Kronika města Bzence – rok 1935

Nepříliš slibně vešli Bzenčané do roku 1935 – zima nepatrná, mrazy z počátku téměř žádné, jest se jich proto obávali v době pozdější, v době odkvětu stromů, což se také stalo; jarní mrazy poškodily značně zemědělce. První sníh napadal ze 4. na 5. ledna. Nevhodnost zimy jest nejlépe patrna z toho, že městské kluziště bylo až dosud za celou zimní sezonu otevřeno pouze 10 dní při návštěvě necelého jednoho tisíce osob, což konstatováno počátkem měsíce února.

První duha byla po přeháňce v neděli 17. II. Nečekaný sníh dokonce způsobil na silnicích závěje a prudké mrazy potíže dopravní.

Silné větry odtrhly značnou část plechové krytiny na farním kostele. Dne 19. III. teplota 19 °C, dne 23. III. dokonce 22 °C a hned na to mráz -5 °C.

V prvním týdnu měsíce dubna vydatně pršelo; značně prudké přechody v teplotách. Květen značně chladný s hojnými dešti a mrazy působícími nepříznivě na vinice. V týdnu mezi 19. – 25. V. každodenně bouřky a krupobití, zasáhnuvší část katastru s Moravským Pískem a Polešovicemi. V měsíci červnu značná vedra bez dešťů.

Stav dobytka a hospodářského zvířectva

Dle soupisu provedeného k 1. I. se v Bzenci chová: 425 kusů hovězího dobytka, 768 vepřů, 302 koz včetně 3 kozlů, 79 koní, 507 psů, 528 koček, 2 028 slepic, 83 hus, 24 kachen a 178 včelstev.

Dobytčí pojišťovna

U dobytčí pojišťovny pro nezaviněný pád hovězího dobytka bylo k 1. I. pojištěno 337 kusů skotu v ceně 500 251 Kč.

U zemské dobytčí pojišťovny v Brně pojištěno 16 koní hodnotou 48 000 Kč.

Chřipka

Po celou zimu bylo celé okolí zamořeno chřipkou, která v měsících únoru a březnu zasáhla též Bzenec. Téměř v každém domě byli nemocní; naštěstí průběh chřipky byl bez jakéhokoli případu umrtí.

Nový spolek

Dne 16. března dohodnuto na poradě svolané městským tajemníkem Válkou a p. Tvarůžkem ustavili v Bzenci „Spolek chovatelů drobného hospodářského zvířectva pro Bzenec a okolí” a usměrněny stanovy. Jmenovaní zmocněni s dalšími zájemci získati schválení stanov zmíněného spolku. Na začátku utvoření spolku se přihlásilo více jako 20 členů.

Protest vinařů

Proti zamýšlenému zvýšení daně z vína podepsali všichni bzenečtí vinaři protest, kterým žádali zastavení jednání v zamýšleném zvýšení stávající, zančně vinařství zatěžující daně 1,60 Kč z litru vína, a aby tato nebyla dle vůle vládních činitelů ještě zvýšena neb jinak nevhodně upravena.

Sbírka

Sběrací akce „Venkov na záchranu čšl. dětí” vynesla 415 Kč a více jak 800 kg zeleniny.

Moravní most

První splátka na příspěvek města na stavbu moravního mostu poukázána v měsíci lednu částkou 30 000 Kč. Ve stavbě jsou zatím pilíře mostu. Celkový příspěvek obnáší 170 000 Kč.

Úrazy

Na kluzkém chodníku v Olšovci před kasárnami upadl 23. ledna dělník Jan Vítek a utrpěl zranění pádem na znak. Byl lékařsky prohlédnut a ponechán v domácím ošetřování, později pak když zjištěno, že si zlomil nohu, dopraven do uhersko hradišťské nemocnice.

Brzy na to zámečník dráhy Novák, službou ve stanici Veselí nad Moravou, bytem v Bzenci, utrpěl ve službě zranění na hlavě při rozpojování vozů. Tržná rána vznikla úderem pružiny.

Kasárny – směna ploch

Jednou z podmínek kladených vojenskou správou pro rozšíření kasáren přístavbou bylo věnování potřebných ploch obcí. Za tím účelem navázáno jednání s majiteli ploch nacházejících se mezi stávajícími kasárnami a polní cestou vedoucí od Chytilovévho do trati Pod krefty, které vrcholí směnou mezí obcí a vlastníky ploch tak, že tito předali obci své pozemky u kasáren a obec jim dává plochy v poměru 1 : 1 ½ takto:

1.) manželé Pogoda Josef a Magdaléna obdrží za parcelu č. 3585 ve výměře 657 m² a pč. 3586 ve výměře 731 m² obecní plochu pč. 2801/8 ve výměře 2 082 m²
2.) Jurečka Petr obdrží za parcelu č. 3587 ve výměře 932 m² obecní plochu pč. 2801/7 ve výměře 1 398 m²
3.) Kučera Pavel obdrží za parcelu číslo 3588 ve výměře 842 m² obecní plochu 2801/6 ve výměře 1 263 m²
4.) Klučková Ludmila obdrží za pč. 3589 ve výměře 888 m² obecní plochu pč. 2801/5 ve výměře 1 332 m²
5.) Orlická Cecilie obdrží za pč. 3590/1 ve výměře 1 828 m² obecní plochu pč. 2801/4 ve výměře 2 742 m²
6.) Kutný Petr obdrží za pč. 3591 ve výměře 3 503 m² obecní plochu pč. 2801/3 ve výměře 5 254 m²

Akce protizáškrtová

Ředitelství škol provedlo přihláškovou akci dětí dosud proti záškrtu neočkovaných, pro informaci rodičů svolána schůze, na níž promluvil státní obvodní lékař Dr. Rudolf Polášek.

Zemřel v poli

Ve čtvrtek dne 14. února odešel v poledne z domu 67 letý dělník František Michálek; když se dlouho nevracel, třebas tak obvykle při své chorobě činil, bylo započato s jeho hledáním. Až v sobotu navečer byl nalezen mrtev v poli u lesa nedaleko městýse Vracova, jehož občany z pochopitelných důvodů (eventuelní výprava pohřbu) převezen na trakaři k příbuzným do Bzence.

Úmrtí

Dne 5. března zemřel v Bzenci na odpočinku žijící 75letý p. Eduard Koutný, bývalý řídící učitel v Třeběticích u Holešova, kdež působil po 33 let nejen jako rádce, ale i jako rádce a vedoucí činitel všech prospěšně hospodářských, sociálních i národních korporací.

Zesnulý byl za zásluhy a rozkvět svého bývalého působiště jmenován čestným občanem třebětické obce. Na pohřbu doprovodily zesnulého nepřehledné zástupy občanstva nejen z místa, ale i četná deputace z bývalého působiště zemřelého. I v Bzenci byl p. řídící Koutný pro svou milou povahu a dobrotu velmi oblíben.

Pan prezident osvoboditel – narozeniny

V rámci oslav odbývána v Sokolovně přednáška plk. děl. Randáka z Olomouce při přeplněném sále. Na to pořádána místní skupinou Sionistickou manifestace pro osadu Masaryk v Palestině, na níž promluvil Dr. Sötrlinger z Olomouce. Ve středu dne 6. března odbývány podniky žactva obou místních škol, akademie místní posádky a večer slavnostní schůze městského zastupitelstva, na níž byl pan preziden jmenován u příležitosti svých 85 narozenin četsným občanem města. Po schůzi byla slavnost na náměstí. Při této příležitosti přejmenována hlavní část náměstí na Masarykovo a zřízen fond pro postavení pomníku prezidentu osvoboditeli. Základní částku fondu ve výši 2 000 Kč věnovalo město. Den na to, ve čtvrtek, uskutečněny přehlídka posádky na náměstí, odpoledne a večer pak akademie v sokolovně. Panu prezidentu připraven k věnování diplom čestného občanství, zpracovaný akademickým malířem Jano Köhlerem; diplom odeslán později po získání souhlasu kabinetní kanceláří. Každému účastníku slavnostní obecní schůze darován zdařilý snímek slavnostně vyzdobené zasedací schůze.

Pamětní mramorová deska na budově radnice hlásí radost občanstva z té doby. Ze značné účasti obyvatelstva na všech podnicích jest jasně zřejmo, jaké lásce, úctě a oddanosti ve všech vrstvách se těší pan prezident osvoboditel.

Masarykova letecká liga

Po osmi leté přestávce odbývána 24. III. valná hromada M.L.L., při níž zvolen I. starostův náměstek Jan Kuchař předsedou.

Starý hrad

Budka na starém hradě, bývalý to zámecký pavilonek, nerozlučná součást panoramatu vinic se sv. Floriánkem, jest ve velmi chatrném stavu a požádána tudíž majitelka vinic, země Moravskoslezská, prostřednictvím zdejší rolnické a vinařské školy o opravu. Po delším jednání dohodnuto provésti řádnou opravu zemí – obec přispěje částkou 1 500 Kč. Celkový náklad na opravu vynaložený cca 7 000 Kč.

Nejstarší Bzenčanka – úmrtí

Koncem března zemřela nejstarší občanka Jana Nováková, narozená 27. II. 1836. Jako žena malozemědělce i jako vdova se zesnulá velmi mnoho napracovala – přes to se však dožila tak vysokého věku při plné duševní svěžesti. Bývalo, dle doslechu, velmi poutavé poslouchati stařenku když vyprávěla, jak několikrát, pravidelně 3 x týdně vozila s jinými Bzenčankami na trhy zeleninu na trakaři do Slavkova u Brna, Vyškova a jiných značně vzdálených míst. Bzenčané toho druhu již téměř všichni zemřeli.

Tržní ceny

Tržní ceny v měsíci dubnu:

Petržel 8 – 10 haléřů/kg, mrkev 20 h, celer 70 – 75 h, cibule 60 h, česnek 7 Kč, pór vázanka 40 – 50 h, špenát 1 – 2 Kč/kg, okurky kvašené 1,20 – 1,80 Kč, kysané zelí 1,40 Kč, kapusta 60 – 80 h, červená řepa 15 h, kedlubny 20 h, brambory žluté 42 Kč/100 kg, brambory jiné 26 Kč, jablka 4,50 – 4,80 Kč/kg, mák 6,50 – 7 Kč, máslo nevypuštěné 14 Kč, tvaroh 2,50 – 3 Kč, povidla švestková 6 – 7 Kč, vejce 30 – 40 h/kus, husa nekrmená 26 – 38 Kč, slepice 12 – 18 Kč, kůzle 22 – 28 Kč, králík 5 Kč, med 14 – 16 Kč, kukuřice 1,50 Kč, čočka 3 – 4,50 Kč, fazole 1,20 – 1,50 Kč.

Nezaměstnaní – úbytek

Před velikonočními svátky započato s dostavbou okresní silnice Bzenec – Strážnice, započato s válcováním okresní dálkové silnice Bzenec – Uherský Ostroh a pokračováno v pracech na výstavbě moravního mostu, jakož i odlehčovacím rameni. Na všech pracech jsou zaměstnáni nezaměstnaní nejen z Bzence přímo, ale i z okolí, čímž značně poklesl počet nezaměstnaných.

Prapor bývalých vojenských vysloužilců

Pro muzeum získán prapor bývalých vojenských vysloužilců, který byl v úschově ve Vracovské ulici u místní občanky. Obec pak jmenované poskytla za opatrování dar.

Kanalizace

Má-li skutečně dojíti k předláždění okresní silnice v průtahu města, musí obec přikročiti k provedení všech úseků městské kanalizace, dotýkajících se později komunikace.

Na tyto práce druhé kanalizační etapy uvolněna částka 150 000 Kč; tyto zadány spojeným firmám Fischmann z Brna a Holomek za 141 885,51 Kč.

Almuženky – zavedení

Dle posledního usnesení městské rady, když o tom dříve několikráte jednáno, zavádí se dnem 1. května v Bzenci almuženky.

Tímto opatřením hodlá obec čeliti stále se vzmáhající nekontrolované žebrotě nepříslušnými osobami.

Úrazy

Při poškození strojů, pracujících na stavbě mostního pilíře na moravním mostě na silnici Bzenec – Strážnice, došel k těžkému úrazu dělník Horák z cihelny, jemuž byla úlomkem rozbitého stroje proražena lebeční kost.

Jen náhodě a duchapřítomnosti spolupracujících dělníků lze děkovati, že raněný nespadl při úrazu do 18 m hluboké šachty, připravované pro mostní pilíř. Dělníky byl vrávorající zachycen a tak zachráněn od jisté smrti. Brzy na to byl zraněn na ruce dělník ze Strážnice, jemuž byly uříznuty konce čtyř prstů na jedné ruce.

Křivolánský potok

Ve schůzi městského zastupitelstva dne 9.května přistupuje obec jako vlastník značných ploch v trati „Bažantnice” k vodnímu družstvu pro regulaci Křivolánského potoka a usnáší se dáti do rozpočtu pro první rok částku 8 000 Kč, při čemž se počítá, že prozatím bez subvence na obec z celkového nákladu připadne až 25 000 Kč.

Regulací části potoka na bzeneckém katastru se má zabrániti zvedání hladiny potoka za přívalů a rozlévání vody po polích, která sou pronajata drobným nájemcům.

Prapor měšťanské besedy

Městskému úřadu se podařilo získati pro městské muzeum prapor Měšťanské besedy. Na jedné straně praporu je znak města, na druhé sv. Cyril a Metoděj. Obě práce jsou zcela zachovalé a provedeny v oleji. Svého času byla Měšťanská beseda jedním ze spolků, který vyvíjel značnou činnost vzdělávací s velkým počtem členstva.

Volby

Na neděli dne 19. května vypsány volby do poslanecké sněmovny a senátu, na neděli dne 25. května do zemského a okresního zastupitelstva.

Předvolební činnost uplynula v Bzenci značně hladce. Hladina poněkud rozbouřena zprávou, že p. starosta vyslovil svůj souhlas s kandidaturou do poslanecké sněmovny a to na třetím místě na kandidátce národního sjednocení (Dr. Kramář). Týž si však své rozhodnutí uvážil a tak se již s datem 13. května objevila v Lidových novinách zpráva, že bzenecký starosta svou kandidaturu odvolal. Původní rozhodnutí jmenovaného třeba omluviti překvapením, s nimž bylo u jmenovaného příslušnými politickými činiteli pracováno. Volební místnosti se nacházejí zpravidla ve škole. I přípravy pro volby uplynuly hladce. Účast na volbách značná.

Výsledek pro poslaneckou sněmovnu, pokud počtu hlasů a jednotlivých stran se týká, jest tento:

Republikánská strana zeměď. a malorolnic. lidu 570 hlasů.
Čsl. social.-demokratická strana dělnická 455 hlasů.
Čsl. strana národ. sociální (Václav Klofáč) 260 hlasů.
Komunistická strana Československa 124 hlasů.
Čsl. strana lidová 435 hlasů.
Německá soc. dem. strana dělnická 3 hlasy.
Bund der Landwirte 1 hlas (pro senát).
Čsl. živnostensko-obchod. strana středostav. 359 hlasů.
Národní sjednocení 97 hlasů.
Národní obec fašistická 51 hlasů.

Pro senát dopadlo hlasování následovně:

Republikánská strana zeměď. a malorolnic. lidu 490 hlasů.
Čsl. social.-demokratická strana dělnická 383 hlasů.
Čsl. strana národ. sociální (Václav Klofáč) 235 hlasů.
Komunistická strana Československa 104 hlasů.
Čsl. strana lidová 368 hlasů.
Německá soc. dem. strana dělnická 6 hlasy.
Bund der Landwirte 1 hlas.
Německá křesť. soc. 2 hlasy.
Čsl. živnostensko-obchod. strana středostav. 316 hlasů.
Národní sjednocení 74 hlasů.
Národní obec fašistická 48 hlasů.

Týden na to odbývány volby do zemského a okresního zastupitelstva. Výsledky jsou pro jednotlivé strany tyto:

země okres
Republikánská strana zeměď. a malorolnic. lidu 530 519
Čsl. social.-demokratická strana dělnická 396 383
Čsl. strana národ. sociální (Václav Klofáč) 285 318
Komunistická strana Československa 99 99
Čsl. strana lidová 417 405
Německá soc. dem. strana dělnická 5 0
Bund der Landwirte 2 0.
Německá křesť. soc. 1 0
Čsl. živnostensko-obchod. strana středostav. 342 332
Národní sjednocení 57 63
Čsl. křesť. soc. 5 2
Národní obec fašistická 32 39

Třeba zdůrazniti, že před i po volbách, zvláště pokud zastoupení v okrese se týká, se ozývaly hlasy, aby sestavě této kandidátky byla na příště věnována zvýšená péče a aby bylo snahou všech silnějších stran pracovati v dohodě ve prospěch města.

Stravovací akce

V zimním období 1934/35 dostalo se 108 dětem na zdejších školách 61 dnů stravy, rozdělováno bylo mléko a chléb. Poskytnuto bylo 6 588 dávek a spotřebovalo se 1 647 litrů mléka a 323 kg chleba. Náklad na to obnášel 2 511,90 Kč. Akci vedlo ředitelství dívčích škol.

Škody na vinicích a sadech

Teprve v poslední době se zjistilo, že v několika případech byly navštíveny vinice zájemci o dobré révové sazenice, které místním vinařům odcizeny, aniž by bylo co zpozorováno, ježto stopy pachatelů ve vinicích vždy zahlazeny. Dosud zjištěný počet odcizených sazenic se odhaduje na více jako jeden tisíc kusů. K těmto ztrátám nyní přistupují škody způsobené v poslední době mrazy. Škody mrazy způsobené se odhadují na vinicích na 60 %; květenství ovocných stromů nočnímy mrazy zničeno všechno. Noční bouří s blesky došlo též na višně, které spáleny.

Rozpočet obce

Rozpočet města vykazuje na rok 1935 v řádném hospodaření potřebu částkou 743 237 Kč a úhradu obnosem 509 449 Kč, takže zůstává schodek 233 788 Kč, na jehož úhradu schváleno vybírati 170% přirážku k dani činžovní a 280% přirážku ku všem daním ostatním – oproti roku 1934 obecní přirážka zvýšena o 30 %. Rozpočet mimořádný vykazuje potřebu částkou 1 700 000 Kč, úhrada získána výpůjčkou.

Zvýšení brannosti lidu

Dne 28. května ustaven v Bzenci výbor pro zvýšení brannosti lidu.

Pomník padlým

Firma Petr, sochařství v Kyjově se přihlásila, že opraví svým nákladem pomník padlých, který dodala v nedávné době. Týž byl zhotoven z umělého kamene, který během doby doznal značných trhlin povětrnostními vlivy. S výměnou rozrušených částí pomníku vyslovila městská rada souhlas. Práce sama provedena až z jara roku 1936.

Stanice Lidéřovice

Svého času domáhalo se město Strážnice změny názvu naší stanice Lidéřovice na Strážnice severní nádraží. Proti žádanému se naše obec postavila, neměla však námitek, aby tato se změnila na Bzenec – Strážnice sev. nádr. Důvody: leží toliko na bzeneckém katastru, zřízena z popudu místních činitelů aj. Na to ministerstvo železnic rozhodlo, že název nezmění.

Stanice Bzenec – Moravský Písek

Obec naše byla dotázána, jak se staví k návrhu na přejmenování stanice Bzenec – Moravský Písek. Samozřejmě zaujato k tomu stanovisko zamítavé a tvrzeno, ba prokázáno, že náš místní cukrovar stanici drží a zásobuje prací, že stanice na obou katastrech, že musíme trvati na deklarování zeleniny označením Bzenec, ježto jedině tak zůstává zboží znak známé kvality. Obec počítala s tím, že obhájí, jako již jednou tomu bylo, své stanovisko spravedlivými důvody. Vlivy na straně sousední obce byly silnější a způsobily, že od zřízení stanice vžité označení stanice změněno toliko na Moravský Písek.

Koupání

Velmi pěkné počasí ve svatodušní svátky, kdy v neděli otevřeno odpoledním koncertem městské koupaliště, vylákalo velké množství zájemců na koupaliště. Počet návštěvníků ve svátky překročil první tisíc. Otužilejší se koupali, jiní slunili a loďkovali, zbytek se bavil v přilehlém parku.

Sebevražda

V bezprostřední blízkosti stanice spáchal sebevraždu tím, že se nechal přejet vlakem, typograf z Veselí nad Moravou Vilém Zubalík, narozený roku 1905, bydlící v Radějově. Z dopisu nalezeného u mrtvoly, nebylo možno zjistiti důvod sebevraždy otce rodiny.

Skluzavka

Panem obvodním lékařem Dr. Poláškem věnována v několika letech obcí potřebná částka (3 000 Kč) na postavení skluzavky, která již letos na koupaliště dodána firmou Leibl ze Šlapanic. Místní prodejna firmy Baťa dala k dispozici koupališti velkého gumového ještěra. Obě atrakce se těší značné pozornosti, zvláště malých návštěvníků plovárny. Letos až dosud navštívilo zdravotní podnik okrouhle 5 000 osob.

Příchod z ciziny

Na obec se dostavil její příslušník František Bunža, narozený v Polsku, jehož otec se tam i s rodinou zdržuje. Došlý je absolventem vyšší střední školy a byl nucen odejíti do vlasti, kdež dosud vůbec nebyl, ježto mu bylo na polském území odepřeno vydání k dalšímu výdělečnému pobytu z důvodu ochrany trhu práce.

Pokus o sebevraždu

65letý bývalý řeznický mistr Alexandr Bujnoch opustil Bzenec a přestěhoval se s několika tisíci Kč do Brna a ubytoval se u známé mu osoby na předměstí. Po kratší době se v polovině měsíce července vrátil raněn střelou, kterou si chtěl vzíti život, ovšem bez peněz s tím, že musel ještě na léčení do nemocnice.

Ceny okurek

Značné sucho způsobilo, že teprve koncem druhé třetiny měsíce července mohou Bzenčané přikročiti ku sbírání okurek. Jejich cena na týdenním trhu se pohybovala mezi 40 – 60 haléři za kg. Okurky jsou již ve velkém kupovány nakladárnami.

Úraz

U mlátící soupravy Karla Felendy a spol. došlo k vážnému neštěstí. Dělník Nevřivý, podávající obilí do stroje, pracoval u bubnu, byl zachycen strojem, který mu rozmačkal nohu až po kotník. Vážně zraněný byl dopraven do uherskohradištské nemocnice, kdež mu amputovali část rozdrcené nohy.

Ovocné trhy

Po jiná léta jsou každodenně silné trhy na ovoce – dostavují se ve značném počtu nejen prodávající ze širokého okolí, ale sjíždějí se i kupující téměř z celé Moravy. Letošního roku v důsledku jarních mrazů není téměř žádného ovoce, takže jen malý zlomek trhovů má možnost trh ovocem obesílati, což jest na újmu obecní pokladně. Nebylo třešní ani višní, není meruněk, očekávají se poněkud trhy s hruškami, jablky a švestkami.

Velkostolářství

Po delší dobu se nacházel v klidu bývalý velkozámečnictví Josefa Michalíka číslo 888. Nyní přešla celá nemovitost v dražbě do rukou manželky luhačovického stoláře Ladislava Čmelíka, který sem se přestěhoval a začal pracovati asi s 10 zaměstnanci.

Přístavba kasáren

Záležitost přístavby kasáren se vleče již drahnou dobu. V době původních zákroků obce nebylo příliš velké pochopení pro to u vojenské správy, když konečně došlo rozhodnutí, že dělostřelecký pluk v Bzenci zůstane, padlo ono do doby, kdy zase nebylo peněz a velmi těžko se obci získával stavební náklad 1 100 000 Kč.

Možno říci, že peníze měl v tu dobu toliko Zlín, bohužel příliš obřadně sešněrované podmínky zlínské spořitelny způsobily veřejným činitelům mnohou nežádoucí chvilku.

Po delším jednání zpracována se zástupci vojenské správy příslušná smlouva, která spolu s výpůjčkou schválena městským zastupitelstvem 7. VIII.

Tímto projednáním hlavních otázek přístavby se dostává snad záležitost do urychleného řízení.

Příspěvek na silnici

S upravením vozovky v průtahu města má dojíti též k vyřešení vozovky v kolonii u cukrovaru. Obec ve snaze umožniti nabízenou a nutnou úpravou se rozhodla přispěti k částečné úhradě nákladů obnosem 5 000 Kč, jak se na tom usneslo městské zastupitelstvo 7. VIII. Alej ořechů po obou stranách okresní silnice musela býti vykácena, ježto vozovka doznala rozšíření na 9 m včetně banketů.

Vavřinec

Slavnost naší vinařské obce odbývána letos v rámci běžných místních slavností.

Sportovní hřiště

Věnováním pozemků p. Leopoldem Skálou obci pro účely sportovní dán základ k vybudování hřiště za koupalištěm u lesa. Po delší době rozhodnuto provésti oplocení potřebných ploch pro hřiště, čímž se vyhoví stezkům místního sportovního klubu na nedostatek možné kontroly při sportovních podnicích. Náklad na to obnáší okrouhle 10 000 Kč, ovšem po uskutečnění zjištěno, že stavební náklad byl překročen.

Neštěstí

Koncem měsíce srpna byl nešťastnou náhodou zasažen střelou nadrotmistr v. v. Bohumil Šimčík do levého oka, týž toto přes léčení ztratil.

Živnostenské školství

Minulého roku zrušilo ministerstvo školství a národní osvěty téměř 50 let v Bzenci stávající školu pokračovací, jakož i odbornou školu oděvní. Obec protestovala, za tímto počinem jako ochuzením města stálo veškeré obyvatelstvo, všechny stavovské, živnostenské korporace, a dosáhla toho, že letošního roku otevírá se v místě I. ročník pokračovací odborné školy oděvní.

Ovšem třeba konstatovati, že učni a učnice všech oborů rozděleni do pokračovacích škol ve Sstrážnici a Veselí nad Moravou, takže se nemožno ubrániti dojmu, jako by o zrušené školství v Bzenci došlo k dohodě za účelem jeho rozdělení.

Zábavní podniky

Z větších podniků pořádána 11. VIII. včelařským spolkem – včelařská výstava v Sokolovně, stejně jako 15. IX. stranou agrární – slovácké hody s právem. Oba podniky uspokojily – hojná účast – uspokojivý finanční úspěch, který z výstavy odeslán humánním účelům.

Odchod čestného občana z Bzence

Koncem školního roku odešel na trvalý odpočinek katecheta místních měšťanských škol Msgre. Josef Hanák, inspektor náboženství, kterého obec u příležitosti jeho nedávných šedesátin jmenovala čestným občanem za zásluhy o rozvoj města a jeho vinařství, které propagoval svými publikacemi. Jmenovaný se odstěhoval do Kroměříže, jeho rodného kraje.

Vinobraní

Tzv. „černé druhy” bude možno sbírati od 2. října, na „bílé” příjde řada později. Úroda pěkná, kvalita hroznů velmi dobrá. Zájem o nákup již nyní uspokojivý – množí se kupci i ze vzdálenějších míst.

Vypřímení silnice v průtahu města

Obec dává k dispozici část parku před kasárnami děl. pluku č. 125, aby došlo k řádnému vyrovnání vozovky u příležitosti její přestavby.

Současně se jedná o odkupu částí tří sklepů zasahujících značněji do dnešní jízdní dráhy. Jednání v tom směru vede obec. Pro vyřešení vozovky v ulici Vracovské koupila obec již domek Baubínův u mostu přes potok Syrovínku a poskytnuta náhrada zkrácení Jurečkova sklepu, jemuž čelo sklepu znovupostaveno nákladem obce. Odkup Baubínova domku uskutečněn tak, že témuž obec opatří náhradní odpovídající pokoj k bezplatnému užívání do smrti a zavázala se mu platiti měsíční podporu na výživu 60 Kč. Sklepy Ventrčův a Novákův v Olšovci povoleno jmenovaným prodloužiti pod plochami, které pro přístavbu kasáren získala obec, vybudovavší jim nová čela sklepní do dohodnuté a úředně okresem přijaté stavební čáry.

Stejně výhodně obcí jednáno s firmou, která zrušila malý sklep u velkých sklepů, stojící v cestě, s podmínkou, že obec firmě odprodá a poskytne náhradu v plochách při domech podniku.

Rozpočet místní školní rady

Rozpočet místní školní rady vykazuje pro rok 1936 potřebu částkou 83 367 Kč a úhrada obnosem 23 260 Kč, takže obec přebírá k úhradě do obecního řádného rozpočtu částku 60 107 Kč.

Den spořivosti

Každoročně dochází školní mládež v průvodech s nesenými hesly do spořitelny, aby 31. října složila své úspory. Tohoto roku složilo žactvo zdejších škol částku 7 310,50 Kč jako vlastní úspory.

Nález

V části města Olšovec zvané pracuje firma Fischmann na kanalizaci – 8. listopadu při kopání uličního úseku našel dělník Antonín Hén mamutí zub, nacházející se v pískové naplavenině. Nález převzat obcí pro muzeum.

Nový obvodní lékař

Zemský úřad v Brně jmenoval výnosem ze dne 23. X. na místo státního obvodního lékaře, uprázdněné odchodem Dr. Rudolfa Poláška do výslužby, v Bzenci působícího praktického lékaře Dr. Antonína Macháčka, který již do doby definitivního obsazení funkci obvodního lékaře zastával.

Okresní volby

Po delších jednáních došlo k osamostatnění Zlínska a zřízení samostatného politického okresu. Značný počet k novému okresu, pokud obcí se týká, připadá z okresu uherskohradišťského. Tím se objevila potřeba provésti nové volby do okresních zastupitelských sborů ve Zlíně – totiž zlínském okrese, stejně jako na Hradišťsku. Tyto vypsány na 1. prosinec. Objevily se snahy, s ohledem na nedávno provedené volby, podati jednotnou kandidátku – neuskutečněno však, toliko mezi několika občanskými stranami došlo k podání společné kandidátky.

V den voleb odesláno celkem 2 115 platných hlasů, z nichž připadá na kandidátku strany: číslo 3 – čsl. soc. demokratické strany dělnické 352 hlasů, č. 4 – komunistické strany Československa 163 hlasů, č. 5 – čsl. strany národně social. (Václav Klofáč) 317 hlasů, č. 8 – Národního Sjednocení (Dr. Kramář) 62 hlasů, č. 12 – Národní obce fašistické (Rudolf Švajda) 18 hlasů, č. 17 sdružených volebních skupin: čsl. strany lidové, republikánské strany zeměd. a malorol. lidu, čsl. živnost.-obchod. strany středostavovské a čsl. strany křest. soc. 1 203 hlasů.

Požár

11. prosince vznikl za značně silného větru z nezjištěné příčiny požár v hospodářském křídle domu rolníka v ulici Vracovské. Za rychlého přispění hotovosti spoj. baterie děl. pluku 125 byl požár značně se rozšiřující lokalizován a zdolán. Ve stáji se nacházející vepři byli vypuštěni, dva z nich však bylo třeba ihned odporaziti, ježto utrpěli popáleniny.

Krádeže

Těchto bylo během roku spácháno dosti a zaznamenáváme z nich několik větších:

Zemědělci Josefu Fedynovi byly odcizeny ze dvora domku dvě slepice a 25 kg ječmene.

Restauratérka A. Hallová poškozena o 1 200 Kč, tím, že jí neznámí pachatelé odcizili všechno vyprané prádlo, které sušila v kuželně Sokolovny.

V červenci téže restauratérce ukraden radioaparát, uzeniny aj. – škoda cca 3 000 Kč.

V době kdy se sklízí zelenina, dochází k častým a značným krádežím česneku, okurek apod. Ztráty po 50 kg a více nejsou nikterak vzácností. Pácháno nejen místními, ale i přespolními, jak se vyšteřilo. Po nezdařeném pokusu o vloupání do Adamčíkovy trafiky v Olšovci, kde zloději byli vyrušeni v práci, vykradena byla Flessuerova filiálka obchodu se smíšeným zbožím. Probouraným otvorem ve zdi se dostali pachatelé do obchodní místnosti a odcizili tam zboží v ceně okrouhle 800 Kč, které odnesli do polí a tam se dělili. Pátrání neosvětlilo z krádeže ničeho. 21. X. vykradena ledovna řezníka Bohumila Voleníka. Odcizeno větší množství slanin, masa i hotových uzenářských výrobků v ceně 2 000 Kč. Téže noci odcizeno bylo v Barácích rolníku Orlickému asi 100 kg česneku v ceně 600 Kč, který měl k dosušení rozvěšen pod střechou ve dvoře domku. Tyto značnější krádeže možno považovati za předzvěst podzimu. 6. XI. dostali se nezjištění pachatelé k ránu na půdu domku železničního zaměstnance Adamčíka v Barácích a odcizili 4 pytle majoránkových plev a nádobu sádla, byli však majitelem vyrušeni a rozehnáni. Měli k odnesení ještě připraveny v průjezdech domu další pytle majoránky a možná, že by bylo došlo i na česnek, který byl v ceně.

Přislíbení domovského práva

O tom v případu p. Alexandra Fűrsta rozhodoval až nejvyšší správní soud. Město totiž přislíbilo jmenovanému domovské právo v Bzenci pro případ nabytí čsl. státního občanství, žadatel byl však státním úřadem zamítnut a teprve později, aniž dodržel v pravidlech stanovenou lhůtu, určenou pro podání žádosti o vrácení poplatku, obec žadatele zamítla, stejně tak i další obcí nadřízené politické úřady – právní zástupce strany Dr. Jerzáň z Uherského Hradiště podal nakonec stížnost, které ani nejvyšší správní soud nevyhověl, takže obci zůstal zaplacený poplatek ve prospěch běžných výdajů rozpočtových.

Stavební komise

Stavební komise uskutečnila během roku 102 komisních řízení.

Průmysl pro Bzenec

Po delší dobu sleduje a pozoruje vedení města život a ruch v průmyslu, kterému z různých oborů nabídnuty značně velké lesní plochy městu náležející za účelem vybudování některého podniku v Bzenci.

Zvláště v olejářském a zbrojním průmyslu, které mají nyní konjunkturu, v naznačeném směru obcí horlivě pracováno – prozatím bohužel bez kladného výsledku.

Přesto se nabízí Bzenec průmyslu dále a doufá, že majíc možnost nabídnouti tak velké lesní plochy, že přece jednou vydatně získá. O tom podána z pochopitelných důvodů stručná toliko zpráva v městském zastupitelstvu dne 18. prosince.

Koncese

Během roku projednalo městské zastupitelstvo několik živností – koncesí – z nichž nevyhověly politické úřady toliko žádosti p. Martina Antla. Jsou to prodloužení kinolicence TJ Sokol; Alois Kincl, pivo „Moravia” – koncese ku provozování živnosti ku stáčení piva v čp. 18; Karel Rosa, koncese pro nepravidelnou hromadnou autodopravu nákladů; Martin Antl – koncese ku nálevu pálených lihovin ve spojení s obchodem se smíšeným zbožím v čp. 80; František Kozina – udělení koncese ku provozování živnosti zednického mistra.

Přehled podniků v městě uskutečněných

Jistě není bez zajímavosti míti před sebou přehled všech kulturních i zábavních podniků za celý rok v městě uskutečněných.

druh úhrnem Sokol Orel Legionáři Agrární dorost Živnosten. dorost Prac. komis. čs. žen Světlo Hasiči Odb. svazu čs. důst. Skauti Včelařský spolek Branný výbor
přednášky 23 7 5 2 3 0 0 5 0 0 0 1 0
proslovy 42 24 11 0 1 0 0 0 3 0 3 0 0
kurzy 15 2 1 1 0 1 1 0 4 1 1 4 0
divadla 11 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
loutk. hry 11 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
besídky 2 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
večírky 8 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
výstavy 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
akademie 2 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
vycházky 16 5 0 1 3 0 0 0 1 0 2 2 0
před. s ukáz. 10 4 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2
jiné před. 14 8 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
taneční záb. 14 3 6 1 2 1 0 0 0 0 0 2 0
celkem 172 69 41 7 9 7 1 5 8 4 8 12 2