Slavnost „Dne vzniku samostatného československého státu“ – rok 1932

Každoročně se konaly 28. 10. v městě Bzenci slavnosti u příležitosti „Dne vzniku samostatného československého státu“. Uvedené snímky pochází z 28. 10. 1932. K těmto fotografiím se váže i dochovaný zápis v městské kronice: V předvečer svátku svobody konal se jako každoročně průvod městem, jehož se zúčastnila i posádka s vlastní hudbou. Průvod dopadl tentokráte velice impozantně množstvím účastníků i výzdobou a osvětlením domů a výkladů. Před radnicí promluvil k shromážděným místní učitel Koutný. Večer byla v sokolovně akademie. Dne 28. října vykonal nový velitel podplukovník Roman Lembratovitz na náměstí přehlídku celé posádky dělostřeleckého pluku č. 125. Potom defilovalo vojsko náměstím a pozvaní funkcionáři města a místních spolků přihlíželi tomuto aktu z tribuny, posádkou k tomu účelu zvláště před lidovým domem postavené.

Fotografie pořídil bývalý dlouholetý učitel a činovník zdejšího Sokola pan Jindřich Kotas.