Hody 1955

V roce 1953 nastudoval místní soubor písní a tanců „Bzenčan“, který působil při národním podniku Obnova v Kolonii poprvé slovácké hody – písně, říkání, zvyky. Tyto hody se posléze v městě konaly každý rok až do počátku 60. let. Program zahrnoval krojovaný průvod k domům stárků a stárek. Před domy se zpívaly obvyklé hodové písně, kolem stojící lidé byli častováni koláči a vínem. Vše vrcholilo programem na náměstí před radnicí, kam byl přinesen káčer. Večer byly hody zakončeny taneční zábavou. Uvedené snímky pochází ze sbírky Alexandry Dočekalové a zachycují hody konané v roce 1955, popisky byly převzaty z fotokroniky souboru Bzenčan a městské kroniky.