Kroniky města Bzence

Kronika uložená v hodonínském archívu pod inventárním číslem AM – BZ 167 pojednává o dění ve Bzenci v letech 1918 – 1936. Pisatelem byl bzenecký učitel Josef Dufalík, jež byl oficiálně tímto úkolem pověřen a plnil funkci obecního kronikáře. Při jeho ročním služebním působení na jiné škole tuto funkci dočasně plnil městský tajemník Antonín Válka, který po odchodu Josefa Dufalíka v roce 1933 ze Bzence převzal toto místo natrvalo. Do městské kroniky však od konce roku 1935 nezapisoval a po jeho tragické smrti v roce 1948 doplnil zpětně záznamy profesor Jan Hirš, který se této funkce na začátku padesátých let ujal. Psaní kroniky bylo za první republiky pro všechny obce povinné a jezdil i komisař, jenž je pravidelně kontroloval.

Druhá kronika uložená v témže archívu pod inventárním číslem AM – BZ 168 pojednává o dění ve Bzenci v letech 1937 – 1971. Jejím zapisovatelem byl až do konce roku 1966 stále profesor Jan Hirš, ale po té co byl jmenován ředitelem školy v Žeravicích a ztratil tak s Bzencem přímý kontakt, převzal na začátku sedmdesátých let tuto funkci vedoucí hospodářského a správního odboru na MNV Antonín Daněček, který poté zpětně doplnil zápisem roky 1967 – 1971.

Třetí kniha inventárního čísla MNV-Bz 159 zachycuje dění v městě Bzenci v letech 1971 až 1987. V roce 1976 byl vedením této kroniky pověřen opět Jan Hirš, který vedl její zápisy až do roku 1982, kdy jej na této funkci vystřídal bývalý účetní Vinařského družstva v Bzenci pan Antonín Pres. Ten pečlivě vedl kroniku do roku 1985, kdy je uveden jeho poslední zápis. Roky 1986 a 1987 pocházejí již z pera paní Marie Vráblíkové, která byla ustanovena kronikářkou města Bzence v roce 1990 a předcházející léta dopsala zpětně.

 

 


Další kroniky