Vinařské slavnosti

Rok 1959

Vinařské slavnosti se konaly v měsíci srpnu u příležitosti bzenecké pouti. V tomto roce i s tradičními vinařskými scénami a alegorickým průvodem městem.

Rok 1960

Vinařské slavnosti se stejně jako v roce 1959 konaly v měsíci srpnu i s vinařskými scénami a alegorickým průvodem. Scénky z historie vinařství zde měly tradici již od 30. let 20. století.

Rok 1968

Vinařské slavnosti se v tomto roce konaly ve dnech 17. a 18. srpna. Na náměstí byly postaveny velké kulisy pro scénky z historie zdejšího vinařství, které se vrátily po několikaleté odmlce.