tyto předčasné práce však přivozují nedočkavým zemědělcům choroby rázu revmatického, neboť klečí v chladné půdě „jako krtci”. Konec března byl studený a deštivý. Podobně tomu bylo i v květnu a červnu. Léto bylo většinou studené a deštivé, podzim však byl velmi krásný a suchý, což velmi prospělo kvalitě hroznů. Bzenčané jen litovali, že na tento rok byly stanoveny velké kontingenty hroznů, že vínečko nemůže vyzrát v jejich sudech.

Opravy na škole

Ve školním roce byly dokončeny velké adaptační práce na škole. Dokončeno bylo zařízení ústředního topení, pro něž musel být prohlouben sklep. Zavedením ústředního topení byla odstraněna lopotná práce školníka, kterou měl s vynášením několika desítek uhláků uhlí a košů uhlí do prvního a druhého patra školy. Poslední léta to prováděl školník Krůta, jemuž vypomáhala v této práci jeho manželka, mnohdy i děti. Kromě toho však musil vynést opět několik uhláků popela, připravit do kamen na příští den a teprve potom uklízet. Časně ráno vstát a ve všech třídách udělat oheň, znovu obejít třídy a přiložit uhlí, a zas a zas – práce do umoření. A dnes? Zatopí v kotli, kontroluje tlak, v třídách teplo a čisto. „Škoda”, říká školník Krůta, „že už budu muset do penze a že neužijo toho, po čem jsem stále jen snil.” Vodovod je zaveden na všechny chodby a tím odpadá běhání žáků pro vodu k pumpě před školou. Zavedením ústředního topení ušetří se slušná položka v rozpočtu na školu a peněz těchto může být použito na účelné věci.

Zemědělská družstva JZD

Dne 12. 2. byl podán návrh zákona o zemědělských družstev, která mají pomoci jednak zemědělcům při jejich práci většinou až dosud individuální a to mechanizací, použitím strojů, jež mají snížit dřinu a zvýšit produkci zemědělskou. To je umožněno jen zcelením drobných políček ve velké lány, na nichž bude možno použít traktorů. Proklamuje se heslo, že půda patří těm, kdo na ní pracuje. V důsledku toho pojímá se do nově založených družstev půda statkářů a půda církevní. V Bzenci je statek ing. Dedka, a pak na podzim došlo k prvnímu dělení farních polí. Faře ponecháno jen 5 ½ ha polí, mezi nimi pole a louky fundační.

Pavel Kutný – primice

Dne 26. 6. byl v Českých Budějovicích vysvěcen na kněze místní rodák Pavel Kutný, jenž pochází z rolnické rodiny čp. 199 v Olšovské ulici. Do Bzence se dostavil dne 28. 6. večer a byl pozdraven zástupcem obce p. Frant. Indrůchem, předsedou lidové strany. Svou primici měl dne 3. července v místním kostele katolickém.

Při této příležitosti vzpomínám na p. Josefa Homolu, který byl kostelníkem po dobu asi 46 let. Dne 11. 7. zemřel v Praze u svých dětí ve věku 96 roků. Byl převezen do Bzence a 14. 8. měl pohřeb.

Kamenný kříž, který stojí dnes na místě už vetchého kříže na křižovatce cest za Starým hradem, zhotovil místní kameník Jan Šišák za 9 000 Kčs.

Hřeben střechy kostela byl opraven. Oprava stála 9 400 Kčs.

Škola střední a nástup do pětiletky

Novým rokem 1949 nastoupili pracující naší vlasti do nové éry budování socialismu, což má být umožněno pětiletým plánem. Propagace tohoto plánu, seznamování se s jeho úkoly, s jeho cílem proniká veškeré dění i v našem městě. Plakáty, vývěsní tabule – vše ve znamení pětiletého plánu. Proto i naše škola střední propaguje tento plán mezi žáky a část této propagace ukáži v následujících řádcích. Škola vydává časopis „Naše škola”, v němž žáci slibují, že i oni přispějí ke zdaru pětiletky tím, že se budou vzorně učit a chovat a že budou pomáhat brigádami, kde toho bude třeba. Odborný učitel Antonín Pojeta složil pro žákovskou samosprávu tuto pochodovou píseň:

(pozn.: Bude zveřejněna později.)

Stravování školní mládeže ve školním roce 1947 – 48

Vařilo se čtyřikrát týdně v měsících listopadu, prosinci, lednu, únoru, březnu a dubnu. Bylo celkem 73 stravovacích dnů. Bylo vydáno 8 473 porcí: výživné polévky 56x, maso s kroupami 4x, kakaa 3x, čaj s rohlíky 5x, guláš s brambory 8x, brambory na cibulce 2x.

Spotřeba hlavních potravin:

Tuk 40,10 kg, brambory 569 kg, cukr 22,40 kg, sušená vejce 10 kg, mouka 122,70 kg, kroupy 57 kg, mléko 13 plechovek, maso 10 kg, 16 krabic masových konzerv, 12 hovězích konzerv od Unry, 3 krabice hrachových konzerv.

O vánocích 1947 byly příznivcům školy poslány blahopřejné dopisy; účelem této akce bylo sehnat úhradu na stravovací akci. A skutečně sešel se obnos 20 516,90 Kčs. Okresní péče o mládež v Uherském Ostrohu přispěla této akci obnosem 3 000 Kčs. Tím bylo umožněno plynulé zásobování bez finančních obtíží.

Uvadím text tohoto novoročního pozdravu 1948:

Novoroční pozdrav 1948

s přáním blaha, štěstí, radosti a zdraví,
posílá Vám škola, již jste měli rádi.

Domníváme se, že láska nerezaví,
vzpomínky Vám něžné oživuje z mládí.

Jak ta léta plynou! Jako tažní ptáci –
ale ve škole jsou pořád chudí žáci.

Za každý dárek předem srdečné díky!

Seznam deportovaných obyvatelů národnosti židovské.

Poněvadž se mě podařilo najít kartotéku jmen obyvatelů národnosti židovské, kteří za II. světové války byli z Bzence deportováni do koncentračních táborů a tam většinou zůstali, považuji za nutné zapsat tento hrozný fakt do kroniky. Počet Židů se během války v Bzenci značně zvětšil, protože do Bzence se přistěhovalo ke svým příbuzným mnoho rodin z různých částí naší vlasti. U mnoha jmen je uvedeno jako zaměstnání dělník. Je to nouzové, vlastně nařízené zaměstnání. Mnozí takoví dělníci byli obchodníci, cestující, zástupci firem, zubní technici, u starších osob je záznam soukromník, pouze jeden z nich, a to Glaser Alfred byl rolníkem, vlastně s koňským potahem jezdil Bzenčanům na formanky. Pokud se týká nemovitostí, které po nich v Bzenci zůstaly, byly ve stavu ubohém, poněvadž bzenečtí Židé si nepotrpěli na kulturu bydlení, domy neopravovali. Kdo se do těch domů nastěhoval, musil domácnost řádně opravit, neboť zdi, stropy a okna i dveře byly povětšinou hodně zchátralé. Jen domy zámožnějších Židů nesly známky komfortu a opatrování.

poř. č. jméno stav zaměstnání datum narození místo narození odkud a kdy přišel bydliště
1. Adlerová Julie svob. soukromník 8.4.1876 Bzenec Bzenec Bzenec 806
2. Bick Karoline svob. soukromník 6.5.1867 Bzenec Bzenec Bzenec 730
3. Brief Berthold žen. chemik 1.2.1896 Bzenec Brno 31.7.1940 Bzenec 797
4. Briefová Leopolda (roz. Blinderová) vdaná v dom. 31.5.1904 ? Brno 31.7.1940 Bzenec 797
5. Briefová Charlotta vdova soukromník 4.1.1867 Petrov Blatnice 1879 Bzenec 797
6. Brösslerová Jana svob. dělnice 24.2.1912 Bzenec Bzenec Bzenec 801
7. Brösslerová Olga vdova soukromník 8.5.1877 Kvasice Kvasice 1909 Bzenec 801
8. Büchler Jindřich žen. úředník v.v. 12.10.1875 Šaštín u Senice Šaštín 1.7.1908 Bzenec 929
9. Büchlerová Růžena (roz.Hušáková) vdaná v dom. 8.9.1876 ? ? Bzenec 929
10. Davidová Berta (roz.Friedmanová) vdaná soukromník 13.2.1876 Adamov u Brna Vídeň 1896 Bzenec 538
11. Fusselová Hermína vdaná soukromník 10.4.1872 Praha -1939 Bzenec 538
12. Fischkusová Elsa svob. úřednice 14.3.1912 Rostoki – Beligrod -1914 Bzenec 13
13. Fischkus Felix svob. dělník 28.3.1914 Rostoki – Beligrod -1914 Bzenec 13
14. Fischkusová Lily svob. v dom. 24.10.1908 Áros – Rusko -1914 Bzenec 13
15. Fischkus Emanuel vdov. úředník v.v. 20.1.1880 Bzenec Bzenec Bzenec 13
16. Fischerová Pavla svob. soukromník 28.2.1860 Skalica Skalica 1914 Bzenec 192
17. Fest samuel žen. soukromník 1.3.1877 Boskovice Boskovice 1920 Bzenec 274
18. Festová Ellea (roz.Steinerová) vdaná v dom. 17.2.1897 ? ? Bzenec 274
19. Frankl Emil žen. soukromník 21.2.1882 Bzenec Bzenec Bzenec 66
20. Franklová Irma (roz.Müllerová) vdaná v dom. 13.2.1896 Bzenec Bzenec Bzenec 66
21. Franklová Marta svob. v dom. 9.4.1923 Bzenec Bzenec Bzenec 66
22. Franklová Marie vdova v dom. 28.5.1884 Vídeň IV Moravská Ostrava Bzenec 538
23. Fürst Šimon žen. penzista 21.12.1853 Bzenec Bzenec Bzenec 744
24. Fürstová Amálie (roz.Franklová) vdaná v dom. 10.7.1867 Bzenec Bzenec Bzenec 744
25. Fürstová Stella svob. v dom. 10.4.1894 Bzenec Bzenec zenec 744
26. Fürstová Laura svob. v dom. 30.10.1896 Bzenec Bzenec Bzenec 744
27. Fürstová Rozálie svob. soukromník 8.9.1861 Bzenec Bzenec Bzenec 805
28. Galia Rudolf žen. statkář 27.4.1863 Uherské Hradiště Luhačovice 1939 Bzenec 1019
29. Gansel Joachim žen. soukromník 13.2.1870 Starý Hrozenkov Moravská Ostrava Bzenec 86
30. Ganselová Štěpánka (roz.Huppertová) vdaná v dom. 11.12.1872 ? ? Bzenec 86
31. Glaser Alfréd žen. rolník 13.6.1895 Bzenec Bzenec Bzenec 780
32. Glaserová Markéta (roz.Bradová) vdaná v dom. 25.7.1901 Bzenec Bzenec Bzenec 780
33. Glaser Pavel svob. zám.učeň 23.4.1927 Bzenec Bzenec Bzenec 780
34. Glaserová Pauline (roz.Löwy) vdova soukromník 11.4.1868 Nedachlebice Bzenec Bzenec 780
35. Glaser Rudolf žen. obchod. 27.2.1891 Bzenec Bzenec Bzenec 314
36. Glaserová Gréta (roz.Kohnová) vdaná v dom. Bzenec Bzenec 314
37. Glaserová Eva svob. v dom. 29.9.1934 Bzenec Bzenec 314
38. Glaser Oskar žen. soukromník 1.6.1894 Bzenec Bzenec Bzenec 65
39. Glaserová Frieda (roz.Krigová) vdaná v dom. 15.9.1899 Bzenec Bzenec 65
40. Glaserová Anita svob. v dom. 28.5.1932 Bzenec Bzenec Bzenec 65
41. Glaserová Ivonka svob. v dom. 10.4.1936 Bzenec Bzenec Bzenec 65
42. Glaser Josef žen. děl. 15.2.1902 Bzenec Mikulov 1938 Bzenec 16
43. Glaserová Marta (roz.Paterová) vdaná v dom. 29.4.1901 Bzenec 16
44. Glaserová Cecilie vdova soukromník 25.5.1877 Nový Jičín Nový Jičín Bzenec 754
45. Grünfeld David vdovec soukromník 24.5.1867 Velká nad Veličkou Uh.Hradiště 1941 Bzenec 758
46. Guttmannová Eliška svob. v dom. 21.5.1895 Bzenec Bzenec Bzenec 742
47. Guttmannová Marie svob. v dom. 28.8.1885 Bzenec Bzenec Bzenec 743
48. Jelínková Amálie vdova soukromník 26.2.1872 Humpolec Humpolec 1900 Bzenec 86
49. Joklová Eliška vdova soukromník 22.4.1887 Kyjov Kyjov 1909 Bzenec 74
50. Juhn Alexander žen. děl. 14.5.1902 Bzenec Bzenec Bzenec 192
51. Juhnová Hedvika (roz.Plaschuerová) vdaná v dom. 17.11.1901 Bzenec Bzenec 192
52. Juhnová Julie svob. v dom. 10.11.1888 Bzenec Svatobořice 1931 Bzenec 286
53. Juhnová Regína (roz.Baranová) 5.10.1886 Bzenec 286
54. Juhn Otto svob. děl. 22.2.1904 Bzenec Bzenec Bzenec 286
55. Klein Otto žen. děl. 31.12.1901 Bzenec Bzenec Bzenec 317
56. Kleinová Jana (roz.Redlichová) vdaná v dom. 16.11.1904 Bzenec Bzenec Bzenec 317
57. Klein Zdeněk 22.2.1935 Bzenec Bzenec Bzenec 317
58. Kohnová Emma (roz.Juhrmannová) vdova soukromník 20.7.1873 Eidlitz Brno 1938 Bzenec 65
59. Kien Leonard žen. obch.zást. 11.5.1886 Uh. Ostroh Brno 1939 Bzenec 322
60. Kienová Olga (roz.Franklová) vdaná v dom. 4.3.1898 Bzenec Brno 1939 Bzenec 322
61. Kuhnerová Arnošta vdova v dom. 4.9.1864 Bzenec Bzenec Bzenec 518
62. Jahnová Ernestine (roz.Kuhnerová) vdova Bzenec Bzenec 518
63. Löwy Adolf žen. soukromník 6.11.1873 Nedachlebice Brankovice 1896 Bzenec 762
64. Löwy Amia (roz.Frostová) vdaná v dom. 24.12.1888 Bzenec 762
65. Manuelová Žofie svob. soukromník 1.10.1873 Dřinov Kuželov 1902 Bzenec 209
66. Motyčková Arnošta (roz.Winterová) vdaná v dom. 18.9.1904 Brno Mařatice 1940 Bzenec 762
67. Müllerová Berta vdova soukromník 13.4.1871 Bzenec Bzenec Bzenec 66
68. Ing.Nesselroth Bedřich žen. Inženýr 26.7.1901 Moravská Ostrava -1939 Bzenec 538
69. Nesselrothová Erna (roz.Franklová) vdaná v dom. 1939 Bzenec 538
70. Nesselrothová Růžena vdova v dom. 12.1.1871 Loseau – Rybnik 1939 Bzenec 538
71. Redlich Mořic vdovec soukromník 12.1.1864 Bzenec Bzenec Bzenec 758
72. Redlichová Ida svob. soukromník 30.6.1894 Bzenec Bzenec Bzenec 758
73. Redlichová Žofie (roz.Kaiserová) vdova soukromník 14.5.1875 Bzenec Bzenec Bzenec 747
74. Reich Emil žen. obchod. 5.9.1888 Stupava Koryčany 1912 Bzenec 67
75. Reichová Arnošta (Wasservogelová) vdaná obchod. 28.1.1888 Bzenec 67
76. Redlich Ervin žen. děl. 13.1.1899 Bzenec Bzenec Bzenec 758
77. Redlichová Berta (roz.Grünfeldová) vdaná v dom. 24.5.1907 Bzenec 758
78. Redlich Jiří 25.8.1938 Bzenec Bzenec Bzenec 758
79. Sablová Žofie (roz.Festová) vdova soukromník 27.8.1869 Boskovice Boskovice 1895 Bzenec 274
80. Sachsová Irma (Wasservogelová) vdaná v dom. 28.10.1892 Moravský Písek Břeclav 1938 Bzenec 67
81. Sachs Karel 16.2.1927 Bzenec 67
82. Sachs Vilém žen. děl. 26.11.1902 Mikulov -1938 Bzenec 664
83. Sachsová Jeanette (Winterová) vdaná 11.10.1909 Bzenec 664
84. Schön Otto žen. obchod. 12.7.1884 Napajedla Otrokovice 1935 Bzenec 76
85. Schönová Gréta (roz.Sommerová) vdaná 13.1.1897 Bzenec 76
86. Sommer Leopold vdovec soukromník 10.12.1863 Bzenec Bzenec Bzenec 733
87. Sommer Mořic žen. obchod. 17.12.1861 Bzenec Bzenec Bzenec 324
88. Sommerová Josefína (roz.Klugová) vdaná 23.3.1861 Bzenec 324
89. Spitzerová Hermína vdova soukromník 14.1.1861 Bzenec Bzenec Bzenec 31
90. Schneiderová Anna vdova v dom. 17.3.1884 Březolupy St.Město 1930 Bzenec 986
91. Schönová Irma (Sommerová) vdova obchod. 27.2.1892 Bzenec Bzenec Bzenec 76
92. Weiserová Růžena (roz.Glaserová) vdaná v dom. 16.12.1896 Bzenec Bzenec Bzenec 759
93. Winter Rudolf žen. soukromník 26.4.1870 Kopčany (Skalica) Koryčany 1893 Bzenec 664
94. Winterová Pavla vdaná v dom. 2.11.1893 Bzenec 664
95. Winter Šimon rozved. děl. 22.7.1910 Brno Uh.Hradiště 1941 Bzenec 762
96. Winterová Otýlie vdova v dom. 29.3.1878 Nová Ves Nová Ves Bzenec 762
97. Žarnovský Boris žen. děl. 11.7.1883 Ignatovka, Kyjev Senec, Galanta 1938 Bzenec 8
98. Žarnovská Etellea (roz.Kleinová) vdaná 24.7.1889 Bzenec 8
99. Königstein Hugo žen. soukromník 20.7.1870 Bzenec Bzenec Bzenec 653
100. Königsteinová Margareta vdaná 6.4.1895 Strážnice Bzenec 653
101. Königstein Karel svob. soukromník asi 1920 Bzenec Bzenec Bzenec 653
102. Königsteinová Rota svob. asi 1923 Bzenec Bzenec Bzenec 653
103. Königsteinová Anna soukromník 13.12.1852 Bzenec Bzenec Bzenec 767
104. Blumková Zdeňka (roz.Steinerová) vdaná v dom. 30.6.1911 Bzenec 972
105. Blumka Jiří 5.10.1932 Bzenec Bzenec Bzenec 972
106. Blumková Eva Bzenec Bzenec Bzenec 972

Bohužel nemohl jsem dosud zjistit bližší data osob, jež níže uvádím. Přišli do Bzence z jiných míst a bydleli zde jen kratší dobu, než byli odsunuti.

107-108 Gerstl, počet osob 2
109 Hrubá 1
110 Alt 1
111 Sonnenschein 3
114 Stössler 1
115-116 Süss 2
117-118 Kohn 2
119 Oberländer 1
120 Schneider 1
121 Galliová 1
122 Olga Schornböcková, provdaná za nadlesního Křesťana, který zemřel za protektorátu. Paní Olga byla ke konci protektorátu odvezena do Terezína, kde zemřela. Dcera Ivona však zůstala v Bzenci.