Album Jindřicha Büchlera

Toto krásně vázané album plné fotek Bzence věnoval městu Jindřich Büchler k dvacátému výročí svého působení v obecním zastupitelstvu. Tento rodák ze Šaštína u Senice se do Bzence přistěhoval v roce 1908 a od roku 1919 působil v obecním zastupitelstvu a později i v městské radě. Svou dlouhou a svědomitou činnost v ní byl nucen ukončit na základě svého židovského původu v důsledku německých rasových zákonů zavedených po okupaci naší země v roce 1939. V roce 1943 byl deportován spolu s ostatními bzeneckými židy do koncentračního tábora, kde v nelidských podmínkách zahynul. Album je stále ve vlastnictví města, kterému děkujeme, že nám jej umožnilo zdokumentovat.