Bzenec na Výstavě Slovácko v roce 1937

Výstava Slovácko proběhla v Uherském Hradišti ve dnech 20. června až 22. srpna 1937. Hlavním cílem této akce bylo seznámit veřejnost se současností i bohatou historií Slovácka, jeho kulturou, hospodářstvím i přírodními krásami. Důraz byl kladen na prezentaci slováckého folkloru a národopisu s cílem zabránit mizení tradic a zvyků a jejich využití pro posílení cestovního ruchu v regionu.

Již od počátku projevovala rada města Bzence zájem se této výstavy zúčastnit a prezentovat tak nejen samotné město Bzenec, ale i místní konzervárenské firmy, vinaře a drobné řemeslníky. Proto byl zvolen nejprve přípravný výbor, který však musel být později o několik členů rozšířen.

Na samotné výstavě měl tedy Bzenec instalovánu vlastní kóji, která byla vyzdobena ilustracemi s tématikou Bzence, které namaloval odborný učitel J. Vlk. Na výstavu byly zapůjčeny i různé historické předměty a keramická škola v Hořicích zhotovila sádrový odlitek, který zobrazoval dary bzenecké půdy.

Na vybavení stánku uvolnilo město Bzenec částku 2 000 Kč a krom společného katalogu – kam přispěl článkem městský tajemník Antonín Válka – vydalo samostatně město Bzenec vlastní brožurku, jejíž náklad byl vyčerpán v několika málo dnech.