Plány hospodářského dvora při zámku v Bzenci

Dnes již neexistující hospodářský dvůr při zámku v Bzenci byl situován jižně od zámecké budovy, přibližně v místech současného areálu Zámeckého vinařství Bzenec. Plány pořídil na přelomu devatenáctého a dvacátého století zednický mistr a později stavitel v Bzenci Bartoloměj Holomek pro potřeby bzeneckého velkostatku. Plány jsou nyní uloženy v Moravském zemském archivu v Brně (F 287, Velkostatek Bzenec, č. 50).

Celkový plán hospodářského dvora

 1. Obytná budova.
 2. Stáj a obytné prostory.
 3. Stáj, obytné prostory a sýpka.
 4. Obytná budova.
 5. Obytná budova.
 6. Kůlna.
 7. Kůlna a prádelna.
 8. Dřevník.
 9. Záchod.
 10. Přístavek na čištění a údržbu sudů.
 11. Přístavek na čištění a údržbu sudů.
 12. Hnojiště.
 13. Zámecká zahrada.
 14. Zámecká terasa.
 1. Zámecká terasa.
 2. Zámecký park.
 3. Vstup do vinných sklepů.
 4. Dvůr.
 5. Studna.
 6. Zeleninová zahrada.
 7. Záhumenek.
 8. Záchod.
 9. Sousední dům.
 10. Zeleninová zahrada.
 11. Příjezdová cesta k hospodářskému dvoru.
 12. Zahrada před dvorem.
 13. Silnice ze Bzence do Těmic.

Hospodářský dvůr na leteckém snímku

Srovnávací fotografie z roku 1938, kde si můžeme prohlédnout hospodářský dvůr z leteckého záběru. Oproti předchozímu plánu z přelomu devatenáctého a dvacátého století můžeme jasně vidět, že část dvora doznala značných úprav – zvláště východní část, kde byla postavena vila p. Dedka, který hospodářský dvůr v rámci odprodeje části velkostatku spolu s jinými pozemky vykoupil.

Obytná budova s kůlnami v severovýchodní části hospodářského dvora.

– na celkovém plánu označena číslem 4

 

 1. Místnost.
 2. Místnost.
 3. Místnost.
 4. Předsíň.
 5. Předsíň.
 6. Kuchyně.
 7. Schody na půdu.
 8. Předsíň.
 9. Spíž.
 10. Dřevník.
 11. Prádelna.
 12. Záchod.

Střecha

 1. Tašková krytina.
 2. Tašková krytina.
 3. Krytinová lepenka.

Obytná budova s kůlnou v nejvýchodnější části hospodářského dvora.

– na celkovém plánu označena číslem 5

 

 1. Kuchyně.
 2. Místnost.
 3. Komora se schody na půdu.
 4. Předsíň.
 5. Předsíň.
 6. Místnost.
 7. Kuchyň.
 8. Místnost.
 9. Místnost.
 10. Záchod.
 11. Záchod.
 12. Dřevník.
 13. Dvůr.

Střecha – obvyklá tašková krytina.

Budova se sýpkou, stájemi, obytným prostorem a kůlnami v nejzápadnější části hospodářského dvora.

– na celkovém plánu označena čísly 3 a 6

 

Přízemí budovy

 1. Kůlna na nářadí.
 2. Sklad.
 3. Sklad.
 4. Sklad.
 5. Místnost na nářadí.
 6. Schodiště na sýpku.
 7. Sklad.
 8. Komora na krmivo.
 9. Stáj pro koně.
 10. Stáj pro dobytek.
 11. Místnost.
 12. Místnost.
 13. Kuchyně.
 14. Spíž.
 15. Záchod.
 16. Místnost.
 17. Předsíň.
 18. Místnost.

Půdorys sýpky v patře budovy

 1. Sýpka.
 2. Schodiště.
 3. Výtah.

Střecha budovy – tašková krytina.

Obytná budova ve východní části hospodářského statku.

– na celkovém plánu označena číslem 1

 

 1. Místnost.
 2. Spíž.
 3. Místnost.
 4. Kuchyně.
 5. Místnost.
 6. Kuchyně.
 7. Místnost.
 8. Krb.
 9. Místnost.
 10. Místnost.
 11. Komora se zásobníkem na vodu.
 12. Schody do sklepa.
 13. Místnost.
 14. Kuchyně.
 15. Střecha nad starou váhou.
 16. Kuchyně.

Střecha z taškové krytiny.

Půdorys budovy se stájemi a obytnými prostory v severní části hospodářského dvoru.

– na celkovém plánu označena číslem 1

 

 1. Kuchyně.
 2. Místnost.
 3. Komora.
 4. Místnost.
 5. Bednářská dílna.
 6. Krb.
 7. Komora na krmivo.
 8. Komora na krmivo.
 9. Stáj.
 10. Předsíň.
 11. Kuchyně.
 12. Místnost.
 13. Místnost.
 14. Místnost.
 15. Místnost.