Historické okamžiky 1858-1945

Tato kolekce fotografií je dílem pana Jakuba Strnada a pana Milana Fabriciho. Série vyšla v malém nákladu roku 1985, popisy fotografií jsou původní.

Je málo měst u nás, která jsou zachycena na starých fotografiích ve svém urbanistickém vývoji. Jenom díky panu Jakubu Strnadovi (1850 – 1934) místnímu knihaři a fotografovi, který v letech 1885 – 1930 zachytil objektivem svého stařičkého fotoaparátu známá místa našeho města. Velká škoda, že se zachovala jen malá část většinou značně poškozených negativů a fotografií, které jsem od roku 1974 postupně opravil a udělal nové fotografie. Do tohoto foto-historického seriálu jsem zařadil jeho 38 starých fotografií a ke všem napsal podle dochovaných historických pramenů texty.